Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Xử lý hình phong cảnh 2 Xử lý hình phong cảnh 2 Xử lý hình phong cảnh 2 Xử lý hình phong cảnh 2 Xử lý hình phong cảnh 2 0/5 (0 reviews)

Xử lý hình phong cảnh 2

Đã đăng 2016-11-23 16:24:46 bởi Kteam
0 bình luận 2474 lượt xem
Xử lý hình phong cảnh 2 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

Link Download Ảnh Raw

 • 00:55 Basic – Black Lấy Điểm Đen Cho Ảnh (Shortcut: win alt, macOS Option)
 • 01:15 Basic – White Lấy Điểm Trắng Cho Ảnh(Shortcut: wi n alt, macOS Option)
 • 03:20 Chỉnh White Balance
 • 03:40 White Balance – As shot
 • 03:55 White Balance – Auto
 • 04:11 White balance – Daylight
 • 04:25 White Balance – Cloudy
 • 04:35 White Balance – Shade
 • 04:47 White Balance – Tungsten
 • 05:01 White Balance hiệu Chỉnh trên Temp
 • 05:20 Before And After (shortcut: Y)
 • 05:35 Phân Tích Ảnh Điểu Cần Làm
 • 06:44 Tool Spot removal – Clone (Xoá rác trong Ảnh)
 • 09:25 Graduated Filter (shortcut: M)
 • 09:55 Reset Graduated Filter Trước Khi làm
 • 10:05 Graduated Filter – Exposure
 • 10:11 Graduated Filter – Clarity (Làm Mây Đẹp)
 • 11:42 Refine Graduated Filter
 • 12:00 Graduated Filter – Shadows(Làm mây Sáng Lên)
 • 12:20 Graduated Filter – Color
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education