Hàm trả về từ có độ dài lớn nhất theo thứ tự trong chuỗi s. (Tham số truyền vào là chuỗi s).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:36 27-03-2021 1.018 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Hàm trả về từ có độ dài lớn nhất theo thứ tự trong chuỗi s. (Tham số truyền vào là chuỗi s).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm trả về từ có độ dài lớn nhất trong chuỗi s. Với tham số truyền vào là chuỗi s. Nếu có nhiều từ có độ dài bằng nhau thì trả về từ có thứ tự nhỏ hơn (sắp xếp theo bảng chữ cái).


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • So sánh chuỗi

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị chuỗi kết quả theo yêu cầu đề bài.


Ví dụ

 • Input 1:
Kteam education - free
 • Output 1:
education

 • Input 2:
Kteam xin chao
 • Output 2:
chao

 • Input 3:
Kteam --xin-- chao
 • Output 3:
--xin--

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm tu_dai_nhat với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng một biến lưu từ dài nhất. Ban đầu gán bằng chuỗi rỗng
 • Sử dụng phương thức split() để lấy danh sách các từ trong chuỗi s
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các từ trong chuỗi s:
  • So sánh độ dài từng từ với độ dài từ dài nhất.
   • Nếu độ dài lớn hơn thì gán từ dài nhất bằng từ đang xét.
   • Nếu độ dài bằng nhau thì so sánh theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Trả về từ dài nhất
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm tu_dai_nhat và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả theo định dạng đầu ra yêu cầu.

Code mẫu

def tu_dai_nhat(s):
  #Bien luu tu dai nhat
  tuDaiNhat = ""
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac tu ngan cach bang khoang trang
  dsCacTu = s.split()
  #Su dung vong lap for de duyet cac tu trong danh sach cac tu cua chuoi s
  for tu in dsCacTu:
    #So sanh do dai cac tu voi do dai tuDaiNhat hien tai
    #Neu do dai bang voi tuDaiNhat thi so sanh theo thu tu bang chu cai
    if (len(tu) > len(tuDaiNhat)) or (len(tu) == len(tuDaiNhat) and tu < tuDaiNhat):
      tuDaiNhat = tu
   
  return tuDaiNhat

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
print(tu_dai_nhat(s))

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm trả về từ có độ dài lớn nhất trong chuỗi s. Với tham số truyền vào là chuỗi s. Nếu có nhiều từ có độ dài bằng nhau thì trả về từ có thứ tự nhỏ hơn (sắp xếp theo bảng chữ cái).Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM HIỂN THỊ CÁC CÂU CỦA CHUỖI S. CÁC CÂU ĐÃ XÓA KHOẢNG TRẮNG THỪA VÀ ĐỊNH DẠNG THEO TITTLE().

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hienitvn1703 đã bình luận 15:07 16-07-2021

# Bài này mình thử viết không sử dụng hàm con 

s = input()

# Dùng split() tạo thành list các từ

danhSach_Tu = s.split()

# Khởi tạo biến max
max = ""
for i in danhSach_Tu:
    if len(i) > len(max):
        max = i
print(max)

ThanhLoc đã bình luận 15:36 12-07-2021
# Dinh nghia ham tra ve tu dai nhat trong chuoi
def tu_dai_nhat(str):
  ds_tu = str.split()
  tuDaiNhat = ''
  for tu in ds_tu:
    # Neu do dai tu > tuDaiNhat thi gan tuDaiNhat = tu
    # Neu tu co do dai bang nhau thi gan tuDaiNhat = tu (theo thu tu chu cai)
    if (len(tu) > len(tuDaiNhat) or (len(tu) == len(tuDaiNhat) and tu < tuDaiNhat)):
      tuDaiNhat = tu
  return tuDaiNhat
str = input('Nhap chuoi can xu ly: ')
print(tu_dai_nhat(str))

 

HEX Pythoner đã bình luận 15:33 22-06-2021
def Input():
  string = input("Enter string:")
  return string.split()

def Compare_string(*args):  
  mastr = args[0]
  for i in range(1, len(args)):
    if len(args[i]) > len(mastr) or (len(args[i]) == len(mastr) and args[i] > mastr):
      mastr = args[i]
  return mastr

if __name__ == "__main__":
  print(f"Content: {Compare_string(*Input())}")

 

xxxts2txxx đã bình luận 13:19 28-03-2021
 • def SoSanhTu(s):
    s = sorted(s.split(),key= len)
    print(s)
    return s[-1]
  
  print(SoSanhTu('Kteam --xin-- chao'))
  

   

Không có video.