Từ khóa Break and continue trong C++

Khóa học lập trình C++ căn bản

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:21 28-08-2020 30.170 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Từ khóa Break and continue trong C++

Dẫn nhập

Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về VÒNG LẶP FOR TRONG C++ (For statements).

Trong bài hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về 2 từ khóa liên quan mật thiết với cấu trúc vòng lặp, đó là Từ khóa Break and continue.


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • Từ khóa break
  • Từ khóa continue

Từ khóa break

Từ khóa break được dùng để kết thúc các vòng lặp while, do-while, for và câu điều kiện switch.


Từ khóa break với câu điều kiện switch

Trong bài CÂU ĐIỀU KIỆN SWITCH TRONG C++ (Switch statements), bạn đã biết từ khóa break thường được đặt cuối mỗi khối lệnh trong các case label. Nó được dùng để kết thúc câu điều kiện switch.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

const int SUNDAY = 1;
const int MONDAY = 2;
const int TUESDAY = 3;
const int WEDNESDAY = 4;
const int THURSDAY = 5;
const int FRIDAY = 6;
const int SATURDAY = 7;

int main()
{
	int dayOfWeek(TUESDAY);

	switch (dayOfWeek)
	{
	case SUNDAY:
		cout << "Sunday" << endl;
		break;
	case MONDAY:
		cout << "Monday" << endl;
		break;
	case TUESDAY:
		cout << "Tuesday" << endl;
		break;
	case WEDNESDAY:
		cout << "Wednesday" << endl;
		break;
	case THURSDAY:
		cout << "Thursday" << endl;
		break;
	case FRIDAY:
		cout << "Friday" << endl;
		break;
	case SATURDAY:
		cout << "Saturday" << endl;
		break;
	default:
		cout << "Unknown" << endl;
		break;
	}

	return 0;
}

Outputs:

Từ khóa Break and continue trong C++


Từ khóa break với vòng lặp

Từ khóa break có thể dùng để kết thúc sớm quá trình thực thi của một vòng lặp.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	// An example of a standard for loop  
	for (int i = 1; i < 10; i++)
	{
		cout << i << '\n';

		// exit loop if i == 4
		if (i == 4)
			break;
	}

	return 0;
}

Output:

Từ khóa Break and continue trong C++

Trong ví dụ trên, điều kiện dừng của vòng lặp là i < 10, nhưng bạn có thể sử dụng từ khóa break để kết thúc vòng lặp khi i == 4.

Từ khóa break thường dùng để kết thúc một vòng lặp vô hạn.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	while (true)
	{
		cout << "Enter a number (0 to exit): ";
		int num;
		cin >> num;

		// exit loop if user enters 0
		if (num == 0)
			break;
	}

	return 0;
}

Output:

Từ khóa Break and continue trong C++

Trong ví dụ trên, vòng lặp vô hạn sẽ kết thúc khi người dùng nhập 0.


Từ khóa continue

Từ khóa continue trong C++ làm việc có nét giống với lệnh break. Nhưng thay vì kết thúc vòng lặp ngay lập tức, nó sẽ nhảy đến cuối vòng lặp hiện tại, và thực thi lần lặp tiếp theo.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	for (int i = 0; i < 10; ++i)
	{
		// if the number is divisible by 4, skip this iteration
		if ((i % 2) == 0)
			continue; // jump to end of loop body

		// If the number is not divisible by 4, keep going
		cout << i << endl;

		// The continue statement jumps to here
	}

	return 0;
}

Output:

Từ khóa Break and continue trong C++

Ví dụ trên sử dụng từ khóa continue để bỏ qua những vòng lặp mà i là số chẵn, và in ra màn hình các số lẽ từ 0 đến 9.

Chú ý: Từ khóa continue ít được sử dụng trong vòng lặp whiledo-while.

Đối với vòng lặp whiledo-while, các biến vòng lặp thường được thay đổi giá trị bên trong vòng lặp, từ khóa continue có thể bỏ qua những phần cập nhật các biến vòng lặp, dẫn tới vòng lặp vô hạn.

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int count(0);
	while (count < 10)
	{
		if (count == 5)
			continue; // jump to end of loop body
		cout << count << " ";
		++count;

		// The continue statement jumps to here
	}

	return 0;
}

Output:

Từ khóa Break and continue trong C++

Trong ví dụ trên, vòng lặp vô hạn xảy ra vì khi biến count = 5, câu lệnh continue sẽ được thực thi, và biến count không bao giờ bị thay đổi giá trị.


Kết luận

Qua bài học này, bạn đã nắm rõ cách sử dụng của Từ khóa Break and continue. Từ khóa break được dùng để kết thúc các vòng lặp while, do-while, for và câu điều kiện switch. Từ khóa continue sẽ nhảy đến cuối vòng lặp hiện tại, và thực thi lần lặp tiếp theo.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phương pháp PHÁT SINH SỐ NGẪU NHIÊN TRONG C++ (Random number generation).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Từ khóa Break and continue trong C++ dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên likeshare để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Khóa học lập trình C++ căn bản

Hiện nay, C++ đã là cái tên rất quen thuộc trong ngành lập trình. Mặc dù C++ là ngôn ngữ lập trình đã ra đời khá lâu, nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tìm hiểu về nó.

Vì vậy, Kteam đã xây dựng lên khóa học LẬP TRÌNH C++ CĂN BẢN để cung cấp một lượng kiến thức về ngôn ngữ C++ nói riêng, và các khái niệm khác trong lập trình nói chung.

Nội dung khóa học sẽ được phân tách một cách chi tiết, nhằm giúp các bạn dễ hiểu và thực hành được ngay. Serial dành cho những bạn chưa có bất kỳ kiến thức gì về lập trình, hoặc những bạn mất căn bản muốn lấy lại kiến thức nền tảng lập trình, cụ thể là C++.

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.