Nhập vào một số và tìm phần tử chia hết cho 3 trong số đó

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:08 04-04-2018 10.670 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập vào một số và tìm phần tử chia hết cho 3 trong số đó

 

Yêu cầu bài toán

Nhập vào một số và tìm phần tử chia hết cho 3 trong số đó.

Ví dụ:

Int a = 987654;

Các phần tử chia hết cho 3:

 • 9
 • 6

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng vòng lặp FOR , WHILE DO WHILE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc lặp trong C#.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
dungtsbb đã bình luận 14:51 07-04-2020
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApp8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a;
      bool kt;
      string kq = "";
      // khai bao mang dong chua ket qua
      List<int> ArrKq = new List<int>();
      do
      {
        Console.WriteLine("Nhap vao mot so:");
        kt = int.TryParse(Console.ReadLine(), out a);
      }
      while (kt == false);
      
      /*2 vong lap long nhau duyet tap hop so co the ket hop*/
      for (int i = 1; a > 0; i *= 10, a /= i)
        for (int j = 1, b = a, temp = 0; b > 0; b = b / 10, j *= 10)
        {
          temp = ((b % 10) * j) + temp;
          if (temp % 3 == 0)
          {
            // foreach de kiem tra phan tu trung lap trong array
            bool kt1 = true;
            foreach (int x in ArrKq)
            {
              if (x == temp)
              {
                kt1 = false;
                break;
              }
            }
            if (kt1 == true)
              ArrKq.Add(temp);
          }
        }

      foreach (int x in ArrKq)
        kq = kq + " " + x;
      if (kq != "")
      {
        Console.Write("Nhung so chia het cho 3 la: " + kq);
        //Console.WriteLine("a"+kq+"a");
        
      }
      else
        Console.WriteLine("Khong co so nao chia het cho 3");
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

Chương trình này phát hiện được tất cả các số kết hợp với nhau vd: 30694 ta có các số có tất cả các số chi hết cho 3 là : 9, 69, 3069, 0, 30 . :)

Dương Khôi đã bình luận 11:21 29-03-2020


 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_32
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int soNhap;
      string readLine;
      Console.WriteLine("nhap day so can kiem tra phan tu chia het cho 3");
      readLine = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < readLine.Length; i++)
      {
        if (int.TryParse(readLine[i].ToString(), out soNhap))
        {
          if (soNhap%3==0)
          {
            Console.WriteLine("So {0} chia het cho 3", soNhap);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("So {0} khong chia het cho 3", soNhap);
          }  
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phan tu {0} khong phai so", readLine[i]);
        }  
      }
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

nhanvatcapcaoo đã bình luận 21:01 09-04-2019

static void chiaHet(int n)
        {
            while(n != 0)
            {
                if(n % 10 % 3 == 0)
                {
                    Console.WriteLine(n % 10);
                }
                n /= 10;
            }
        }

        static void Main(String[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            chiaHet(n);

            Console.Read();
        }

Không có video.