Hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n (1<=n<=9)

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:34 12-02-2021 133 lượt xem 1 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n (1<=n<=9)

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n. Với n là số tự nhiên từ 1 đến 9 nhập từ bàn phím.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n trong khoảng 1 đến 9

Định dạng đầu ra

 • Gồm chín dòng hiển thị từng phép tính của bảng cửu chương theo mẫu:

n x 1 = {n*1}
n x 2 = {n*2}

n x 9 = {n*9}

Lưu ý:

Nếu n nằm ngoài khoảng 1 đến 9 thì xuất thông báo: Chi tinh duoc bang cuu chuong 1 den 9 thoi!

Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
4
 • Output 1:
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36

 • Input 2:
-3
 • Output 2:
Chi tinh duoc bang cuu chuong 1 den 9 thoi!

 • Input 3:
10
 • Output 3:
Chi tinh duoc bang cuu chuong 1 den 9 thoi!

 • Input 4:
Kteam
 • Output 4:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n nằm ngoài khoảng 1 đến 9. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp for với biến giá trị chạy từ 1 đến 9:
  • Dùng hàm print() để xuất kết quả theo định dạng đề bài yêu cầu
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap gia tri tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  n = int(input())
 
  #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop n nam ngoai (1:9)
  if n<1 or n>9:
    print("Chi tinh duoc bang cuu chuong 1 den 9 thoi!")
  else:  
    #Su dung vong lap for voi 1 <= i <= 9
    for i in range(1, 10):
      #Xuat theo dinh dang de bai yeu cau
      print("{} x {} = {}".format(n, i, n*i))
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n. Với n là số tự nhiên từ 1 đến 9 nhập từ bàn phím.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình HIỂN THỊ CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 5 TRONG KHOẢNG A, B. (A <= B).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
xxxts2txxx đã bình luận 20:59 27-02-2021
while True:
  try:  
    n = int(input('Nhập số tự nhiên n từ 1 đến 9: '))
    if 0 < n < 10:
      break
    else:
      print('n là số tự nhiên nhỏ hơn 10, nhập lại...')
  except ValueError:
    print("Sai dữ liệu đầu vào, nhập lại...")
print("Bảng cửu chương của %d là: "%(n))
for i in range(1,10):
  print('{} x {} = {}'.format(n,i,n*i))

 

Không có video.