Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 2

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:45 31-03-2018 9.276 lượt xem 7 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 2

 

Yêu cầu bài toán

Tiếp tục chương trình LẬP TRÌNH MÁY TÍNH BỎ TÚI. Nhưng tinh chỉnh tốt hơn đó là: Có thể tiếp tục cộng trừ nhân chia từ kết quả vừa tính.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nguynthnh22 đã bình luận 17:08 18-07-2020

using System;
using System.Text;

namespace CSharp_Bai3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            int cont;
            double A, B;

            while (true)
            {

                Console.Write("Xin nhập số đầu tiên ");
                A = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            lmao:
                Console.Write("Xin nhập số thứ hai ");
                B = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Nhập 1 để cộng \nNhập 2 để trừ \nNhập 3 để chia \nNhập 4 để chia lấy dư \nNhập 5 để nhân \nNhập 6 để chia lấy nguyên \nNhập 7 để Thoát");
                int method = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                switch (method)
                {
                    case 1:
                        {
                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép cộng");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", A + B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A += B;
                                        goto lmao;

                                    }
                                default:
                                    break;
                            }


                            break;
                        }

                    case 2:
                        {
                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép trừ");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", A - B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A -= B;
                                        goto lmao;
                                    }
                                default:
                                    break;
                            }
                            break;
                        }
                    case 3:
                        {

                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép chia");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", A / B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A /= B;
                                        goto lmao;
                                    }
                                default:
                                    break;
                            }
                            break;
                        }
                    case 4:
                        {
                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép chia lấy dư");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", A % B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A %= B;
                                        goto lmao;
                                    }
                                default:
                                    break;
                            }
                            break;
                        }
                    case 5:
                        {
                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép nhân");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", A * B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A *= B;
                                        goto lmao;
                                    }
                                default:
                                    break;
                            }
                            break;
                        }
                    case 6:
                        {

                            Console.WriteLine("Bạn chọn phép chia lấy nguyên");
                            Console.WriteLine("Kết quả {0}", (A - A % B) / B);
                            Console.WriteLine("Ấn 1 nếu muốn tiếp tục thực hiện tính toán với kết quả vừa ra, ấn số bất kỳ nếu muốn thực hiện phép tính mới");
                            cont = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                            switch (cont)
                            {
                                case 1:
                                    {
                                        A = (A - A % B) / B;

                                        goto lmao;
                                    }
                                default:
                                    break;
                            }
                            break;
                        }


                    case 7:
                        Console.WriteLine("Tạm biệt!");
                        goto yolo;

                }
            }
        yolo:
            Console.ReadKey();
        }


    }
}

HaPham đã bình luận 16:40 02-05-2020

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai_22_may_tinh_bo_tui_2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            int luachon;
            double T = 0;
            while (true)
            {
                w_n:
                menu();
                Console.WriteLine("Nhập lựa chọn bạn muốn thực hiện");
                luachon = int.Parse(Console.ReadLine());

                if (luachon < 1 || luachon > 8)
                {
                    Console.WriteLine("không có chức năng này mời bạn nhập lại lựa chọn mới");
                    luachon = int.Parse(Console.ReadLine());

                }
                if (luachon == 7)
                {
                    goto l_n;
                }
                if (luachon == 8)
                {
                    Console.WriteLine("Nhập phép tính tiếp theo bạn muốn thực hiện");
                    int l = int.Parse(Console.ReadLine());
                    Console.WriteLine("Mời bạn nhập số tiếp theo");
                    int c = int.Parse(Console.ReadLine());

                    Console.WriteLine("kết quả phép tính trước là: {0}", T);
                    T = chuc_nang_khac(l, T, c);
                    Console.WriteLine("ket qua là {0}", T);
                    goto w_n;

                }

                Console.WriteLine("Nhập giá trị biến thứ nhất ");
                int a = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Nhập giá trị biến thứ hai ");
                int b = int.Parse(Console.ReadLine());
          
                switch (luachon)
                {
                    case 1:
                        {
                            T = cong_hai_so(a, b);
                            Console.WriteLine("tổng hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    case 2:
                        {
                            T = tru_hai_so(a, b);
                            Console.WriteLine("hiệu hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    case 3:
                        {
                            T = nhan_hai_so(a, b);
                            Console.WriteLine("tích hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    case 4:
                        {
                            T = chia_nguyen_hai_so(a, b);

                            Console.WriteLine("thương nguyen chia hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    case 5:
                        {
                            T = chia_du_hai_so(a, b);

                            Console.WriteLine("số dư khi chia hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    case 6:
                        {
                            T = chia_hai_so(a, b);
                            Console.WriteLine("thương hai sô là :{0}", T);
                            break;
                        }
                    
                }

            }
        l_n:
            Console.WriteLine("chương trình kết thúc");
            Console.ReadKey();
            return;


        }
        static void menu()
        {
            Console.WriteLine("*********MENU*********");
            Console.WriteLine("1:Cộng hai số");
            Console.WriteLine("2:trừ hai số");
            Console.WriteLine("3:Nhân hai số");
            Console.WriteLine("4:chia nguyên hai số");
            Console.WriteLine("5:chia dư hai số");
            Console.WriteLine("6:chia hai số");
            Console.WriteLine("7:Thoát");
            Console.WriteLine("8:thực hiện tiếp trên kết quả vừa tính");
        }
        static double cong_hai_so(double a, int b)
        {
            return a + b;
        }
        static double tru_hai_so(double a, int b)
        {
            return a - b;
        }
        static double nhan_hai_so(double a, int b)
        {
            return a * b;
        }
        static double chia_nguyen_hai_so(double a, int b)
        {
            return a / b;
        }
        static double chia_du_hai_so(double a, int b)
        {
            return a % b;
        }
        static double chia_hai_so(double a, int b)
        {
            return (a * 1.0) / b;
        }
        static double chuc_nang_khac (int l,double x, int c)
        {

            double team = 0;
            switch (l)
            {
                case 1:
                    {
                        team = cong_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
                case 2:
                    {
                        team = tru_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
                case 3:
                    {
                        team = nhan_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
                case 4:
                    {
                        team = chia_nguyen_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
                case 5:
                    {
                        team = chia_du_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
                case 6:
                    {
                        team = chia_hai_so(x, c);
                        break;
                    }
    
            }
            return team;

        }

      
    }
}


 

caykhenho đã bình luận 16:12 15-03-2020

1

caykhenho đã bình luận 16:11 15-03-2020

2

caykhenho đã bình luận 16:11 15-03-2020

3

 

Không có video.