Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Xử lý hình phong cảnh 1 Xử lý hình phong cảnh 1 Xử lý hình phong cảnh 1 Xử lý hình phong cảnh 1 Xử lý hình phong cảnh 1 0/5 (0 reviews)

Xử lý hình phong cảnh 1

Đã đăng 2016-11-23 02:57:43 bởi Kteam
0 bình luận 2611 lượt xem
Xử lý hình phong cảnh 1 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính

Link Download Ảnh Raw

 • 03:15 Develop Cho Ảnh Châu đốc
 • 03:20 Camera Calibration
 • 03:30 Camera Calibration – Profile
 • 03:50 Crop Overlay (R) (Cắt xén Ảnh)
 • 04:36 Mẹo sửa lổi Nghiên Đường Chân Trời
 • 05:00 Bỏ Phẩn Dư thừa Trong Cắt Xén Ảnh
 • 06:30 Done
 • 06:44 Tone Curve
 • 07:00 Tone Curve – Point Curve
 • 07:29 Lens Corrections
 • 07:36 info image(i)
 • 08:20 Lens Corrections – Enable Profile Corrections
 • 08:30 Lens Corrections – Lens Profile
 • 10:40 Basic
 • 10:56 Điểm Cháy Và Điểm Tối Trên Histogram
 • 11:30 Nói Về Điểm Cháy Đen Trên Ảnh
 • 11:55 Nói Về Điểm Cháy Sáng Trên Ảnh
 • 12:30 Cứu Cháy Bằng Ảnh: Basic - Highlights
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education