Hàm trả số lượng chữ số , số lượng ký tự, số lượng ký hiệu và chuỗi s theo yêu cầu***

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 08:52 28-03-2021 1.206 lượt xem 2 bình luận
Tác giả/Dịch giả: K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Hàm trả số lượng chữ số , số lượng ký tự, số lượng ký hiệu và chuỗi s theo yêu cầu***

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về số lượng chữ số, số lượng ký tự, số lượng ký hiệu và chuỗi s được sắp xếp thành ba phần theo thứ tự chữ số, ký tự, ký hiệu.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • isdigit()
 • islower()
 • isupper()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm bốn dòng:

 • Dòng đầu tiên hiển thị số lượng chữ số.
 • Dòng thứ hai hiển thị số lượng ký tự.
 • Dòng thứ ba hiển thị số lượng ký hiệu.
 • Dòng thứ tư hiển thị chuỗi sau khi được sắp xếp theo thứ tự đề bài yêu cầu.

Ví dụ

 • Input 1:
P@#yn26at^&i5ve
 • Output 1:
3
8
4
265Pynative@#^&

 • Input 2:
--Kteam-- 1000++ Khoa hoc
 • Output 2:
4
12
9
1000KteamKhoahoc---- ++ 

 • Input 3:
Kteam
 • Output 3:
0
5
0
Kteam
 • Input 4:
#nothing
 • Output 4:
0
0
0

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm digit_char_symbol với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các ký từ của chuỗi s:
 • Sử dụng phương thức isdigit(), islower() và isupper() để phân loại các ký tự
 • Thêm các ký tự vào các chuỗi tương ứng
 • Ghép các chuỗi theo thứ tự: chữ số, ký tự, ký hiệu
 • Trả về các giá trị cho hàm theo đề bài yêu cầu
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm digit_char_symbol và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả theo định dạng đầu ra yêu cầu.

Code mẫu

def digit_char_symbol(s):
  digits = ""
  chars = ""
  symbols = ""

  for c in s:
    if c.islower() or c.isupper():
      chars += c
    elif c.isdigit():
      digits += c
    else:
      symbols += c
  chuoiSapXep = digits + chars + symbols

  return len(digits), len(chars), len(symbols), chuoiSapXep

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
slChuSo, slKyTu, slKyHieu, chuoiSapXep = digit_char_symbol(s)

print(slChuSo, slKyTu, slKyHieu, sep="\n")
print(chuoiSapXep)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về số lượng chữ số, số lượng ký tự, số lượng ký hiệu và chuỗi s được sắp xếp thành ba phần theo thứ tự chữ số, ký tự, ký hiệu.Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ SỐ LƯỢNG TỪ VỪA CHỨA KÝ TỰ, VỪA CHỨA CHỮ SỐ TRONG CHUỖI S.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
vietnguyendang đã bình luận 19:17 10-04-2021
def stringmethod(s):
  char , digit , symbol = ['','','']
  for i in s:
    if i.isalpha():
      char += i
    elif i.isdigit():
      digit += i
    else:
      symbol +=i
  return '{}\n{}\n{}\n{}'.format(len(digit),len(char),len(symbol),digit + char + symbol)

 

xxxts2txxx đã bình luận 20:40 28-03-2021
def PhanLoai(s):
  So = ''
  KyTu = ''
  KyHieu = ''
  for i in s:
    if i.isdigit():
      So += i
    elif i.islower() or i.isupper():
      KyTu +=i
    else:
      KyHieu +=i
  return So, KyTu, KyHieu

So, KyTu, KyHieu = PhanLoai("1000KteamKhoahoc---- ++ ")

print(len(So))
print(len(KyTu))
print(len(KyHieu))
print(So+KyTu+KyHieu)

 

Không có video.