Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:45 31-03-2018 9.542 lượt xem 5 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1

 

Yêu cầu bài toán

Lập trình chương trình Máy tính bỏ túi.

Hiển thị menu cho phép lựa chọn phép toán.

Nhập vào số tương ứng để bắt đầu tính toán:

 1. Cộng 2 số
 2. Trừ 2 số
 3. Chia nguyên 2 số
 4. Chia dư 2 số
 5. Nhân 2 số
 6. Chia 2 số
 7. Thoát

Khi nhấn chọn giá trị tương ứng sẽ vào cho người dùng nhập vào 2 số và hiển thị kết quả tương ứng.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HaPham đã bình luận 10:39 01-05-2020

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai_21_maytinhbotui
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            int luachon;
            
            while (true)
            {
                menu();
                Console.WriteLine("Nhập lựa chọn bạn muốn thực hiện");
                luachon = int.Parse(Console.ReadLine());

                if (luachon < 1 || luachon > 7)
                {
                    Console.WriteLine("không có chức năng này mời bạn nhập lại lựa chọn mới");
                    luachon = int.Parse(Console.ReadLine());

                }
                if(luachon==7)
                {
                    goto l_n;
                }

                Console.WriteLine("Nhập giá trị biến thứ nhất ");
                int a = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Nhập giá trị biến thứ hai ");
                int b = int.Parse(Console.ReadLine());
                switch (luachon)
                {
                    case 1:
                        {
                            Console.WriteLine("tổng hai sô là :{0}", cong_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                    case 2:
                        {
                            Console.WriteLine("hiệu hai sô là :{0}", tru_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                    case 3:
                        {
                            Console.WriteLine("tích hai sô là :{0}", nhan_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                    case 4:
                        {
                            Console.WriteLine("thương nguyen chia hai sô là :{0}", chia_nguyen_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                    case 5:
                        {
                            Console.WriteLine("số dư khi chia hai sô là :{0}", chia_du_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                    case 6:
                        {
                            Console.WriteLine("thương hai sô là :{0}", chia_hai_so(a, b));
                            break;
                        }
                }

            }
        l_n:
            Console.WriteLine("chương trình kết thúc");
            Console.ReadKey();
            return;


        }
        static void menu ()
        {
            Console.WriteLine("*********MENU*********");
            Console.WriteLine("1:Cộng hai số");
            Console.WriteLine("2:trừ hai số");
            Console.WriteLine("3:Nhân hai số");
            Console.WriteLine("4:chia nguyên hai số");
            Console.WriteLine("5:chia dư hai số");
            Console.WriteLine("6:chia hai số");
            Console.WriteLine("7:Thoát");
        }
        static int cong_hai_so(int a, int b)
        {
            return a + b;
        }
        static int tru_hai_so(int a, int b)
        {
            return a - b;
        }
        static int nhan_hai_so(int a, int b)
        {
            return a *b;
        }
        static int chia_nguyen_hai_so(int a, int b)
        {
            return a / b;
        }
        static int chia_du_hai_so(int a, int b)
        {
            return a % b;
        }
        static double chia_hai_so(int a, int b)
        {
            return (a * 1.0) / b;
        }

    }
}
 

Tsuki Azuma đã bình luận 20:48 14-09-2019

video bi loi k aj...e k xem dc

 

khoavoit đã bình luận 14:18 18-08-2019
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Casio
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("*************************CASIO************************");      
      Console.WriteLine("********************CHỌN PHÉP TÍNH********************" +
        "\n1 : Cộng\n2 : Trừ\n3 : Nhân\n4 : Chia\n5 : Thoát\n****************");

      while (true)
      {
        int d = int.Parse(Console.ReadLine());
        
        if (d == 1)
        {
          Console.WriteLine("Mời bạn nhập 2 số a và b");
          Console.Write("a = ");
          float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.Write("b = ");
          float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}\n", a, b, a + b);
          Console.Write("Chọn phép tính khác: ");
        }
        if (d == 2)
        {
          Console.WriteLine("Mời bạn nhập 2 số a và b");
          Console.Write("a = ");
          float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.Write("b = ");
          float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}\n", a, b, a - b);
          Console.Write("Chọn phép tính khác:");
        }
        if (d == 3)
        {
          Console.WriteLine("Mời bạn nhập 2 số a và b:\n");
          Console.Write("a = ");
          float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.Write("b = ");
          float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}\n", a, b, a * b);
          Console.Write("Chọn phép tính khác:");
        }
        if (d == 4)
        {
          Console.WriteLine("Mời bạn nhập 2 số a và b");
          Console.Write("a = ");
          float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.Write("b = ");
          float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
          Console.WriteLine("lấy nguyên: {0} / {1} = {2}\n", a, b, a / b);
          Console.WriteLine("lấy dư: {0} % {1} = {2}\n", a, b, a % b);
          Console.Write("Chọn phép tính khác:");
        }
        if (d == 5)
        {
          break;
        }
      }     
    }
  }
}

 

Ngocthanh06 đã bình luận 12:27 10-08-2018
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void tinhgiatri(ref int a, ref int b, ref int c)
    {
      while (true)
      {
        while (a <= 0 || a > 7)
        {
          Console.WriteLine("Người dùng nhập không đúng, xin mời nhập lại");
          a = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        switch (a)
        {
          case 1: Console.WriteLine("Phép Cộng 2 số:");
            Console.WriteLine("a + b = {0} + {1} = {2}", b, c, b + c);
            break;
          case 2: Console.WriteLine("Phép trừ 2 số:");
            Console.WriteLine("a - b = {0} - {1} = {2}", b, c, b - c);
            break;
          case 3: Console.WriteLine("Phép chia nguyên 2 số:");
            double d = (double)b / (double)c;
            Console.WriteLine("a / b = {0} / {1} = {2}", b, c, d);
            break;
          case 4: Console.WriteLine("Phép chia dư 2 số:");
            Console.WriteLine("a % b = {0} % {1} = {2}", b, c, b % c);
            break;
          case 5: Console.WriteLine("Phép nhân 2 số:");
            Console.WriteLine("a * b = {0} * {1} = {2}", b, c, b * c);
            break;
          case 6: Console.WriteLine("Phép chia 2 số:");
            Console.WriteLine("a /b = {0} / {1} = {2}", b, c, b / c);
            break;
          default:              
            break;
        }
        if (a <= 0||a>=7)
        {
          break;
        }
        else
        Console.WriteLine("Bạn có muốn tiếp tục không?, Mời bạn nhập số");
        a = int.Parse(Console.ReadLine());
         
      }
    }
    static void inbangmenu(ref int b, ref int c)
    {
      Console.WriteLine("Các phép toán cần được thực hiện");
      Console.WriteLine("Chọn các số để tương ứng với mỗi phép tính");
      Console.WriteLine("1. Cộng 2 số");
      Console.WriteLine("2. Trừ 2 số");
      Console.WriteLine("3. Chia nguyên 2 số");
      Console.WriteLine("4. Chia dư 2 số");
      Console.WriteLine("5. Nhân 2 số");
      Console.WriteLine("6. Chia 2 số");
      Console.WriteLine("7. Thoát");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      tinhgiatri(ref a, ref b, ref c);
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      int b, c;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("****CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH BỎ TUI****");
      Console.WriteLine("Mời người dùng nhập 2 số a và b:");
      Console.WriteLine("Nhập số a: ");
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập số b: ");
      c = int.Parse(Console.ReadLine());
      inbangmenu(ref b, ref c);
      
      
      
      Console.ReadLine();
        
    }
  }
}

 

Không có video.