Viết hàm trả về danh sách gồm các phần tử riêng của hai danh sách (Tham số là 2 danh sách).

Bài tập Python tự luyện

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 06:26 21-05-2021 1.522 lượt xem 5 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về danh sách gồm các phần tử riêng của hai danh sách (Tham số là 2 danh sách).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách số thực có cùng kích thước. Trả về danh sách kết quả bằng cách nhân lần lượt số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 cho tới hết danh sách.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • Unpacking arguments
 • Toán tử in
 • List Comprehension
 • len()

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa các phần tử của danh sách 1, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng
 • Dòng thứ hai chứa các phần tử của danh sách 2, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

 • Gồm một dòng duy nhất hiển thị các phần tử riêng của hai danh sách, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Ví dụ

 • Input 1:
Kteam Free Chao Ban
Ban Nam Moi Free 2021
 • Output 1:
Kteam Chao Nam Moi 2021
 • Input 2:
one two three

 • Output 2:
one two three
 • Input 3:
Kteam 2021
Kteam 2021
 • Output 3:
#nothing 


Gợi ý

 • Định nghĩa hàm ds_phan_tu_rieng với tham số là hai danh sách bất kỳ:
 • Sử dụng List Comprehension với vòng lặp for và cấu trúc rẽ nhánh để lấy các phần tử riêng của từng danh sách
 • Trả về danh sách các phần tử riêng của cả hai danh sách
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập hai danh sách từ bàn phím và cắt chúng ra thành list.
 • Gọi hàm ds_phan_tu_rieng và truyền vào tham số cần thiết.
 • Sử dụng hàm print() và  kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra.

Code mẫu

def ds_phan_tu_rieng(danhSach1, danhSach2):
  #Su dung List Comprehension
  ptuRiengDS1 = [ptu for ptu in danhSach1 if ptu not in danhSach2]
  ptuRiengDS2 = [ptu for ptu in danhSach2 if ptu not in danhSach1]
  ptuRieng = ptuRiengDS1 + ptuRiengDS2
  return ptuRieng


#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach1 = input().split()
danhSach2 = input().split()

#Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
ptuRieng = ds_phan_tu_rieng(danhSach1, danhSach2)
#Unpacking arguments
print(*ptuRieng)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách bất kỳ. Trả về danh sách gồm các phần tử riêng của hai danh sách. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM NHẬP TỪ BÀN PHÍM VÀ HIỂN THỊ  RA MÀN HÌNH  DANH SÁCH HAI CHIỀU KÍCH THƯỚC MXN

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

minhthangti2004 đã đánh giá 19:18 17-06-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 20:17 14-07-2021
# Ham tra ve cac phan tu rieng cua 2 list
def phan_tu_rieng(lis1, lis2):
  # Tao List1 co cac phan tu chi co trong List 1 ma khong co trong List 2
  list1 = [phanTu for phanTu in lis1 if phanTu not in lis2]
  # Tao List2 co cac phan tu chi co trong List 2 ma khong co trong List 1
  list2 = [phanTu for phanTu in lis2 if phanTu not in lis1]
  return list1 + list2
lis1 = input('Nhap chuoi de tao thanh List thu 1: ').split()
lis2 = input('Nhap chuoi de tao thanh List thu 2: ').split()
print(*phan_tu_rieng(lis1, lis2))

 

duongnguyen0510 đã bình luận 08:46 13-07-2021
n1=input().split()
n2=input().split()
for i in n2:
  if i in n1:
    n1.remove(i)
  else:
    n1.append(i)
print(*n1)

 

HEX Pythoner đã bình luận 12:40 30-06-2021
def Input():
  lst_1 = input("Enter element for the list 1: ").split()
  lst_2 = input("Enter element for the list 2: ").split()
  return lst_1, lst_2

def Single_element(lst1, lst2):
  lst_not_loop = []
  for ele in lst1:
    if ele not in lst2:
      lst_not_loop.append(ele)
  
  for ele in lst2:
    if ele not in lst1:
      lst_not_loop.append(ele)
  
  print("Result = ", end='')
  return lst_not_loop

if __name__ == "__main__":
  print(*Single_element(*Input()))

 

Trannha05 đã bình luận 22:52 29-06-2021

Mình sử dụng hàm remove() để loại bỏ phần tử 😅😅😅

def PhanTu_duy_nhat(danhsach1, danhsach2):
  for i in danhsach1.copy():
    while i in danhsach2:
      KQDS1 = danhsach1.remove(i)
      KQDS2 = danhsach2.remove(i)
      break

Ds1 = input('Nhap danh sach thu nhat: ').split()
Ds2 = input('Nhap danh sach thu hai: ').split()
if len(Ds1) == 0 or len(Ds2) == 0:
  print('Vui long nhap du ki tu, khong de danh sach trong!')
else:
  PhaTu_duy_nhat(Ds1,Ds2)
  print(*Ds1, *Ds2, sep= ' ')

 

xxxts2txxx đã bình luận 10:42 28-06-2021
# Viết hàm trả về danh sách gồm các phần tử riêng của hai danh sách (Tham số là 2 danh sách).

# DanhSach1 = input("Nhập danh sách 1: ").split()
# DanhSach2 = input("Nhập danh sách 2: ").split()
DanhSach1 = "Kteam Free Chao Ban".split()
DanhSach2 = "Ban Nam Moi Free 2021".split()

def DanhSachPhanTuRieng(ds1,ds2):
  DSPTR1 = [i for i in ds1 if i not in ds2]
  DSPTR2 = [i for i in ds2 if i not in ds1]
  PhanTuRieng = DSPTR1 + DSPTR2
  return PhanTuRieng

print(*DanhSachPhanTuRieng(DanhSach1,DanhSach2))

 

Không có video.