Adobe LightRoom Part I

Tinh Nhuệ Với LightRoom

Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh 0/5 (14 reviews)

Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh

Đã đăng 2016-10-27 05:15:45 bởi Kteam
0 bình luận 6841 lượt xem
Hiển thị EXIF trên từng tấm ảnh 0 /5 stars (0 reviews)
 
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education