14

Mức phạt kỷ lục 5 tỷ đô cho Facebook vì vi phạm quyền riêng tư người dùng.

Không có video.