Lập trình game kéo búa bao

Bài tập lập trình

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:45 31-03-2018 18.471 lượt xem 8 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Lập trình game kéo búa bao

 

Yêu cầu bài toán

Lập trình game kéo – búa – bao

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Masterboy1103 đã đánh giá 19:40 13-07-2020

Hay, đúng lúc cần

Nguyễn Hữu Thắng đã đánh giá 19:31 06-07-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ITLong đã bình luận 09:16 01-08-2020

Chào admin

Video đã bị gỡ bỏ hay sao mình không xem được vậy??

khoavoit đã bình luận 19:55 16-08-2019
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace keobuabao
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;   
      Console.WriteLine("Mời bạn chọn \n1 : Búa \n2 : Kéo \n3 : Bao");
      L_n:
      int re = int.Parse(Console.ReadLine());
      Random r = new Random();
      int bot = r.Next(1,4);

      if(re == bot)
      {
        Console.WriteLine("hòa");
      }
      else if (re == 1 && bot == 2)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Búa \nbot chọn: Kéo \nBẠN THẮNG");          
      }
      else if (re == 1 && bot == 3)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Búa \nbot chọn: Bao \nBẠN THUA");
      }
      else if (re == 2 && bot == 1)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Kéo \nbot chọn: Búa \nBẠN THUA");
      }
      else if (re == 2 && bot == 3)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Kéo \nbot chọn: Bao \nBẠN THẮNG");
      }
      else if (re == 3 && bot == 1)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Bao \nbot chọn: Búa \nBẠN THẮNG");
      }
      else if (re == 3 && bot == 2)
      {
        Console.WriteLine("bạn chọn: Bao \nbot chọn: Kéo \nBẠN THUA");
      }
      goto L_n;           
    }
  }
}

 

hungnv đã bình luận 22:27 08-07-2019


namespace Bai19
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("********************************");
            Console.WriteLine("*    1.Keo                     *");
            Console.WriteLine("*    2.Bua                     *");
            Console.WriteLine("*    3.Bao                     *");
            Console.WriteLine("********************************");

            Console.Write("Lua chon: ");
            int GameInput = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Program callGamePlay = new Program();
            var GameOutput = callGamePlay.gamePlay(GameInput);

            Console.WriteLine(GameOutput);
            Console.ReadKey();
        }
        public string gamePlay(int _a)
        {
            string GameResult = "";
            if (_a != 1 && _a != 2 && _a != 3)
            {
                return GameResult = "Lua chon khong hop le";
            }
            else
            {
                //1 : Keo
                //2 : Bua
                //3 : Bao
                Random random = new Random();
                int bot = random.Next(1, 3);

                if (_a == bot)
                {
                    return GameResult = "Hoa";
                }
                else
                {
                    switch (_a)
                    {
                        case 1:
                            if (bot == 2)
                            {
                                GameResult = "Ban thua";
                            }
                            if (bot == 3)
                            {
                                GameResult = "Ban thang";
                            }
                            break;
                        case 2:
                            if (bot == 1)
                            {
                                GameResult = "Ban thang";
                            }
                            if (bot == 3)
                            {
                                GameResult = "Ban thua";
                            }
                            break;
                        case 3:
                            if (bot == 1)
                            {
                                GameResult = "Ban thua";
                            }
                            if (bot == 2)
                            {
                                GameResult = "Ban thang";
                            }
                            break;
                    }
                }

            }

            return GameResult;
        }

    }
}

Ngocthanh06 đã bình luận 10:58 10-08-2018

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b;
            bool c;
            string d;
            Console.WriteLine("Nguoi choi nhap cac so 1,2,3 tuong ung voi keo, bua, bao");
            d = Console.ReadLine();
            c = int.TryParse(d, out a);
            while (c == false || c == true && a > 3 || a < 1)
            {
                Console.WriteLine("Ky tu ban nhap khong hop le, xin moi nhap lai");
                d = Console.ReadLine();
                c = int.TryParse(d, out a);
            }
            Random ngaunhien = new Random();
            b = ngaunhien.Next(1, 3);
            if (a == b)
                Console.WriteLine("Ban va may hoa");
            else if (a == 1 && b == 2 || a == 2 && b == 3 || a == 3 && b == 1)
                Console.WriteLine("May thang");
            else
                Console.WriteLine("Ban thang");
            Console.WriteLine("Ban chon= {0}, May chon= {1}", a, b);
            Console.ReadLine();


        }
    }
}

doflamingo199x đã bình luận 09:40 18-06-2018

code chưa được tối ưu cho lắm

Không có video.