Viết hàm hiển thị các câu của chuỗi s đã được xóa khoảng trắng thừa và căn giữa theo câu dài nhất.

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Đặng Gia Khánh Cập nhật lần cuối 08:51 28-03-2021 400 lượt xem 3 bình luận
Tác giả/Dịch giả: K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm hiển thị các câu của chuỗi s đã được xóa khoảng trắng thừa và căn giữa theo câu dài nhất.

Bài toán cần xử lý

Viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi s, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã được xóa khoảng trắng thừa và căn giữa theo câu dài nhất.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • center()
 • strip()
 • replace()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng hiển thị một câu của chuỗi s được chuẩn hóa theo yêu cầu đề bài.


Ví dụ

 • Input 1:
xin chao. toi Cung CAP   khOa hoc MIEn phi. toI LA   kTeam
 • Output 1:
      xin chao      
toi Cung CAP khOa hoc MIEn phi
     toI LA kTeam

 • Input 2:
  KTEAM  xin chao
 • Output 2:
Kteam Xin Chao

 • Input 3:
Kteam   . ---   ***    ---   . Free Education
 • Output 3:
  Kteam   
 --- *** --- 
Free Education

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm xoa_khoang_trang_thua với tham số là chuỗi s:
 • Tham khảo Bài 61
 • Định nghĩa hàm can_giua_cac_cau với tham số là chuỗi s:
 • Sử dụng phương thức split() với tham số truyền vào là dấu ‘.’ để lấy danh sách các câu ngăn cách bởi dấu ‘.’ trong chuỗi s.
 • Sử dụng vòng lặp for duyệt qua các câu trong chuỗi s:
  • Tìm độ dài câu dài nhất, lấy đó làm giá trị căn giữa cho các câu còn lại.
  • Lưu ý gọi hàm xoa_khoang_trang_thua trước khi tính độ dài.
 • Sử dụng vòng lặp for duyệt qua các câu trong chuỗi s:
  • Với mỗi câu, gọi hàm xoa_khoang_trang_thua để xóa các khoảng trắng thừa của câu.
  • Sử dụng phương thức center() với tham số truyền vào là độ dài câu dài nhất để hiển thị câu được căn giữa theo câu dài nhất.
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm can_giua_cac_cau và truyền vào các tham số cần thiết.

Code mẫu

def xoa_khoang_trang_thua(s):
  #Su dung phuong thuc strip() de xoa khoang trang o dau va cuoi chuoi
  s = s.strip()
  #Su dung vong lap while de lap cho toi khi nao het khoang trang thua
  while " " in s:
    #Su dung phuong thuc replace() de thay the 2 khoang trang thanh 1 khoang trang
    s = s.replace(" ", " ")
  return s

def can_giua_cac_cau(s):
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac cau ngan cach bang dau cham
  dsCacCau = s.split('.')

  maxDoDaiCau = 0
  #Su dung vong lap for de duyet cau trong danh sach cac cau cua chuoi s
  for cau in dsCacCau:
    #Goi ham xoa khoang trang thua
    cau = xoa_khoang_trang_thua(cau)
    #So sanh do dai cac cau voi do dai maxDoDaiCau hien tai
    if len(cau) > maxDoDaiCau:
      maxDoDaiCau = len(cau)

  #Su dung vong lap for de duyet cau trong danh sach cac cau cua chuoi s
  for cau in dsCacCau:
    #Goi ham xoa khoang trang thua
    cau = xoa_khoang_trang_thua(cau)
    #Su dung phuong thuc center() va truyen vao maxDoDaiCau de can giua cac cau theo cau dai nhat
    print(cau.center(maxDoDaiCau))

#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm truyền vào tham số là chuỗi s. Hiển thị các câu của chuỗi s, mỗi câu nằm trên một dòng. Các câu đã được xóa khoảng trắng thừa và căn giữa theo câu dài nhất.Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM HIỂN THỊ  SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG CHUỖI S.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.”
― Dalai Lama XIV

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
vietnguyendang đã bình luận 21:42 09-04-2021
def stringmethod(s):

    s = ' '.join(s.split()).split('.')

    lenmax  = max(map(len,s))

    for i in s:

        print(i.strip().center(lenmax))

 

vietnguyendang đã bình luận 21:41 09-04-2021
def stringmethod(s):

    s = ' '.join(s.split()).split('.')

    lenmax  = max(map(len,s))

    for i in s:

        print(i.strip().center(lenmax))

 

xxxts2txxx đã bình luận 13:41 28-03-2021
def DinhDang(s):
  # lệnh strip sẽ cắt những khoảng trắng đầu cuối
  # lệnh slit sẽ cắt bỏ những khoảng trắng ở giữa tạo thành list nên dùng join để nối lại thành chuỗi
  # spliy('.') để cắt từng câu
  s = ' '.join(s.strip().split()).split('. ')
  # Hàm sort key = len sẽ tạo ra danh sách câu có độ dài tăng dần, câu cuối cùng trong danh sách là câu dài nhất
  DoDaiChuoiDaiNhat = len(sorted(s,key=len)[-1])
  for i in s:
    print(i.center(DoDaiChuoiDaiNhat))

DinhDang(' Kteam  . ---  ***  ---  . Free Education')

 

Không có video.