Nhập vào tuần tự ngày tháng năm và xuất ra ngày trước ngày vừa nhập

Bài tập lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:43 31-03-2018 8.189 lượt xem 6 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập vào tuần tự ngày tháng năm và xuất ra ngày trước ngày vừa nhập

 

Yêu cầu bài toán

Nhập vào tuần tự ngày tháng năm và xuất ra ngày trước ngày vừa nhập.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSESWITCH CASE.


Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên tham khảo bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
HaPham đã bình luận 10:17 30-04-2020

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bai_17_yesterday
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("nhap ngay");
            int day = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("nhap thang");
            int month = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("nhap nam");
            int year = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            DateTime date = new DateTime(year,month,day);
            Console.WriteLine("ngày vừa nhập làm {0}-{1}-{2}", day, month, year);
            DateTime yesterday = date.AddDays(-1);
            string datestr = yesterday.ToString("dd/MM/yyyy");
            Console.WriteLine("ngày hôm trươc là :{0}", datestr);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
 

khoavoit đã bình luận 18:29 16-08-2019
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bt11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Nhập vào ngày tháng năm");
      Console.Write("\nDay: ");
      int day = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nMonth: ");
      int month = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nYear: ");
      int year = int.Parse(Console.ReadLine());

      DateTime date = new DateTime(year, month, day);

      Console.WriteLine("Ngày trước đó là {0}",date.AddDays(-1));
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

hungnv đã bình luận 23:43 07-07-2019

namespace Bai17
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Nhap ngay: ");
            int day = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap thang: ");
            int month = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap nam: ");
            int year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            var inputDate = "ngay " + day + " thang " + month + " nam " + year;

            Program callGetDate = new Program();

            var outputDate = callGetDate.countDate(day, month, year);
            if  (outputDate != "false")
            {
                Console.WriteLine("Ngay dung truoc " + inputDate + " la " + outputDate);
            }
            
            Console.ReadKey();
        }
        public string countDate(Int32 day, Int32 month, Int32 year)
        {
            int dd = 0, MM = 0, yyyy = 0;
            var resultDate = "";
            //Kiem tra tinh hop le cua ngay thang nam nhap vao
            if (month > 12)
            {
                Console.WriteLine("Thang khong hop le");
                resultDate = "false";
            }
            else
            {
                switch (month)
                {
                    case 1:
                    case 3:
                    case 5:
                    case 7:
                    case 8:
                    case 10:
                    case 12:
                        if (day > 31)
                        {
                            Console.WriteLine("Ngay khong hop le");
                            return resultDate = "false";
                        }
                        break;
                    case 4:
                    case 6:
                    case 9:
                    case 11:
                        if (day > 30)
                        {
                            Console.WriteLine("Ngay khong hop le");
                            return resultDate = "false";
                        }
                        break;
                    case 2:
                        if (day > 28)
                        {
                            Console.WriteLine("Ngay khong hop le");
                            return resultDate = "false";
                        }
                        break;
                    default:
                        break;
                }
                //Tinh ngay truoc ngay nhap 1 ngay
                //Truong hop ngay khac 1
                if (day != 1)
                {
                    dd = day - 1;
                    MM = month;
                    yyyy = year;
                }
                //Truong hop ngay bang 1
                else
                {
                    MM = month - 1;
                    yyyy = year;
                    switch (MM)
                    {
                        case 0:
                            dd = 31;
                            MM = 12;
                            yyyy = year - 1;
                            break;
                        case 1:
                        case 3:
                        case 5:
                        case 7:
                        case 8:
                        case 10:
                        case 12:
                            dd = 31;
                            break;
                        case 4:
                        case 6:
                        case 9:
                        case 11:
                            dd = 30;
                            break;
                        case 2:
                            //Kiem tra xem co phai nam nhuan de tim so ngay thang 2
                            if ((year % 400 == 0) || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0))
                            {
                                dd = 29;
                            }
                            else
                            {
                                dd = 28;
                            }
                            break;
                        default:
                            break;
                    }
                }
                resultDate = "ngay " + dd + " thang " + MM + " nam " + yyyy;
            }
            return resultDate;
        }
    }
}

nhanvatcapcaoo đã bình luận 15:19 09-04-2019

static void Main(string[] args)
        {
            int ngay = int.Parse(Console.ReadLine());
            int thang = int.Parse(Console.ReadLine());
            int nam = int.Parse(Console.ReadLine());

            DateTime date = new DateTime(nam, thang, ngay);
            Console.WriteLine(date.DayOfWeek);
            Console.WriteLine(date.AddDays(-1).DayOfWeek);

            Console.ReadLine();
        }

MonoKai đã bình luận 20:03 30-10-2018

static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

            DateTime Value = new DateTime(2018, 10, 29);
            Console.WriteLine(Value.DayOfWeek);
            Console.WriteLine("Yesterday: {0}", Value.AddDays(-1));
            

            Console.ReadKey();
        }

Không có video.