Hàm trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 08:51 28-03-2021 699 lượt xem 1 bình luận
Tác giả/Dịch giả: K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Hàm trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • isdigit()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

 • Gồm hai dòng:
 • Dòng đầu tiên hiển thị tổng.
 • Dòng thứ hai hiển thị trung bình cộng.

Ví dụ

 • Input 1:
Toan 5 Ly 6 Hoa 7
 • Output 1:
18
6.0

 • Input 2:
Toan 005 Ly 0 Hoa 9
 • Output 2:
14
4.666666666666667

 • Input 3:
Toan -5 Ly 3, Hoa 9
 • Output 3:
9
9.0

 • Input 4:
kteam
 • Output 4:
0
0

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm tong_trung_binh_cac_so với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng phương thức split() để cắt chuỗi s thành các từ ngăn cách bằng khoảng trắng
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các ký từ của chuỗi s:
  • Sử dụng phương thức isdigit() để kiểm tra các từ có phải số tự nhiên không
  • Nếu là số tự nhiên thì ép kiểu và cộng dồn vào tổng. Đồng thời tăng biến đếm
 • Nếu biến đếm bằng 0 thì trả về tổng và trung bình bằng 0
 • Nếu biến đếm khác 0 thì tính trung bình cộng và trả về kết quả
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm tong_trung_binh_cac_so và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả theo định dạng đầu ra yêu cầu.

Code mẫu

def tong_trung_binh_cac_so(s):
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac tu ngan cach bang khoang trang
  dsCacTu = s.split()

  tong = 0
  dem = 0

  #Su dung vong lap for de duyet cac tu trong danh sach cac tu cua chuoi s
  for tu in dsCacTu:
    #Kiem tra tu do co phai la so tu nhien khong
    if tu.isdigit():
      #Tinh tong va tang bien dem
      tong += int(tu)
      dem += 1
  if dem == 0:
    return 0, 0
  trungBinh = tong / dem
  return tong, trungBinh

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
tong, trungBinh = tong_trung_binh_cac_so(s)

print(tong)
print(trungBinh)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về tổng và trung bình cộng của các từ là số tự nhiên trong chuỗi s.Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ SỐ LƯỢNG CHỮ SỐ , SỐ LƯỢNG KÝ TỰ, SỐ LƯỢNG KÝ HIỆU VÀ CHUỖI S THEO YÊU CẦU***

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
xxxts2txxx đã bình luận 20:33 28-03-2021
def DemSo(s):
  s = s.split(' ')
  lst_so = []
  for i in s:
    if i.isdigit():
      lst_so.append(int(i))
  if lst_so ==[]:
    return 0,0
  else:
    return sum(lst_so), sum(lst_so)/len(lst_so)

print(DemSo('Toan'))

 

Không có video.