Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Lấy nét tấm hình Lấy nét tấm hình Lấy nét tấm hình Lấy nét tấm hình Lấy nét tấm hình 0/5 (0 reviews)

Lấy nét tấm hình

Đã đăng 2016-11-22 12:50:40 bởi Kteam
0 bình luận 2614 lượt xem
Lấy nét tấm hình 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

Link Download Ảnh Raw 

  • 01:18 History Trong LightRoom
  • 02:40 Return History
  • 03:40 Brush Xoá Điểm Rác Trong Ảnh
  • 06:30 Brush Xoá Điểm Dơ Sensor Trong Ảnh
  • 07:20 Xoá Brush (shortCut: Delete)
  • 08:10 Lấy Nét Hình Ảnh
  • 08:30 Detail – Sharpening
  • 09:10 Detail – Sharpening – Amount
  • 10:00 Kinh Nghiệm Chỉnh Ảnh
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education