Nhập vào 2 giá trị và xuất ra các biểu thức toán học với 2 giá trị đó.

Bài tập lập trình

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 19:59 16-04-2018 11.003 lượt xem 5 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập vào 2 giá trị và xuất ra các biểu thức toán học với 2 giá trị đó.

 

Yêu cầu bài toán

Nhập vào 2 giá trị kiểu số nguyên hoặc kiểu số thực a và b từ bàn phím. Xuất ra màn hình:

a + b

a - b

a * b

a / b

a % b

Giá trị nguyên của kết quả a/b

Giá trị thập phân của kết quả a/b

Mục tiêu

Làm quen với Biến, kiểu dữ liệu, toán tử và ép kiểu trong C#. 


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Source code tham khảo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharp_Bai9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      int a;
      int b;

      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("2 số vừa nhập là {0} và {1}", a, b);
      
      Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", a, b, a + b);
      Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", a, b, a - b);
      Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", a, b, a * b);
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", a, b, a * 1.0 / b);
      Console.WriteLine("{0} % {1} = {2}", a, b, a % b);
      Console.WriteLine("Giá trị nguyên của {0} / {1} = {2}", a, b, a / b);
      Console.WriteLine("Giá trị thập phân của {0} / {1} = {2}", a, b, (a * 1.0 / b) - (a/b));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Tải project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

IceBear đã đánh giá 18:48 07-08-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
NguyenSyNam đã bình luận 16:09 30-06-2020

Cách này có chổ nào không ổn không mọi người chỉ mình với ạ.Thanks!

...................................................................................................................

float a, b, c;
            Console.Write("a = ");
            a = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("b = ");
            b = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ket qua {0} + {1} = {2} ", a, b, a + b);
            Console.WriteLine("Ket qua {0} - {1} = {2} ", a, b, a - b);
            Console.WriteLine("Ket qua {0} * {1} = {2}", a, b, a * b);
            Console.WriteLine("Ket qua {0} / {1} = {2} ", a, b, a / b); 
            Console.WriteLine("Ket qua {0} % {1} = {2} ", a, b, a % b);
            c = a / b;
            int d = (int)c;
            Console.WriteLine("Gia tri so nguyen cua a / b = " + d);
            Console.WriteLine("Gia tri thap phan cua a / b = " + (c - d));
            Console.ReadKey();

badguy113 đã bình luận 05:16 20-05-2020
Vọc nát bét D

while (true)
            {
                Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
                Console.WriteLine("------------------------------");
                Console.WriteLine("--------các phép toán---------");
                Console.Write("nhập số a: ");
                double a = double.Parse(Console.ReadLine());
 
                Console.Write("nhập số b: ");
                double b = double.Parse(Console.ReadLine());
 
                int c = Convert.ToInt32(a) / Convert.ToInt32(b);
                Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", a, b, a + b);
                Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", a, b, a - b);
                Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", a, b, a * b);
                Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", a, b, a / b);
                Console.WriteLine("{0} % {1} = {2}", a, b, (a / b) - c);
                Console.ReadKey();
            }
trqvan đã bình luận 19:22 23-02-2020

Cách này rất ngắn gọn:

int a, b;
            Console.Write("Mời bạn nhập số thứ nhất: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Mời bạn nhập số thứ hai: ");
            b= int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Kết quả: {0} + {1} = {2}", a, b, a + b);
            Console.WriteLine("Kết quả: {0} - {1} = {2}", a, b, a - b);
            Console.WriteLine("Kết quả: {0} * {1} = {2}", a, b, a * b);
            Console.WriteLine("Kết quả: {0} / {1} = {2}", a, b, a / b);
            Console.WriteLine("Kết quả: {0} % {1} = {2}", a, b, a % b);
            double SN = (double)a / b;
            double ST = (float)a / b;
            Console.WriteLine("Giá trị nguyên của kết quả: {0} / {1} = {2}", a, b, SN);
            Console.WriteLine("Giá trị thập phân của kết quả: {0} / {1} = {2}", a, b, ST);
            Console.ReadLine();

khoavoit đã bình luận 13:26 14-08-2019

đây là cách ngắn gọn nhất mình có thể nghĩ ra ))

            float a;
            float b;
            
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("Nhập vào 2 số :");
            Console.Write("\na = ");
            a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            Console.Write("\nb = ");
            b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Kết quả:");
            
            Console.WriteLine("\n{0} + {1} = {2}", a, b, a + b);
            Console.WriteLine("\n{0} - {1} = {2}", a, b, a - b);
            Console.WriteLine("\n{0} * {1} = {2}", a, b, a * b);
            Console.WriteLine("\n{0} / {1} = {2}", a, b, a / b);
            Console.WriteLine("\n{0} % {1} = {2}", a, b, a % b);
            float c = a / b;
            int d = (int)c;
            Console.Write("\nGiá trị nguyên của a/b là: {0} / {1} = {2}",a,b,d);
            Console.Write("\nGiá trị thực của a/b là: {0} / {1} = {2}", a, b, a/b);

            Console.ReadKey();

khoavoit đã bình luận 13:10 14-08-2019

Bài này ad giải sơ sài quá..theo đề là nhập vào một số nguyên or 1 số thực mà lúc khai báo biến lại là biến int..vậy nếu nhập vào một số thực cho a or b thì chương trình sẽ lỗi..mình đã khai báo bằng float nhưng còn một chỗ đó là trả kết quả về kiểu số nguyên nếu a or b là số thực..ở chỗ này mình vẫn có thể là làm được nhưng để đơn giản hết mức có thể thì mình chưa nghĩ ra vì để ép kiểu float về int đơn giản nhất thì mình chưa biết.

Không có video.