Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 2

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:45 31-03-2018 7.631 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Lập trình chương trình máy tính bỏ túi - Phần 2

 

Yêu cầu bài toán

Tiếp tục chương trình LẬP TRÌNH MÁY TÍNH BỎ TÚI. Nhưng tinh chỉnh tốt hơn đó là: Có thể tiếp tục cộng trừ nhân chia từ kết quả vừa tính.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Sang Pham đã bình luận 15:11 14-02-2020

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MayTinhBoTui

{
    class program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("**************************************************");
            Console.WriteLine("*                    CASIO                       *");
            Console.WriteLine("*                MAY TINH BO TUI                 *");
            Console.WriteLine("* PHEP TINH: 1. CONG; 2. TRU; 3. CHIA LAY DU     *");
            Console.WriteLine("*            4. CHIA LAY NGUYEN; 5. NHAN         *");
            Console.WriteLine("*            6.CHIA; 7. THOAT                    *");
            Console.WriteLine("**************************************************");
            Console.Write("Nhap so can tinh: ");
            float ANDS = float.Parse(Console.ReadLine());
            do
            {
                Console.Write("Nhap phep tinh muon su dung: ");
                int pt = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (pt == 7)
                {
                    break;
                }
                Console.Write("Nhap so can tinh tiep theo: ");
                float x = float.Parse(Console.ReadLine());
                switch (pt)
                {
                    case 1:
                        Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", ANDS, x, ANDS + x);
                        ANDS += x;
                        break;
                    case 2:
                        Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", ANDS, x, ANDS - x);
                        ANDS -= x;
                        break;
                    case 3:
                        Console.WriteLine("{0} % {1} = {2}", ANDS, x, ANDS % x);
                        ANDS %= x;
                        break;
                    case 4:
                        Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", ANDS, x, (ANDS - (ANDS % x)) / x);
                        ANDS = (ANDS-(ANDS%x))/x;
                        break;
                    case 5:
                        Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", ANDS, x, ANDS * x);
                        ANDS *= x;
                        break;
                    case 6:
                        Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", ANDS, x, ANDS / x);
                        ANDS /= x;
                        break;
                }
            } while (true);

            Console.ReadKey();
        }
    }
}

việt anh đã bình luận 13:32 13-10-2019

            Console.WriteLine("                                                     CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH");
            Console.WriteLine("\nCỘNG(1), TRỪ(2), NHÂN(3), CHIA(4)");
            Console.Write("MỜI CHỌN PHÉP TÍNH : ");
            int Choice = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("\nMỜI NHẬP SỐ a : ");
            float a = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("MỜI NHẬP SỐ b : ");
            float b = float.Parse(Console.ReadLine());

            if (Choice == 1)
            {
                Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CỘNG");
                float Kq = a + b;
                Console.WriteLine("KẾT QUẢ CỘNG LÀ : {0}", Kq);
                Console.WriteLine("\nBẠN CÓ MUỐN TÍNH TOÁN TIẾP KHÔNG ?");
                Console.Write("CÓ(1), KHÔNG(2) :  ");
                int Choice2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (Choice2 == 2)
                {
                    return;
                }
                while (Choice2 == 1)
                {
                    Console.WriteLine("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN");
                    Console.WriteLine("CỘNG(1), TRỪ(2), NHÂN(3), CHIA(4)");
                    Console.Write("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN : ");
                    int Choice3 = int.Parse(Console.ReadLine());
                    if (Choice3 == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CỘNG");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CỘNG LÀ : {0}", Kq += b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP TRỪ");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP TRỪ LÀ : {0}", Kq -= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP NHÂN");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP NHÂN LÀ : {0}", Kq *= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 4)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CHIA");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CHIA LÀ : {0}", Kq /= b2);
                    }
                }
            }

            if (Choice == 2)
            {
                Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP TRỪ");
                float Kq = a - b;
                Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP TRỪ LÀ : {0}", Kq);
                Console.WriteLine("\nBẠN CÓ MUỐN TÍNH TOÁN TIẾP KHÔNG ?");
                Console.Write("CÓ(1), KHÔNG(2) :  ");
                int Choice2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (Choice2 == 2)
                {
                    return;
                }
                while (Choice2 == 1)
                {
                    Console.WriteLine("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN");
                    Console.WriteLine("CỘNG(1), TRỪ(2), NHÂN(3), CHIA(4)");
                    Console.Write("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN : ");
                    int Choice3 = int.Parse(Console.ReadLine());
                    if (Choice3 == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CỘNG");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CỘNG LÀ : {0}", Kq += b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP TRỪ");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP TRỪ LÀ : {0}", Kq -= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP NHÂN");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP NHÂN LÀ : {0}", Kq *= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 4)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CHIA");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CHIA LÀ : {0}", Kq /= b2);
                    }
                }
            }

            if (Choice == 3)
            {
                Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP NHÂN");
                float Kq = a * b;
                Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP NHÂN LÀ : {0}", Kq);
                Console.WriteLine("\nBẠN CÓ MUỐN TÍNH TOÁN TIẾP KHÔNG ?");
                Console.Write("CÓ(1), KHÔNG(2) :  ");
                int Choice2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (Choice2 == 2)
                {
                    return;
                }
                while (Choice2 == 1)
                {
                    Console.WriteLine("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN");
                    Console.WriteLine("CỘNG(1), TRỪ(2), NHÂN(3), CHIA(4)");
                    Console.Write("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN : ");
                    int Choice3 = int.Parse(Console.ReadLine());
                    if (Choice3 == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CỘNG");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CỘNG LÀ : {0}", Kq += b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP TRỪ");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP TRỪ LÀ : {0}", Kq -= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP NHÂN");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP NHÂN LÀ : {0}", Kq *= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 4)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CHIA");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CHIA LÀ : {0}", Kq /= b2);
                    }
                }
            }

            if (Choice == 4)
            {
                Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CHIA");
                float Kq = a / b;
                Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CHIA LÀ : {0}", Kq);
                Console.WriteLine("\nBẠN CÓ MUỐN TÍNH TOÁN TIẾP KHÔNG ?");
                Console.Write("CÓ(1), KHÔNG(2) :  ");
                int Choice2 = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (Choice2 == 2)
                {
                    return;
                }
                while (Choice2 == 1)
                {
                    Console.WriteLine("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN");
                    Console.WriteLine("CỘNG(1), TRỪ(2), NHÂN(3), CHIA(4)");
                    Console.Write("MỜI CHỌN PHÉP TOÁN : ");
                    int Choice3 = int.Parse(Console.ReadLine());
                    if (Choice3 == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CỘNG");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CỘNG LÀ : {0}", Kq += b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP TRỪ");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP TRỪ LÀ : {0}", Kq -= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP NHÂN");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP NHÂN LÀ : {0}", Kq *= b2);
                    }
                    else if (Choice3 == 4)
                    {
                        Console.WriteLine("BẠN CHỌN PHÉP CHIA");
                        Console.Write("\n MỜI BẠN CHỌN SỐ b : ");
                        float b2 = float.Parse(Console.ReadLine());
                        Console.WriteLine("KẾT QUẢ PHÉP CHIA LÀ : {0}", Kq /= b2);
                    }
                }
            }
            Console.ReadKey();

Không có video.