Tính và hiển thị ra màn hình n giai thừa (n!)

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 21:13 11-07-2021 1.613 lượt xem 6 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Tính và hiển thị ra màn hình n giai thừa (n!)

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình n giai thừa (n!). Với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

 • Gồm một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhât hiển thị kết quả n!

Lưu ý:

Nếu n nhỏ hơn 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap so tu nhien!

Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
15
 • Output 1:
1307674368000

 • Input 2:
0
 • Output 2:
1

 • Input 3:
-3
 • Output 3:
Vui long nhap so tu nhien!

 • Input 4:
Kteam
 • Output 4:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp n âm. Hiển thị thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các số từ 1 tới n
  • Tính tích các số
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap gia tri tu ban phim
  #Ep kieu du lieu sang so nguyen
  n = int(input())
  
  #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop n < 0
  if n<0:
    print("Vui long nhap so tu nhien!")
  else:
    ketQua = 1
    #Su dung vong lap for duyet cac so tu 1 toi n
    for i in range(1, n+1):
      ketQua *= i 
    print(ketQua)
    
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Dựa trên gợi ý và ví dụ đã được nêu, bạn hoàn toàn có thể tự  viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình n giai thừa (n!). Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình TÍNH KẾT QUẢ BIỂU THỨC S(N) = 1 - X + X^2/2! - X^3/3! + … - X^(2N-1)/(2N-1)! + X^(2N)/(2N)!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Khac Thuan đã bình luận 21:59 19-07-2021
try:
  print("Nhap vao 1 so")
  n = int(input())
  if n < 0:
    print("Vui long nhap so tu nhien!")
  else:
    ketqua = 1
    for i in range(1,n+1):
      ketqua = ketqua*i
    print(ketqua)
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

 

ThanhLoc đã bình luận 14:37 09-07-2021
# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    n = int(input('Nhap so n giai thua: '))
    # 0! = 1
    giai_thua = 1
    if n >= 0:
      for i in range(1, n+1):
        giai_thua *=i
      print(giai_thua)
    else:
      # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
      kt = True
      print('\nSo nhap vao phai lon hon hoac bang 0 !Xin nhap lai!\n')
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

Thầy Giáo Ẹc (Khoa-88-F1) đã bình luận 08:18 19-06-2021

 

while True:
  try:
    n = int(input("Nhap gia tri can tim: "))
    if n < 0:
      print("Vui long nhap gia tri >= 0 !!!")
    else:
      break
  except:
    print("Dinh dang dau vao khong hop le!!!")
nGiaiThua = 1    
if n == 0:
  print("{}!".format(n) + " la: 1")
else:
  for i in range(1, n+1):
    nGiaiThua *= i
  print("{}!".format(n) + " la: ", nGiaiThua) 

 

HEX Pythoner đã bình luận 04:21 14-06-2021
try:
  n = 0
  while n <= 0:
    n = int(input("Enter n factorial: "))
    if n <= 0:
      print("n > 0")
  
  s = 1
  for i in range(1, n+1):
    s *= i
  print(f"{n}! = {s}")


  # Recursive
  def fac(n):
    if n == 0:
      return 1
    else:
      return n * fac(n - 1) 
  s = fac(n)
  print(f"{n}! = {s}")
except ValueError:
  print("Value error !")

 

henrydai852 đã bình luận 11:08 18-03-2021

try:

    num = int(input('Nhập 1 số tự nhiên: '))


    if num < 0:
        exit()

    result = 1

    if num > 1:
        for i in range(2, num + 1):
            result = result * i

    print(f'{num}! = {result}')

except:
    print('Dữ liệu đầu vào không hợp lệ!')

Không có video.