Viết hàm hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách. (Tham số là 2 danh sách).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 16:17 14-05-2021 1.536 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách. (Tham số là 2 danh sách).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách cùng kích thước: danh sách tên và danh sách quốc tịch. Hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Hàm zip()
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • List Comprehension
 • Unpacking arguments
 • count()

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

Gồm n dòng, với n là số lượng phần tử của danh sách:

 • Dòng đầu tiên chứa danh sách tên, các phần tử cách nhau bởi dấu ‘,’
 • Dòng thứ hai chứa danh sách quốc tịch tương ứng với dữ liệu danh sách tên, các phần tử cách nhau bởi dấu ‘,’

Định dạng đầu ra

 • Dòng thứ i hiển thị tên và quốc tịch của người thứ i đã được xóa khoảng trống thừa, hai giá trị cách nhau bởi dấu ‘ - ‘

Lưu ý: Nếu hai danh sách không cùng kích thước thì xuất thông báo: Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!


Ví dụ

 • Input 1:
Trang Ti , Suu Eo , Ca Meo, Dan Beo
Viet Nam, Thai Lan, Lao , Anh
 • Output 1:
Trang Ti - Viet Nam
Suu Eo - Thai Lan
Ca Meo - Lao
Dan Beo - Anh
 • Input 2:
Kteam
My, Nga, Trung Quoc
 • Output 2:
Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm xoa_khoang_trang_thua (tham khảo Bài 5.10)
 • Định nghĩa hàm in_danh_sach với tham số là danh sách tên và danh sách quốc tịch tương ứng:
 • Sử dụng List Comprehension kết hợp với vòng lặp for và hàm xoa_khoang_trang_thua để xóa khoảng trắng thừa của các phần tử trong hai danh sách.
 • Sử dụng vòng lặp for và hàm zip() để ghép phần tử hai danh sách theo thứ tự tương ứng.
 • Hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Dùng hàm input() và hàm split() với tham số là dấu ‘,’ để nhập hai danh sách từ bàn phím và cắt chúng ra thành list, ngăn cách bởi dấu ‘,’
 • Kiểm tra xem hai danh sách có cùng kích thước hay chưa. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Gọi hàm in_danh_sach và truyền vào tham số cần thiết.

Code mẫu

def xoa_khoang_trang_thua(s):
  #Su dung phuong thuc strip() de xoa khoang trang o dau va cuoi chuoi
  s = s.strip()
  #Su dung vong lap while de lap cho toi khi nao het khoang trang thua
  while " " in s:
    #Su dung phuong thuc replace() de thay the 2 khoang trang thanh 1 khoang trang
    s = s.replace(" ", " ")
  return s

def in_danh_sach(dsTen, dsQuocTich):
  #Su dung List Comprehension de xoa cac khoang trang thua cua cua phan tu
  dsTen = [xoa_khoang_trang_thua(ten) for ten in dsTen]
  dsQuocTich = [xoa_khoang_trang_thua(quocTich) for quocTich in dsQuocTich]
  #Su dung vong lap for voi ham zip() de ghep 2 chuoi voi nhau
  for ten, quocTich in zip(dsTen, dsQuocTich):
    print(ten + " - " + quocTich)

#Nhap danh sach tu ban phim
#Su dung ham split(',') de cat chuoi dua vao dau ','
dsTen = input().split(',')
dsQuocTich = input().split(',')

#Kiem tra danh sach co cung kich thuoc hay khong
if len(dsTen) != len(dsQuocTich):
  print("Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!")
else:  
  #Goi ham va truyen cac tham so can thiet
  in_danh_sach(dsTen, dsQuocTich)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách cùng kích thước: danh sách tên và danh sách quốc tịch. Hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ DANH SÁCH KẾT QUẢ NHÂN SỐ ĐẦU TIÊN CỦA DANH SÁCH 1 VỚI SỐ CUỐI CÙNG CỦA DANH SÁCH 2 . (THAM SỐ LÀ 2 DANH SÁCH).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hienitvn1703 đã bình luận 11:22 20-07-2021

def sapXepTenNuoc(danhSachTen, danhSachQuocTich):
    for i in range(len(danhSachTen)):
        ten = danhSachTen[i].strip()
        nuoc = danhSachQuocTich[i].strip()
        print(f"{ten} - {nuoc}")

# Hàm nhập
danhSachTen = input().split(',')
danhSach_QuocTich = input().split(',')

try:
    if len(danhSachTen) == 0 or len(danhSach_QuocTich) == 0:
        print("Danh sách rỗng")
    elif len(danhSachTen) != len(danhSach_QuocTich):
        print('Vui lòng nhập lại hai danh sách cùng kích thước')
    else:
        sapXepTenNuoc(danhSachTen, danhSach_QuocTich)

except:
    print('Định dạng đầu vào không chính xác')

ThanhLoc đã bình luận 15:33 14-07-2021
# Ham xoa khoang cach thua
def xoa_khoang_cach_thua(str):
  # Xoa khoang cach thua dau dong cua chuoi
  str = str.strip()
  # Xoa khoang cach thua o cac tu
  # Dung while lap cho den khi nao khong con ' ' nua thi dung
  while ' ' in str:
    # Thay ' ' thanh ' '
    str = str.replace(' ', ' ')
  return str
# Ham tra ve ten va quoc tich
def ten_quoc_tich(ten, quocTich):
  # In ra tung cap dung vong lap for
  for i in range(len(ten)):
    print(xoa_khoang_cach_thua(ten[i]) + ' - ' + xoa_khoang_cach_thua(quocTich[i]))
# Tach danh sach ten thanh cac phan tu cua list boi dau ','
ten = input('Nhap danh sach ten: ').split(',')
# Tach danh sach quoc tich thanh cac phan tu cua list boi dau ','
quocTich = input('Nhap danh sach quoc tich: ').split(',')
if len(ten) == len(quocTich):
  # Neu 2 hai danh sach deu rong
  # Thi no van co phan tu [''] 
  # Ta xet dieu kien ben duoi doi voi list rong
  if len(ten) == 1 and ten[0] == '':
    print('\nCa hai danh sach deu rong!\n')
  else:
    ten_quoc_tich(ten, quocTich)
else:
  print('\nVui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!\n')

 

HEX Pythoner đã bình luận 03:06 30-06-2021
def Input():
  while True:
    names = input("Enter comma-separated names: ").split(",")
    countries = input("Enter countries separated by commas: ").split(",")
    if len(names) == len(countries):
      break
    else:
      print("The length of the name list must be equal to the length of the country list.")
  return names, countries

def Optimize_string(string): 
  return " ".join(string.split())

def Processor(lst_name, lst_country):

  LN = (Optimize_string(ln) for ln in lst_name)
  LC = (Optimize_string(lc) for lc in lst_country)
  
  for ln, lc in zip(LN, LC):
    print(ln, "-", lc, end='\n')

if __name__ == "__main__":
  Processor(*Input())

 

xxxts2txxx đã bình luận 10:08 28-06-2021
# Viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách cùng kích thước: danh sách tên và danh sách quốc tịch.
# Hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách.def NhapDanhSach():
  while True:
    DanhSachTen =input("Nhập danh sách tên: ").split(",")
    DanhSachQuocTinh = input("Nhập danh sách quốc tịch: ").split(",")
    if len(DanhSachQuocTinh)== len(DanhSachTen):
      break
    else:
      print("Nhập 2 danh sách có kích thước bằng nhau, nhập lại...")
  return DanhSachTen, DanhSachQuocTinh

def XoaKhoangCach(str):
  while(" " in str):
    str = str.replace(" "," ")
  str = str.strip()
  return str

def Bai85(DSTen,DSQuocTich):
  for Ten,QuocTich in zip(DSTen,DSQuocTich):
    Ten = XoaKhoangCach(Ten)
    QuocTich = XoaKhoangCach(QuocTich)
    print(Ten + " - " + QuocTich)

DSTen, DSQuocTich = NhapDanhSach()

Bai85(DSTen,DSQuocTich)

 

Không có video.