Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 1/5 (12 reviews)

Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1

Đã đăng 2018-03-31 14:23:01 bởi Kteam
1 bình luận 3038 lượt xem
Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1 1 /5 stars (1 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Lập trình chương trình Máy tính bỏ túi.

Hiển thị menu cho phép lựa chọn phép toán.

Nhập vào số tương ứng để bắt đầu tính toán:

 1. Cộng 2 số
 2. Trừ 2 số
 3. Chia nguyên 2 số
 4. Chia dư 2 số
 5. Nhân 2 số
 6. Chia 2 số
 7. Thoát

Khi nhấn chọn giá trị tương ứng sẽ vào cho người dùng nhập vào 2 số và hiển thị kết quả tương ứng.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 1
Ngocthanh06 2018-08-10 12:27:06
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void tinhgiatri(ref int a, ref int b, ref int c)
    {
      while (true)
      {
        while (a <= 0 || a > 7)
        {
          Console.WriteLine("Người dùng nhập không đúng, xin mời nhập lại");
          a = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        switch (a)
        {
          case 1: Console.WriteLine("Phép Cộng 2 số:");
            Console.WriteLine("a + b = {0} + {1} = {2}", b, c, b + c);
            break;
          case 2: Console.WriteLine("Phép trừ 2 số:");
            Console.WriteLine("a - b = {0} - {1} = {2}", b, c, b - c);
            break;
          case 3: Console.WriteLine("Phép chia nguyên 2 số:");
            double d = (double)b / (double)c;
            Console.WriteLine("a / b = {0} / {1} = {2}", b, c, d);
            break;
          case 4: Console.WriteLine("Phép chia dư 2 số:");
            Console.WriteLine("a % b = {0} % {1} = {2}", b, c, b % c);
            break;
          case 5: Console.WriteLine("Phép nhân 2 số:");
            Console.WriteLine("a * b = {0} * {1} = {2}", b, c, b * c);
            break;
          case 6: Console.WriteLine("Phép chia 2 số:");
            Console.WriteLine("a /b = {0} / {1} = {2}", b, c, b / c);
            break;
          default:              
            break;
        }
        if (a <= 0||a>=7)
        {
          break;
        }
        else
        Console.WriteLine("Bạn có muốn tiếp tục không?, Mời bạn nhập số");
        a = int.Parse(Console.ReadLine());
         
      }
    }
    static void inbangmenu(ref int b, ref int c)
    {
      Console.WriteLine("Các phép toán cần được thực hiện");
      Console.WriteLine("Chọn các số để tương ứng với mỗi phép tính");
      Console.WriteLine("1. Cộng 2 số");
      Console.WriteLine("2. Trừ 2 số");
      Console.WriteLine("3. Chia nguyên 2 số");
      Console.WriteLine("4. Chia dư 2 số");
      Console.WriteLine("5. Nhân 2 số");
      Console.WriteLine("6. Chia 2 số");
      Console.WriteLine("7. Thoát");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      tinhgiatri(ref a, ref b, ref c);
    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      int b, c;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("****CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH BỎ TUI****");
      Console.WriteLine("Mời người dùng nhập 2 số a và b:");
      Console.WriteLine("Nhập số a: ");
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhập số b: ");
      c = int.Parse(Console.ReadLine());
      inbangmenu(ref b, ref c);
      
      
      
      Console.ReadLine();
        
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education