Nhập vào 3 số rồi tìm ra giá trị lớn nhất trong 3 số đó

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 18:31 19-04-2018 27.709 lượt xem 4 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập vào 3 số rồi tìm ra giá trị lớn nhất trong 3 số đó

 

Yêu cầu bài toán

Nhập vào 3 số rồi tìm ra giá trị lớn nhất trong 3 số đó

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.

Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên xem qua bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Source code tham khảo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharp_Bai14
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào số thứ 1: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhập vào số thứ 2: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhập vào số thứ 3: ");
      int c = int.Parse(Console.ReadLine());

      int max = a;

      /* cách 1
      if (max < b)
      {
        max = b;
      }

      if (max < c)
      {
        max = c;
      }
      */

      /* cách 2
      max = a > b ? a > c ? a : c : b;
      */

      switch (max > b)
      {
        case true:
          switch (max > c)
          {
            case false:
              max = c;
              break;
          }
          break;
        case false:
          max = b;
          break;
      }

      Console.WriteLine("Max trong 3 số {0}, {1}, {2} là {3}",a,b,c,max);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Tải project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
chiennx96 đã bình luận 17:47 11-10-2019

      Bài của mình, ai tìm đc vấn đề thì cmt nhé. Mình mới tiếp cận C# nên cần trao đổi nhiều!

            int a, b, c;
            string stra, strb, strc;

            label_try:
            Console.Write("Nhap so thu nhat: ");
            stra = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap so thu hai: ");
            strb = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap so thu ba: ");
            strc = Console.ReadLine();

            if (int.TryParse(stra, out a) == false || int.TryParse(strb, out b) == false || int.TryParse(strc, out c) == false)
            {
                Console.WriteLine("Gia tri nhap vao phai la so!");
                goto label_try;
            }
            else
            {
                if (a > b && a > c)
                {
                    Console.WriteLine(stra);
                }
                else if (b > a && b > c)
                {
                    Console.WriteLine(strb);
                }
                else if (c > a && c > b)
                {
                    Console.WriteLine(strc);
                }
                else if((a == b && a > c && b > c) || (b == c && b > a && c > a) || (a == c && a > b && c > b))
                {
                    Console.WriteLine("Vi co 2 gia tri bang nhau nen khong co gia tri nao lon nhat");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Ca 3 gia tri deu bang nhau");
                }
                goto label_try;
            }
            Console.ReadLine();

khoavoit đã bình luận 14:29 16-08-2019

theo bài giải trên nếu nhập ngẫu nhiên 3 số thì không ra kết quả chính xác:

cách giải switch nếu nhập 2,3,5 thì max = 3 || 5,6,2 thì max = 6 || 5,3,1 thì max = 5 vậy nếu nhập theo thứ tự tăng dần thì chương trình sẽ ra kết quả sai. if else và tt 3 ngôi cũng vậy các bạn nên xem kỹ.

Đây là bài mình làm mấy bạn tham khảo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bt8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Tìm số lớn nhất trong 3 số");
      Console.WriteLine("Nhập vào 3 số a,b,c");
      Console.Write("a = ");
      float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
      Console.Write("b = ");
      float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
      Console.Write("c = ");
      float c = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

      /*Cách 1:
      if (a < b)
      {
        if (b < c)
        {
          Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
        }
        else if (b > c)
        {
          Console.WriteLine("\nb = {0} là số lớn nhất", b);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
        }
      }

      else if (a > b)
      {
        if (b > c)
        {
          Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
        }
        else if (b < c)
        {
          if (c < a)
          {
            Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
          }
          else if (c > a)
          {
            Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
        }
      }

      else if (a == b)
      {
        if (b == c)
        {
          Console.WriteLine("\n3 số {0} | {1} | {2} bằng nhau", a, b, c);
        }
        else
        {
          if (b > c)
          {
            Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
          }
          else if (b < c)
          {
            Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
          }
        }
      }
      */
      switch (a < b)
      {
        case true:
          switch (b < c)
          {
            case true:
              Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
              break;
            case false:
              switch (b > c)
              {
                case true:
                  Console.WriteLine("\nb = {0} là số lớn nhất", b);
                  break;
                case false:
                  Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
                  break;
              }
              break;
          }
          break;
        case false:
          switch (a > b)
          {
            case true:
              switch (b > c)
              {
                case true:
                  Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
                  break;
                case false:
                  switch (b < c)
                  {
                    case true:
                      switch (c < a)
                      {
                        case true:
                          Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
                          break;
                        case false:
                          switch (c > a)
                          {
                            case true:
                              Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
                              break;
                            case false:
                              Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
                              break;
                          }
                          break;
                      }
                      break;
                    case false: Console.WriteLine("\na = {0} là số lớn nhất", a);
                      break;
                  }
                  break;
              }
              break;
            case false:
              switch (a > c)
              {
                case true: Console.WriteLine("\nKhông có số nào lớn nhất trong 3 số");
                  break;
                case false:
                  switch (a < c)
                  {
                    case true: Console.WriteLine("\nc = {0} là số lớn nhất", c);
                      break;
                    case false: Console.WriteLine("\n3 số {0} | {1} | {2} bằng nhau", a,b,c);
                      break;
                  }
                  break;
              }
              break;
          }
          break;
      }
      Console.ReadKey();
    }
    
  }
}

 

LÊ TUẤN ANH đã bình luận 23:37 03-01-2019

cách 2 thuật toán có vấn đề max = a > b ? a > c ? a : c : b;

giả sử nếu nhập a=2; b=4; c=8 thì chương trình chạy max =4;

vì thuật toán này không xét trường hợp ngược lại a<b và a<c

ai xem lại giúp mình xem có đúng không ạ.

Không có video.