Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Lập trình game kéo búa bao Lập trình game kéo búa bao Lập trình game kéo búa bao Lập trình game kéo búa bao Lập trình game kéo búa bao 5/5 (12 reviews)

Lập trình game kéo búa bao

Đã đăng 2018-03-31 14:15:27 bởi Kteam
4 bình luận 4390 lượt xem
Lập trình game kéo búa bao 5 /5 stars (1 reviews)
 
 

Yêu cầu bài toán

Lập trình game kéo – búa – bao

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Lập trình game kéo búa bao
Ngocthanh06 2018-08-10 10:58:55

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b;
            bool c;
            string d;
            Console.WriteLine("Nguoi choi nhap cac so 1,2,3 tuong ung voi keo, bua, bao");
            d = Console.ReadLine();
            c = int.TryParse(d, out a);
            while (c == false || c == true && a > 3 || a < 1)
            {
                Console.WriteLine("Ky tu ban nhap khong hop le, xin moi nhap lai");
                d = Console.ReadLine();
                c = int.TryParse(d, out a);
            }
            Random ngaunhien = new Random();
            b = ngaunhien.Next(1, 3);
            if (a == b)
                Console.WriteLine("Ban va may hoa");
            else if (a == 1 && b == 2 || a == 2 && b == 3 || a == 3 && b == 1)
                Console.WriteLine("May thang");
            else
                Console.WriteLine("Ban thang");
            Console.WriteLine("Ban chon= {0}, May chon= {1}", a, b);
            Console.ReadLine();


        }
    }
}

1 bình chọn
Reply
Lập trình game kéo búa bao
doflamingo199x 2018-06-18 09:40:56

code chưa được tối ưu cho lắm

0 bình chọn
Reply
Lập trình game kéo búa bao
doflamingo199x 2018-06-18 09:40:07

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

            #region trò chơi oản tù tì
            Console.WriteLine("\t\t ------- TRÒ CHƠI OẲN TÙ TÌ --------");
            Console.WriteLine("Hướng dẫn : Nhập vào một số bất kì lớn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 3");
            Console.WriteLine("1.Búa\n2.Kéo\n3.Bao");
          playGame : while (true)
            {
                Console.Write("Enter your number : ");
                int yourNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                while (yourNumber < 1 || yourNumber > 3)
                {
                    Console.WriteLine("Enter Number Again : ");
                    yourNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                }
                Random rd = new Random();
                int computerNumber = rd.Next(1, 3);
                if (yourNumber == computerNumber)
                {
                    Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                    Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                    Console.WriteLine("HÒA");
                }
                else if (yourNumber == 1)
                {
                    if (computerNumber == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU WIN !");
                    }
                    else if (computerNumber == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU LOST !");
                    }
                }
                else if (yourNumber == 2)
                {
                    if (computerNumber == 3)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU WIN !");
                    }
                    else if (computerNumber == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU LOST !");
                    }
                }
                else if (yourNumber == 3)
                {
                    if (computerNumber == 1)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU WIN !");
                    }
                    else if (computerNumber == 2)
                    {
                        Console.WriteLine("Your chosed {0} ", yourNumber);
                        Console.WriteLine("Computer chosed {0} ", computerNumber);
                        Console.WriteLine("YOU LOST !");
                    }
                }
                int ans;
                Console.WriteLine("\nDO YOU WANT TO PLAY GAME AGAIN ?");
                Console.WriteLine("Yes : 1           No : 0");
                ans = Int32.Parse(Console.ReadLine());
                if (ans == 1)
                {
                    goto playGame;
                }
                else
                {
                    break;
                }
            }
            #endregion
        }
    }
}
 

0 bình chọn
Reply
Lập trình game kéo búa bao
My My Face 2018-04-18 15:36:31

Mình xin đóng góp ý tưởng của mình. Trong bài mình để hiển thị số của máy để cho các bạn dễ so sánh kết quả. Nếu là chơi thì bỏ xuất hiện giá trị của máy đi là đảm bảo công bằng ngay (Console.WriteLine("Máy tính đã ra số {0}, mời bạn ra số: ",soMay);). HiHi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OanTuTi
{
  class Program
  {
    /// <summary>
    /// Hàm viết trò chơi Oẳn Tù Tì (Kéo Búa Bao)
    /// Người chơi nhập các số trong giới hạn từ 1 đến 3
    /// 1 - Kéo
    /// 2 - Búa
    /// 3 - Bao
    /// Máy tính ra ngẫu nhiên số cũng nằm trong giới hạn 1 đến 3
    /// Bạn phải thông báo kết quả cuộc chơi ra màn hình.
    /// </summary>
    /// <param name="args">Hàm không có tham số</param>
    /// 
    static void OanTuTi()
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      int soMay=0, soNguoi=0;
      Random rd = new Random();
      soMay = rd.Next(1,4);
      Console.WriteLine("Luật chơi:\n1 - Kéo\n 2- Búa\n3 - Bao");
      Console.WriteLine("Máy tính đã ra số {0}, mời bạn ra số: ",soMay);
      do
      {
        soNguoi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      } while (soNguoi>3||soNguoi<1);
      if (soNguoi==soMay)
      {
        Console.WriteLine("\n-------------- HÒA!!! ------------");
      }
      else
      {
        if (soNguoi == 1)
        {
          if (soMay == 2)
          {
            Console.WriteLine("\n------- MÁY THẮNG!!! ------\n");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\n------- BẠN THẮNG!!! ------\n");
          }
        }
        else if(soNguoi == 2)
        {
          if (soMay == 1)
          {
            Console.WriteLine("\n------- BẠN THẮNG!!! ------\n");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\n------- MÁY THẮNG!!! ------\n");
          }
        }
        else
        {
          if (soMay == 1)
          {
            Console.WriteLine("\n------- MÁY THẮNG!!!------\n");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\n------- BẠN THẮNG!!!------\n");
          }
        }
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      char tl;
      do
      {
        OanTuTi();
        Console.WriteLine("Bạn muốn chơi tiếp không <c - Có | k - Không>?");
        tl = Console.ReadLine()[0];
      } while (tl == 'c'||tl == 'C');
      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education