Adobe LightRoom Part II

Phần Xử Lý Hậu Kỳ

Xử lý hình phong cảnh 4 Xử lý hình phong cảnh 4 Xử lý hình phong cảnh 4 Xử lý hình phong cảnh 4 Xử lý hình phong cảnh 4 0/5 (0 reviews)

Xử lý hình phong cảnh 4

Đã đăng 2016-11-23 16:41:09 bởi Kteam
0 bình luận 2392 lượt xem
Xử lý hình phong cảnh 4 0 /5 stars (0 reviews)
 

Nội Dung Chính:

Link Download Ảnh Raw

 • 00:00 Before And After
 • 00:55 Thêm Màu Cho Cỏ HSLPanel
 • 01:10 Các Tính Năng Trong HSL
 • 01:30 HSL – Saturation
 • 02:00 Thêm Màu Cho Cỏ
 • 03:25 Sửa Lỗi Viền Tím Khi Chụp Ngược Nắng
 • 03:55 Xem Viền Tím Trong Ảnh
 • 05:00 Lens Corrections – Color
 • 05:10 Lens Corrections – Color – Remove Chromatic Aberration
 • 06:22 Phân Tích Các Điều Cần Làm
 • 06:55 Detail
 • 07:25 Detail – Sharpening – Amount
 • 08:20 Detail – Sharpening – Radius
 • 12:45 Effect
 • 13:50 Before And After
 • 14:18 History (Thao Tác Đã Làm Với Ảnh)
Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education