Hiển thị số đảo ngược của một số tự nhiên n nhập từ bàn phím (Không dùng xử lý chuỗi).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 16:33 15-02-2021 1.106 lượt xem 3 bình luận
Tác giả/Dịch giả: K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Hiển thị số đảo ngược của một số tự nhiên n nhập từ bàn phím (Không dùng xử lý chuỗi).

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình hiển thị số đảo ngược của một số tự nhiên n nhập từ bàn phím (Không dùng xử lý chuỗi).


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n 

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị số đảo ngược của số tự nhiên n

Lưu ý: Nếu n nhỏ hơn 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap so tu nhien!

              Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
1657548
 • Output 1:
8457561

 • Input 2:
-1638
 • Output 2:
Vui long nhap so tu nhien!

 • Input 3:
Kteam
 • Output 3:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n âm. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp while để lặp với điều kiện n vẫn còn lớn hơn 0:
  • Tách từng chữ số bằng cách chia dư n cho 10
  • Tính số đảo ngược theo công thức phù hợp
  • Chia lấy thương n cho 10
 • Dùng hàm print() để hiển thị kết quả ra màn hình.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Kết luận

Dựa trên gợi ý và ví dụ đã được nêu, bạn hoàn toàn có thể tự viết chương trình hiển thị số đảo ngược của một số tự nhiên n nhập từ bàn phím (Không dùng xử lý chuỗi). Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CHẴN VÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ LẺ CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN NHẬP TỪ BÀN PHÍM.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
vietnguyendang đã bình luận 19:18 03-04-2021
# Hàm lây số nghịch đảo(không dùng xử lí chuỗi)
def mathsort(n):
  result = 0
  while n!= 0:
    result = result*10 + n % 10 
    n //= 10
  return result

try:
  n = int(input())
  if n < 0:
    raise ValueError
  print(mathsort(n))
except ValueError:
  print('ĐỀ NGHỊ NHẬP SỐ NGUYÊN DƯƠNG')

 

xxxts2txxx đã bình luận 22:40 28-02-2021
while True:
  try:
    n = int(input('Nhập số tự nhiên n: '))
    if n > 0:
      break
    else:
      print("n là số tự nhiên, nhập lại")
  except:
    print('Sai định dạng, nhập lại...')
test = n
ketqua = 0
while test >= 1:
  phandu = test % 10
  test = (test -phandu)/10
  ketqua = ketqua*10 + phandu
print('Kết quả số đảo ngược là: %d'%(int(ketqua)))

 

bichtuyennguyen đã bình luận 22:24 17-02-2021
try: 
 n = int(input())
 kq = 0

 if n < 0:
  print('Vui long nhap so tu nhien!')
 else:
  while (n != 0):
   kq = kq*10+ n%10
   n = n // 10
  print(kq)
except ValueError:
 print('Dinh dang dau vao khong hop le!')

 

Không có video.