Hàm hiển thị các câu của chuỗi s. Các câu đã xóa khoảng trắng thừa và định dạng theo tittle().

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 08:51 28-03-2021 782 lượt xem 8 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Hàm hiển thị các câu của chuỗi s. Các câu đã xóa khoảng trắng thừa và định dạng theo tittle().

Bài toán cần xử lý

Viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi s, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã được xóa khoảng trắng thừa và định dạng title().


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • title()
 • strip()
 • replace()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng hiển thị một câu của chuỗi s được chuẩn hóa theo yêu cầu đề bài.


Ví dụ

 • Input 1:
xin chao . toI LA   kTeam. Cung CAP   cAc khOa hoc MIEn phi
 • Output 1:
Xin Chao
Toi La Kteam
Cung Cap Cac Khoa Hoc Mien Phi

 • Input 2:
   KTEAM    xin  chao
 • Output 2:
Kteam Xin Chao

 • Input 3:
 Kteam   . ---   ***    ---   . Free Education
 • Output 3:
Kteam
--- *** ---
Free Education

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm xoa_khoang_trang_thua với tham số là chuỗi s:
 • Tham khảo Bài 5.10
 • Định nghĩa hàm hien_thi_cau với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng phương thức split() với tham số truyền vào là dấu ‘.’ để lấy danh sách các câu ngăn cách bởi dấu ‘.’ trong chuỗi s.
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các câu trong chuỗi s:
  • Với mỗi câu, gọi hàm xoa_khoang_trang_thua để xóa các khoảng trắng thừa của câu
  • Xuất câu với định dạng title()
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm hien_thi_cau và truyền vào các tham số cần thiết.

Code mẫu

def xoa_khoang_trang_thua(s):
  #Su dung phuong thuc strip() de xoa khoang trang o dau va cuoi chuoi
  s = s.strip()
  #Su dung vong lap while de lap cho toi khi nao het khoang trang thua
  while " " in s:
    #Su dung phuong thuc replace() de thay the 2 khoang trang thanh 1 khoang trang
    s = s.replace(" ", " ")
  return s

def hien_thi_cau(s):
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac cau ngan cach bang dau cham
  dsCacCau = s.split('.')
  #Su dung vong lap for de duyet cau trong danh sach cac cau cua chuoi s
  for cau in dsCacCau:
    #Goi ham xoa khoang trang thua
    cau = xoa_khoang_trang_thua(cau)
    #Hien thi ra man hinh cau voi dinh dang title()
    print(cau.title())

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
hien_thi_cau(s)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi s, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã được xóa khoảng trắng thừa và định dạng title().Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM HIỂN THỊ CÁC CÂU CỦA CHUỖI S ĐÃ ĐƯỢC XÓA KHOẢNG TRẮNG THỪA VÀ CĂN GIỮA THEO CÂU DÀI NHẤT.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hienitvn1703 đã bình luận 15:27 16-07-2021

def dinhDangChuoi(s):
    # Tách các câu trong chuỗi thành một list ngay các dấu ( . )
    danhSach = s.split('.')
    for c in danhSach:
        # Loại bỏ các dấu cách thừa đầu dòng và cuối dòng
        c = c.strip(' ')

        # Định dạng kiểu title
        c = c.title()

        # Loại bỏ các dấu cách thừa trong câu
        while "  " in c:
            c = c.replace('  ', ' ')
        print(c)
# Hàm main

s = input()
dinhDangChuoi(s)

hienitvn1703 đã bình luận 15:27 16-07-2021

def dinhDangChuoi(s):
    # Tách các câu trong chuỗi thành một list ngay các dấu ( . )
    danhSach = s.split('.')
    for c in danhSach:
        # Loại bỏ các dấu cách thừa đầu dòng và cuối dòng
        c = c.strip(' ')

        # Định dạng kiểu title
        c = c.title()

        # Loại bỏ các dấu cách thừa trong câu
        while "  " in c:
            c = c.replace('  ', ' ')
        print(c)
# Hàm main

s = input()
dinhDangChuoi(s)

hienitvn1703 đã bình luận 15:26 16-07-2021

def dinhDangChuoi(s):
    # Tách các câu trong chuỗi thành một list ngay các dấu ( . )
    danhSach = s.split('.')
    for c in danhSach:
        # Loại bỏ các dấu cách thừa đầu dòng và cuối dòng
        c = c.strip(' ')

        # Định dạng kiểu title
        c = c.title()

        # Loại bỏ các dấu cách thừa trong câu
        while "  " in c:
            c = c.replace('  ', ' ')
        print(c)
# Hàm main

s = input()
dinhDangChuoi(s)

ThanhLoc đã bình luận 15:57 12-07-2021
# Ham xoa khoang cach thua
def xoa_khoang_cach_thua(cau):
  # Xoa khoang cach thua dau cua chuoi
  cau = cau.strip()
  # Xoa khoang cach thua o cac tu
  # Dung while lap cho den khi nao khong con ' ' nua thi dung
  while ' ' in cau:
    # Thay ' ' thanh ' '
    cau = cau.replace(' ', ' ')
  return cau
# Ham tach cac cau va dinh dang lai cau
def tach_cau(str):
  # Tach cac cau khi gap dau '.' dung split()
  ds_cac_cau = str.split('.')
  # Dinh dang lai cac cau trong danh danh cac cau
  for cau in ds_cac_cau:
    # In ra cau khong co khoang trang thua voi dinh dang title
    print(xoa_khoang_cach_thua(cau).title())
str = input('Nhap chuoi can xu ly: ')
tach_cau(str)

 

HEX Pythoner đã bình luận 15:54 22-06-2021
def String_handling(string):
  return string.split(".")

def String_lines():
  In = input("Enter the string: ")
  for obj in String_handling(In):
    # split() -> join() -> title()
    print(" ".join(obj.split()).title())

if __name__ == "__main__":
  String_lines()

###################### Plan B ############################
"""
def String_handling(string):
  return " ".join(string.split()).title()
  

def String_lines():
  lst_str_lines = []
  while True:
    In = input("Enter the string: ")
    if In == "":
      break
    lst_str_lines.append(String_handling(In))
  return '\n'.join(lst_str_lines)

if __name__ == "__main__":
  print(f"Content:\n{String_lines()}")
"""

 

Không có video.