Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Xử lý hình phong cảnh 3 Xử lý hình phong cảnh 3 Xử lý hình phong cảnh 3 Xử lý hình phong cảnh 3 Xử lý hình phong cảnh 3 0/5 (0 reviews)

Xử lý hình phong cảnh 3

Đã đăng 2016-11-23 16:39:10 bởi Kteam
0 bình luận 2479 lượt xem
Xử lý hình phong cảnh 3 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

Link Download Ảnh Raw

 • 00:40 Basic – Vibrance Làm Đậm Đà Màu Sắc Cho Ảnh
 • 01:24 Basic – Clarity
 • 02:40 Làm Tối bầu Trời
 • 02:50 Tạo Thêm Graduated Filter
 • 02:55 Thông Số Mới Cho Graduated Filter
 • 03:05 Kéo Ngang Làm Tối Bầu Trời
 • 03:55 Tạo Thêm Màu Cho Bầu Trời
 • 04:55 Làm Sáng Nền Đất Bằng Graduated Filter
 • 05:14 Thông Số Graduated Filter Làm Cho Nền Đất
 • 05:29 Kéo Từ Dưới Lên Tạo Filter Cho Nền Đất
 • 05:55 Xoá Và Chỉnh Sửa Lại Graduated Filter
 • 07:37 Before And After (ShortCut: Y)
 • 08:07 Nhấn Bóng Đổ Cho Ảnh
 • 08:14 Cọ Vẽ Trong LightRoom(ShortCut: K)”Adjustment Brush”
 • 08:24 Thông Số Cho Cọ
 • 08:55 Vẽ Lên Ảnh
 • 09:25 Xem Lại Nét Vẽ Trên Ảnh
 • 10:05 Chỉnh Lại Thông Số Cho Cọ
 • 11:00 Tạo Cọ Mới Vẽ Mây
 • 11:20 Thông Số Cho Cọ Vẽ Mây
 • 12:05 Xem Lại Nét Vẽ Cho Mây
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education