Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình 0/5 (0 reviews)

Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình

Đã đăng 2016-11-22 12:40:05 bởi Kteam
0 bình luận 2816 lượt xem
Lấy điểm đen trắng và cân nhiệt độ tấm hình 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

 • Link Download Ảnh Raw
 • 01:10 Histogram Bật điểm cháy và điểm tối trong Ảnh
 • 01:50 Nói về Điểm Đen Và Trắng Cho Ảnh
 • 02:18 Điểm đen trong Ảnh
 • 02:26 Điểm Cháy Sáng Trong Ảnh
 • 03:13 Lấy Điểm Đen Cho Ảnh(macOS: Option,Win: Alt)
 • 04:25 Lấy Điểm Trắng Cho Ảnh(macOS: Option,Win: Alt)
 • 05:10 Vì Sao Phải Lấy Điểm Trắng Và Điểm Đen
 • 05:56 Tìm Nhiệt Độ Màu Cho Ảnh (Cân Bằng Trắng)
 • 06:09 White Balance
 • 07:58 Tool White Balance
 • 09:00 Các lưu Ý khi Cân Bằng Trắng
 • 10:30 Nhắc Lại
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education