Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính 0/5 (0 reviews)

Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính

Đã đăng 2016-11-22 12:33:53 bởi Kteam
0 bình luận 2480 lượt xem
Cân mầu tấm ảnh và sửa lỗi ống kính 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

 • Link Download Ảnh Raw
 • 00:25 Camera Calibration
 • 00:40 Camera Calibration - Profile
 • 01:06 Camera Calibration - Profile – Landscape
 • 01:36 Camera Calibration - Profile – Portrait
 • 01:42 Camera Calibration - Profile – Faithfull
 • 02:29 Lens Corrections
 • 03:31 Lens Corrections – Enable Profile Corrections
 • 03:36 Lens Corrections – Enable Profile Corrections – Choose
 • 04:06 Lens Corrections – Enable Profile Corrections – Model
 • 06:30 Lens Corrections – Color (Xoá viền tím khi chụp ngược sáng)
 • 08:15 Xem After And Before
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education