Tính tổng các số nguyên trong khoảng a đến b. (Vòng lặp while)

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:32 12-02-2021 72 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tính tổng các số nguyên trong khoảng a đến b. (Vòng lặp while)

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình nhập vào bàn phím hai số nguyên a và b (a <= b). Tính và hiển thị ra màn hình tổng các số trong khoảng a đến b. Yêu cầu sử dụng vòng lặp while.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm hai dòng:
 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên a
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên b

Lưu ý: a <= b


Định dạng đầu ra

 • Gồm một dòng duy nhất hiển thị tổng các số trong khoảng từ a đến 

Lưu ý: 

Nếu a > b thì xuất thông báo: So thu nhat lon hon so thu hai!

Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
2
8
 • Output 1:
35

 • Input 2:
-4
3
 • Output 2:
-4

 • Input 3:
-5
-8
 • Output 3:
So thu nhat lon hon so thu hai!

 • Input 4:
5
Kteam
 • Output 4:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập hai giá trị a, b từ bàn phím.
 • Chuyển hai giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp a > b. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Khởi tạo giá trị biến lưu tổng bằng 0
 • Khởi tạo giá trị cho biến chạy bằng a
 • Sử dụng vòng lặp while với điều kiện biến chạy nhỏ hơn hoặc bằng b:
  • Thực hiện cộng dồn các giá trị
  • Tăng biến chạy lên 1 đơn vị
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả cần tính ra màn hình
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap hai so tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  a = int(input())
  b = int(input())
 
  #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop a>b
  if a>b:
    print("So thu nhat lon hon so thu hai!")
  else:  
    #Khoi tao gia tri cho bien tong
    tong = 0
    #Khoi tao gia tri cho bien chay i
    i = a
    #Su dung vong lap while voi dieu kien i <= b
    while i <= b:
      #Cong don cac gia tri i de tinh tong
      tong += i
      #Tang gia tri cua bien chay len 1
      i += 1
    print(tong)
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình nhập vào bàn phím hai số nguyên a và b (a <= b). Tính và hiển thị ra màn hình tổng các số trong khoảng a đến b. Yêu cầu sử dụng vòng lặp while.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình HIỂN THỊ RA MÀN HÌNH BẢNG CỬU CHƯƠNG N (1<=N<=9)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.