Tạo lược đồ Use - Case trong PTTKPM

Phân tích thiết kế phần mềm

4.9 (8 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 22:22 07-10-2021 53.239 lượt xem 6 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo lược đồ Use - Case trong PTTKPM

Dẫn nhập

Phân tích thiết kế hệ thống, việc mấu chốt là phải hiểu rõ yêu cầu. Và để hiểu rõ yêu cầu thì chúng ta sẽ phải đọc hiểu yêu cầu. Để thể hiện rằng mình đã hiểu yêu cầu đó, đồng thời có tài liệu phân tích về sau. Thì chúng ta tạo ra sơ đồ Use – Case.

Cùng nhau tìm hiểu về sơ đồ Use – Case với Kteam nhé!


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

 • Đã từng sử dụng qua vài phần mềm
 • Đã từng suy nghĩ đến việc cấu thành của một phần mềm ra sao
 • Biết sơ bộ về tư duy logic của lập trình
 • Biết sử dụng máy tính cũng như các công cụ thành thạo.
 • Đã đọc hiểu rõ bài GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Khái niệm về Actor và Use - Case
 • Các quan hệ trong lược đồ Use – Case: Quan hệ thổng quát hóa giữa Actor, quan hệ <<include>> và <<extend>>.
 • Sơ đồ Use – Case hoàn chỉnh.
 • Đặc tả Use – Case.

Mô hình hóa yêu cầu

Chỉ mô tả chủ yếu các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực, chưa thể hiện rõ nét việc thực hiện các nghiệp vụ trên máy tính.

Mô tả thông quá các văn bản dễ gây ra nhầm lẫn và không trực quan.

Actor

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Actor là các tác nhân bên ngoài tác động vào phần mềm:

 • Người dùng
 • Thiết bị ngoại vi
 • Phần mềm khác.

Một nhóm người dùng tương ứng với một Actor.

Mỗi Actor được phép sử dụng một hay nhiều chức năng trong hệ thống như:

 • Nhân viên được phép thêm, sửa hóa đơn.
 • Admin được phép toàn quyền với hệ thống.

Một chức năng có thể cho phép nhiều Actor sử dụng như:

 • Nhân viên và Quản lý đều được phép thông báo giờ làm của mình với hệ thống.

Nhiều Actor có thể có các quyền hạng giống nhau như:

 • Admin và Quản lý đều có thể xem thống kê báo cáo của hệ thống.

Một hay nhiều Actor tùy vào ngữ cảnh: Với trường hợp nhân viên dùng phần mềm thì có thể có nhiều nhân viên. Nhưng vẫn gọi chung Actor đó là Nhân Viên. Máy quét mã vạch thì chỉ có một tương tác với phần mềm.


Nhóm người sử dụng

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Chúng ta có thể xác định các Actor qua hình sau.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Phân loại các Actor ra theo tác nhân.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Nhóm phần cứng ngoại vi

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Nhóm phần mềm khác

Ví dụ:

 • Nhập xuất file Excel.
 • Gửi mail thông qua Microsoft Outlook.
 • Phần mềm phân tích dữ liệu…

Use – Case

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Trong ví dụ này, có tổng cộng 6 Use – Case. Tính năng Thêm, xóa, sửa là tính năng <<include>>  và <<extent» của Use – Case Tiếp nhận học sinh. <<include>><<extent>> sẽ được giới thiệu trong bài.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Một ví dụ về Use – Case:

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Sơ đồ Use – Case

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Tổng quát hóa giữa các Actor

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Ta có thể gom những Use-Case của nhiều Actor dùng chung thành một. Và đặt cho Actor đó một cái tên riêng. Các Actor có Actor chung có Use-Case riêng thì sẽ vẽ tách biệt ra.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


<<include>> và <<extend>>

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Quan hệ <<include>>

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Quan hệ <<extent>>

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Ví dụ về Sơ đồ Use – Case

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Chúng ta có thể dùng các công cụ để vẽ sơ đồ Use – Case như:

 • IBM Rational Rose
 • Enterprise Architecture
 • Visio

Đặc tả Use – Case

Sau khi mô hình hóa yêu cầu hệ thống. Chúng ta cần Đặc Tả lại hệ thống theo phong cách chuyên ngành. Với mỗi Use – Case sẽ có một đặc tả riêng.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

Chúng ta sẽ cùng tham khảo về Ví dụ Use – Case đăng nhập.

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,

kteam, howkteam, phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy trình phần mềm, how kteam, howkteam.com, quy trình thác nước, quy trình prototype, mô hình use case,


Kết luận

Bài viết có sử dụng nhiều hình ảnh của tài liệu PTTKHT của trường ĐH KHTN

Qua bài này các bạn đã nắm được sơ đồ Use – Case là gì. Các luồng sự kiện.

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách để tạo ra TẠO ACTIVITY – DIAGRAM trong phân tích thiết kế phần mềm.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”. 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Phân tích thiết kế phần mềm

Phân tích thiết kế phần mềm

Đánh giá

Tra.ms185414 đã đánh giá 15:04 20-08-2021

Anhunghezo đã đánh giá 13:16 04-12-2020

prolayerVN đã đánh giá 14:46 06-11-2020

jackblack đã đánh giá 08:19 21-05-2020

nội dụng rất bổ ích

hieumaster17 đã đánh giá 12:34 10-09-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DongTV đã bình luận 17:08 09-07-2021

Link Download Enterprise Architect 14:
https://drive.google.com/file/d/1ByMw0xfAVAiZwxFd8USb63ETsl1y3K87/view

DongTV đã bình luận 16:51 09-07-2021

Tài liệu: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Nguyễn Trần Minh Thư

https://cuuduongthancong.com/sjdt/phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin/nguyen-tran-minh-thu/dh-khoa-hoc-tu-nhien-hcm

caukenh197 đã bình luận 09:32 27-05-2021

Xin chào admin. 

Em mới bắt đầu tìm hiểu UML và PTTKHT và đang tìm tài liệu, admin có thể share tài liệu của trường ĐH khoa học tự nhiên cho em đọc tham khảo được không ạ. Em cảm ơn admin nhiều ạ.

Địa chỉ Gmail của em là: huannguyen1197@gmail.com

ducanhn130897 đã bình luận 12:47 08-10-2018

Cho em hỏi chút ạ, em có một ví dụ 

First website page (homepage) will show promotion information, which items are on sale and discount rate with specific amount spending from client. All this information can be managed by Sale team in back-end.

Trong câu trên thì:

actor sẽ là Sale team 

use-case  sẽ là managed information of promotion 

System will send mail to registered members for promotion campaigns coming up or list of products on-sale

actor sẽ là Registered member

use-case  sẽ là Send mail 

Em phân tích như thế đã chuẩn chưa ạ ? Mong anh kiểm tra giúp em ạ. 

 

Vios đã bình luận 15:22 03-06-2017

Anh có thể share cho em giáo trình PTTKHT của trường DHKHTN được không ạ! em cảm ơn anh ạ !

Không có video.