Adobe LightRoom Part I

Tinh Nhuệ Với LightRoom

Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 1/5 (14 reviews)

Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2

Đã đăng 2016-10-27 05:11:16 bởi Kteam
0 bình luận 5927 lượt xem
Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh - phần 2 1 /5 stars (1 reviews)
 
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education