Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

Bài tập lập trình

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 18:25 19-04-2018 24.476 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

 

Yêu cầu bài toán

Viết chương trình giải phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0.

Yêu cầu: Viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng IF – ELSE SWITCH CASE.

Mục tiêu

Làm quen với Cấu trúc rẽ nhánh if – else Cấu trúc rẽ nhánh Switch case.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình từ cơ bản đến nâng cao trong C#. 

Để đảm bảo kiến thức về bài tập này, bạn nên xem qua bài: 

Bài tập sẽ được hướng dẫn chi tiết qua các Live Stream tương tác hằng ngày tại Channel

Youtube.com/Kteam

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu hoặc video hướng dẫn để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần BÌNH LUẬN bên dưới bài viết hoặc ở mục HỎI & ĐÁP.

 

Source code tham khảo

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharp_Bai12
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      Console.WriteLine("Nhập vào a: ");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());

      if (a == 0)
      {
        Console.WriteLine("a phải khác 0");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nhập vào b: ");
        float b = float.Parse(Console.ReadLine());

        float x = -b / a;
        Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 \n=> x = {2}", a, b, x);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Tải project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C# từ các khóa học tại LẬP TRÌNH C#.NET với rất nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo các dự án thực tế như làm game, làm phần mềm quản lý.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa BÀI TẬP LẬP TRÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên: “ Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó!

 

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập lập trình

Bài tập lập trình

Đánh giá

HKWdung123 đã đánh giá 18:27 05-05-2019

HAY

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
badguy113 đã bình luận 07:15 20-05-2020
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
while (true)
{ 
   Console.WriteLine("-----------------------------------------");
   Console.WriteLine("--------Giải phương trình bậc 1 ---------");
   Console.Write("nhập số a: "); 
   string A = Console.ReadLine();
   double a;              
   bool resultA = double.TryParse(A,out a);
   //if (resultA != true)
   //{
   //    Console.WriteLine("{0} không phải là số",A);
   //    Console.WriteLine();
   //    Console.ReadKey();
   //}
 
   //if (a == 0)
   //{
   //    Console.Write("số bạn nhập phải khác 0");
 
   //}
   //else
   //{ 
   //    Console.Write("nhập số b: ");
   //double b = double.Parse(Console.ReadLine());
   //Console.WriteLine("Phương trình bậc 1 của bạn là {0}x + {1} = 0 ", a, b);
   //Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 <==> {0}x = - {1} <==> x = -{1}/{0}", a, b);
   //double x = -b / a;
   //Console.WriteLine("Nghiệm của phương trình {0}x + {1} = 0 là x = {2} ", a, b, x);
   //}
 
   switch (a == 0 || resultA != true)
  {
    case true:
        Console.WriteLine("{0} phải là số và khác 0",A);
        Console.WriteLine();
        Console.ReadKey();
        break;
     case false:
        Console.Write("nhập số b: ");
        string B = Console.ReadLine();
        double b;
        bool resultB = double.TryParse(B, out b);
        switch (resultB == false)
        {
           case true:
              Console.WriteLine("{0} không phải là số", B);
              Console.WriteLine();
              Console.ReadKey();
              break;
           case false:
              Console.WriteLine("Phương trình bậc 1 của bạn là {0}x + {1} = 0 ", a, b);
              Console.WriteLine("{0}x + {1} = 0 <==> {0}x = - {1} <==> x = -{1}/{0}", a, b);
              double x = -b / a;
              Console.WriteLine("Nghiệm của phương trình {0}x + {1} = 0 là x = {2} ", a, b, x);
              Console.WriteLine();
              Console.ReadKey();
              break;
        }
      break;
    }
} 

 

chiennx96 đã bình luận 13:36 11-10-2019

Mình mới code C#, chỉ làm đc như vậy!

int a, b;
            string stra, strb;
            double Nghiem;
        label_try:
            Console.WriteLine();
            Console.Write("Nhap gia tri a: ");
            stra = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap gia tri b: ");
            strb = Console.ReadLine();
            if (int.TryParse(stra, out a) == false || int.TryParse(strb, out b) == false)
            {
                Console.WriteLine("Gia tri nhap vao phai la so!");

                goto label_try;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("a= {0} - b= {1}", a,b);
                Console.WriteLine("=> Phuong trinh se co dang: {0}x + {1} = 0", a,b);
                //Trường hợp dùng if - else
                //if (a == 0)
                //{
                //    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
                //}
                //else if (b == 0)
                //{
                //    Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = 0");
                //}
                //else
                //{
                //    Nghiem = (double)-b / a;
                //    Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = " + Nghiem);
                //}

                //Trường hợp dùng switch - case
                //switch (a == 0)
                //{
                //    case true:
                //        Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
                //        break;
                //}
                //switch (b == 0)
                //{
                //    case true:
                //        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = 0");
                //        break;
                //}
                //switch (a == b || a != 0 && b != 0)
                //{
                //    case true:
                //        Nghiem = (double)-b / a;
                //        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = " + Nghiem);
                //        break;
                //}
                goto label_try;
            }
            Console.ReadKey();

khoavoit đã bình luận 11:29 15-08-2019

 static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("Giải phương trình bậc 1 : ax + b = 0");
            Console.WriteLine("Nhập 2 số a và b");
            Console.Write("a = ");
            float a = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            Console.Write("b = ");
            float b = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());
            //if(a == 0)
            //{
            //    Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm");
            //}
            //else
            //{
            //    Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm là : x = {0}", -b / a);
            //}

            switch (a == 0)
            {
                case true:Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm");
                    break;
                case false:Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm x  = {0}", -b / a);
                    break;
            }

            Console.ReadKey();
        }

Không có video.