Viết hàm trả về danh sách kết quả nhân số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 . (Tham số là 2 danh sách).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 06:26 21-05-2021 887 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về danh sách kết quả nhân số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 . (Tham số là 2 danh sách).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách số thực có cùng kích thước. Trả về danh sách kết quả bằng cách nhân lần lượt số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 cho tới hết danh sách.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Hàm zip()
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • List Comprehension
 • Unpacking arguments

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa các phần tử của danh sách 1, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng
 • Dòng thứ hai chứa các phần tử của danh sách 2, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị các phần tử kết quả theo đề bài yêu cầu, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

 • Dòng thứ i hiển thị tên và quốc tịch của người thứ i đã được xóa khoảng trống thừa, hai giá trị cách nhau bởi dấu ‘ - ‘

Lưu ý: Nếu hai danh sách không cùng kích thước thì xuất thông báo: Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!

              Nếu phần tử không phải là số thực thì xuất thông báo: Vui long nhap cac phan tu la so thuc!


Ví dụ

 • Input 1:
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
 • Output 1:
1.0 4.0 9.0 16.0 25.0
 • Input 2:
-5.3 15.7 6 2 -8
2.5 -1.3 0.25 -0.5 7
 • Output 2:
-37.1 -7.85 1.5 -2.6 -20.0
 • Input 3:
Kteam Kteam 2021 Chuc Mung Nam Moi
0
 • Output 3:
#nothing 
 • Input 4:
1 2 3 4 5
1 2 3
 • Output 4:
Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!
 • Input 5:
4 3$ 5 kteam 8.9 3.3.4
Kteam 2021 Happy New Year
 • Output 5:
Vui long nhap cac phan tu la so thuc!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm nhan_hai_danh_sach với tham số là hai danh sách số thực:
 • Sử dụng List Comprehension kết hợp với vòng lặp for và hàm zip để khởi tạo list bằng cách nhân phần tử danh sách 1 với phần tử của danh sách 2 đã được đảo ngược.
 • Trả về các kết quả cho hàm
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập dữ liệu từ bàn phím và cắt chúng thành danh sách các phần tử
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và hàm len() để kiểm tra xem hai danh sách có cùng kích thước hay không. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm list() map() để ép kiểu dữ liệu của các phần tử sang số thực và trả về danh sách các số thực
 • Gọi hàm nhan_hai_danh_sach và truyền vào tham số cần thiết.
 • Sử dụng hàm print() và  kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

def nhan_hai_danh_sach(danhSach1, danhSach2):
  #Su dung Comprehension va ham zip() de ghep 2 chuoi
  dsKetQua = [so1*so2 for so1, so2 in zip(danhSach1, danhSach2[::-1])]

  # for so1, so2 in zip(danhSach1, danhSach2[::-1]):
  #   dsKetQua.append(so1*so2)
  return dsKetQua


#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach1 = input().split()
danhSach2 = input().split()
#Kiem tra xem danh sach co rong hay khong
if len(danhSach1) != len(danhSach2):
  print("Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!")
else:
  #Khoi lenh co the phat sinh loi
  try:
    #Ep kieu du lieu sang so thuc
    danhSach1 = list(map(float, danhSach1))
    danhSach2 = list(map(float, danhSach2))
    #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
    dsKetQua = nhan_hai_danh_sach(danhSach1, danhSach2)
    #Unpacking arguments
    print(*dsKetQua)

  #Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
  except:
    print("Vui long nhap cac phan tu la so thuc!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách số thực có cùng kích thước. Trả về danh sách kết quả bằng cách nhân lần lượt số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 cho tới hết danh sách. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ HAI DANH SÁCH SAU KHI ĐÃ HOÁN ĐỔI NỮA SAU DANH SÁCH CHO NHAU. (THAM SỐ LÀ 2 DANH SÁCH BẤT KỲ).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 16:47 14-07-2021
# Ham tinh tich dau, cuoi cua hai list 1, list 2
def tich_dau_cuoi(lis1, lis2):
  # list cac tich cua hai list
  list_tich = []
  for i in range(len(lis1)):
    list_tich.append(lis1[i] * lis2[len(lis2) - i - 1])
  return list_tich

# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    # Chuyen doi chuoi sang cac phan tu chua trong list dng split
    # Va ep ve kieu float dung map de chuyen cac phan tu thanh so thuc
    # Sau do cho cac phan tu do thuoc vao List de xu dung cac phan tu trong do
    lis1 = list(map(float, input('Nhap danh sach so thuc thu nhat: ').split()))
    lis2 = list(map(float, input('Nhap danh sach so thuc thu hai: ').split()))
    if len(lis1) == len(lis2):
      # Neu 2 hai danh sach deu rong
      if len(lis1) == 0:
        print('\nCa hai danh sach deu rong!\n')
      else:
        print(*tich_dau_cuoi(lis1, lis2))
    else:
      print('\nVui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!\n')
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

duongnguyen0510 đã bình luận 22:31 12-07-2021
while True:
  try:
    n1=[float(i) for i in input().split()]
    n2=[float(j) for j in input().split()]
    if len(n1)!=len(n2):
      print('Vui long nhap hai danh sach cung kich thuoc!')
    else:
      break
  except:
    print('Vui long nhap cac phan tu la so thuc!')
for i in range(len(n1)-1):
  print(n1[i]*n2[len(n1)-1-i],end=' ')

 

HEX Pythoner đã bình luận 03:30 30-06-2021
def Input():
  while True:
    lst_num_1 = tuple(map(float, input("Enter real numbers separated by space for the list 1: ").split()))
    lst_num_2 = tuple(map(float, input("Enter real numbers separated by space for the list 2: ").split()))
    if len(lst_num_1) == len(lst_num_2):
      break
    else:
      print("The length of list 1 must be equal to the length of list 2.")
  return lst_num_1, lst_num_2

def First_multiply_Last(lst_n1, lst_n2):
  # Reversed lst_n2 and Use constructor tuple
  LN2 = tuple(reversed(lst_n2))

  ''' Example zip():
  lst_n1 = (1, 2, 3, ...)
  LN2  = (3, 2, 1, ...)
  
  zip(lst_n1, LN2)
  <=> [(1, 3), (2, 2), (3, 1)]
  '''
  for eln1, eln2 in zip(lst_n1, LN2):
    print(eln1*eln2, end=" ")

if __name__ == "__main__":
  try:
    First_multiply_Last(*Input())
  except ValueError:
    print("Value error!")

 

xxxts2txxx đã bình luận 10:18 28-06-2021
# Viết hàm trả về danh sách kết quả nhân số đầu tiên của danh sách 1 với số cuối cùng của danh sách 2 . (Tham số là 2 danh sách).
def NhapDanhSach():
  while True:
    try:
      DanhSach1 = [float(i) for i in input("Nhập danh sách 1: ").split()]
      DanhSach2 = [float(i) for i in input("Nhập danh sách 2: ").split()]
      if len(DanhSach1)== len(DanhSach2):
        break
      else:
        print("Nhập 2 danh sách có kích thước bằng nhau, nhập lại...")
    except:
      print("Vui lòng nhập danh sách số thực")
  return DanhSach1, DanhSach2

DS1,DS2 = NhapDanhSach()

def Bai86(ds1,ds2):
  return [ds1[i]*ds2[len(ds2)-i-1] for i in range(len(ds1))]

print(*Bai86(DS1,DS2))

 

Không có video.