Adobe LightRoom Part I

Tinh Nhuệ Với LightRoom

Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh 0/5 (14 reviews)

Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh

Đã đăng 2016-10-27 05:10:00 bởi Kteam
0 bình luận 9165 lượt xem
Chọn ảnh, đánh dấu ảnh và xoá ảnh 0 /5 stars (0 reviews)
 
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education