Cho người dùng nhập vào 2 số và kiểm tra xem có số nào là số con của số còn lại không?

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:02 04-04-2018 7.499 lượt xem 14 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Cho người dùng nhập vào 2 số và kiểm tra xem có số nào là số con của số còn lại không?

 

Yêu cầu bài toán

Cho người dùng nhập vào 2 số và kiểm tra xem có số nào là số con của số còn lại không?

Gợi ý:

Số con là số mà xuất hiện trong dãy số của số còn lại. ví dụ:

 • Int a = 123456;
 • Int b = 345;

Thì b là số con của a.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng vòng lặp FOR , WHILE DO WHILE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc lặp trong C#.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HaPham đã bình luận 21:34 11-05-2020

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace chuoi_cha_con
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b;
            Console.WriteLine("nhap a");
            a =int.Parse( Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("nhap b");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            string m = Convert.ToString(a);
            string n = Convert.ToString(b);
            if (check(m, n) == true)
                Console.WriteLine("{0} la con cua so {1}", b, a);
            else 
                if (check(n, m) == true)
                     { Console.WriteLine("{0} la con cua so {1}", a, b); }
                else
                      Console.WriteLine("{0} ,{1} khong la con cua nhau", a, b);
            Console.ReadKey();
        }
        static bool check(string a, string b)
        {
            bool k;
            k = a.Contains(b);
            if (k)
                return true;
            return false;
        }
    }
}
 

dungtsbb đã bình luận 16:03 06-04-2020
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApp7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool kt = false;
      int chuoiLon, chuoiBe;
      char lon;
      char nho;
      Console.WriteLine(" Nhap so thu nhat: ");
      string a = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(" Nhap so thu hai: ");
      string b = Console.ReadLine();

      if (a.Length > b.Length)
      {
        chuoiLon = a.Length;
        chuoiBe = b.Length;
        lon = 'a';
        nho = 'b';
      }
      else
      {
        chuoiLon = b.Length;
        chuoiBe = a.Length;
        string temp = a;
        a = b;
        b = temp;
        lon = 'b';
        nho = 'a';
      }

      for (int i = 0; i < chuoiLon || ((chuoiLon - i) > chuoiBe); i++)
      {
        if (b[0] == a[i])
        {
          for (int j = 0; j < chuoiBe; j++)
          {
            if (b[j] != a[i + j])
              //kt = false;
              break;
            if (j == chuoiBe - 1)
            {
              kt = true;
              i = chuoiLon;
            }


          }
        }

      }
      if (kt)
        Console.WriteLine(nho + " la chuoi con " + lon);
      else
        Console.WriteLine("KHONG ton tai chuoi con");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Mình tự dựng so sánh chuỗi, nhưng không dùng lớp hỗ trợ của C# nhé !

Dương Khôi đã bình luận 14:49 29-03-2020
using System;

namespace Bai_30
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, iMax , iMin, resetMin;
      Console.WriteLine("Nhap a:");
      if (!int.TryParse(Console.ReadLine(),out a))
      {
        Console.WriteLine("a phai la day so");
        return;
      }
      Console.WriteLine("Nhap b:");
      if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out b))
      {
        Console.WriteLine("b phai la day so");
        return;
      }

      if (a>b)
      {
        iMax = a;
        iMin = b;

      }
      else if (b > a)
      {
        iMax = b;
        iMin = a;

      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} va {1} la tap con cua nhau", a, b);
        return;
      }


      resetMin = iMin;
      while (iMax >= 10&& iMin >=10)
      {

        if (iMin % 10 == iMax % 10)
        {
          iMax /= 10;
          iMin /= 10;
        }
        else
        {
          iMax /= 10;
          iMin = resetMin;
          
        }
      }

      if (iMin < 10)
      {
        Console.WriteLine("La tap con", iMin, iMax);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong la tap con", iMin, iMax);
      }  

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Dương Khôi đã bình luận 14:48 29-03-2020
using System;

namespace Bai_30
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, iMax , iMin, resetMin;
      Console.WriteLine("Nhap a:");
      if (!int.TryParse(Console.ReadLine(),out a))
      {
        Console.WriteLine("a phai la day so");
      }
      Console.WriteLine("Nhap b:");
      if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out b))
      {
        Console.WriteLine("b phai la day so");
      }

      if (a>b)
      {
        iMax = a;
        iMin = b;

      }
      else if (b > a)
      {
        iMax = b;
        iMin = a;

      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} va {1} la tap con cua nhau", a, b);
        return;
      }


      resetMin = iMin;
      while (iMax >= 10&& iMin >=10)
      {

        if (iMin % 10 == iMax % 10)
        {
          iMax /= 10;
          iMin /= 10;
        }
        else
        {
          iMax /= 10;
          iMin = resetMin;
          
        }
      }

      if (iMin < 10)
      {
        Console.WriteLine("La tap con", iMin, iMax);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong la tap con", iMin, iMax);
      }  

      Console.ReadLine();
      


      
    }
  }
}

 

nguyendong47 đã bình luận 20:58 03-02-2020

static void Main (string[] args) {

            int a = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ());

            int b = Convert.ToInt32 (Console.ReadLine ());

            if (kiemTra (a, b)) Console.WriteLine ("La so con!");

                else Console.WriteLine ("Khong la so con!");

        }

        static bool kiemTra (int a, int b) {

            int temp1, temp2;

            while (a != 0 && b != 0) {

                temp1 = a % 10;

                temp2 = b % 10;

                if (temp1 == temp2) { a /= 10; b /= 10;}

                else a /= 10;

            }

            if (b == 0) return true;

            else return false;

        }

Không có video.