Viết hàm trả về danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng. (Tham số là danh sách hai chiều MxN).

Bài tập Python tự luyện

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 11:10 15-06-2021 969 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng. (Tham số là danh sách hai chiều MxN).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách hai chiều kích thước MxN. Trả về danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • List Comprehension
 • Unpacking arguments

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa hai giá trị M, N cách nhau bởi khoảng trắng.
 • M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N phần tử, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

 • Gồm một dòng duy nhất hiển thị danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng. Các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng.

Lưu ý:  Nếu M, N nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì xuất thông báo: Vui long nhap kich thuoc danh sach la so nguyen duong.

               Nếu danh sách hai chiều nhập vào không đúng kích thước MxN thì xuất thông báo: Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc!

               Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
3 5
Kteam chao nam moi 2021 
How Kteam 2021 Chuc mung 
Chao mung Kteam nam 2021
 • Output 1:
Kteam 2021
 • Input 2:
3 3
Kteam Free Education 
Kteam chao 2021
Tan Suu 2021
 • Output 2:
3 3
Kteam Free Education 
Kteam chao 2021
Tan Suu 2021
 • Input 3:
1 1
Kteam
 • Output 3:
Kteam
 • Input 4:
-5 0
 • Output 4:
Vui long nhap kich thuoc danh sach la so nguyen duong!
 • Input 5:
3 2
1 hai 
1 2 ba
 • Output 5:
Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc da khai bao!
 • Input 6:
4 5 Kteam
 • Output 6:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

Định nghĩa hàm nhap_danh_sach (Tham khảo Bài 6.19)

Định nghĩa hàm ds_ptu_chung với tham số là một danh sách hai chiều:

Cách 1:

 • Khởi tạo danh sách rỗng.
 • Sử dụng vòng lặp for duyệt qua các phần tử của hàng thứ nhất. Lấy mỗi phần tử tìm kiếm trong các hàng còn lại. Nếu tất cả các hàng đều chứa phần tử thì thêm phần tử đó vào danh sách phần tử chung.
 • Trả về danh sách phần tử chung cho hàm.

Cách 2: Sử dụng List Comprehension kết hợp với hàm all() để khởi tạo danh sách phần tử chung.

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input(), split(), map() và int() để nhập kích thước M, N của danh sách hai chiều và ép kiểu dữ liệu sang số nguyên.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để kiểm tra xem M, N có là số nguyên dương hay không. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Gọi hàm ds_ptu_chung và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Sử dụng kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra yêu cầu
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình.

Code mẫu

def nhap_danh_sach(M, N):
  #Khoi tao danh sach rong
  danhSach2Chieu = []
  for i in range(M):
    #Nhap du lieu tung hang tu ban phim va cat thanh list cac phan tu
    hang = input().split()
    #Kiem tra so phan tu co dung kich thuoc
    if len(hang) != N:
      print("Danh sach 2 chieu khong dung kich thuoc")
      return None
    #Them hang vao danh sach 2 chieu
    danhSach2Chieu.append(hang)
  return danhSach2Chieu      

def ds_ptu_chung(danhSach2Chieu):
  #Cach 1:
  #Khoi tao danh sach rong
  dsPtuChung = []
  hangDauTien = danhSach2Chieu[0]
  #Su dung vong lap for de lay cac ptu cua hang thu nhat tim kiem trong cac hang con lai
  #Neu ptu o trong tat ca cac hang thi them vao danh sach dsPtuChung
  for ptu in hangDauTien:
    for hang in danhSach2Chieu[1:]:
      if ptu not in hang:
        break
    #Neu vong for khong bi break thi se chay lenh trong khoi else
    else:
      dsPtuChung.append(ptu)
  return dsPtuChung
 
  #Cach 2:
  #Su dung List Comprehension ket hop voi ham all
  #return [ptu for ptu in danhSach2Chieu[0] if all(ptu in hang for hang in danhSach2Chieu[1:])]
 
#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
  #Nhap kich thuoc danh sach 2 chieu tu ban phim
  #M - So dong, N - So cot
  M, N = map(int, input().split())

  #Kiem tra dieu kien M, N <=0
  if M <=0 or N <=0:
    print("Vui long nhap kich thuoc danh sach la so nguyen duong!")
  else:
    #Goi ham nhap danh sach va truyen vao tham so kich thuoc M, N
    danhSach2Chieu = nhap_danh_sach(M, N)
    if danhSach2Chieu is not None:
      #Goi ham va truyen vao tham so la danh sach 2 chieu
      dsPtuChung = ds_ptu_chung(danhSach2Chieu)
      #Unpacking arguments    
      print(*dsPtuChung)
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
  print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách hai chiều kích thước MxN. Trả về danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM KHỞI TẠO HAI TUPLE() BẤT KỲ BẰNG HAI CÁCH: SỬ DỤNG CẶP DẤU NGOẶC TRÒN VÀ SỬ DỤNG CONSTRUCTOR TUPLE(). HIỂN THỊ HAI TUPLE ĐÓ RA MÀN HÌNH.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

lephuduc đã đánh giá 23:38 09-09-2021

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 14:07 15-07-2021
# Ham nhap ma tran M*N
def nhap_ma_tran(Hang, Cot):
  # Tao ma tran MxN
  ma_tran = []
  for i in range(Hang):
    # Nhap cac phan tu cua moi hang hang
    list_hang = input(f'Nhap hang[{i+1}]: ').split()
    # Kiem tra so phan tu tren moi hang da dung kich thuoc hay chua
    if len(list_hang) != Cot:
      print('Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc da khai bao!')
      return None
    # Them lan luot tung hang vao ma tran
    ma_tran.append(list_hang)
  return ma_tran
# Ham tra ve danh sach cac phan tu xuat hien o tat ca cac hang
def ptu_trung_cac_dong(ma_tran):
  # Hang va cot cua ma tran
  Cot = len(ma_tran[0])
  Hang = len(ma_tran)
  # List cac phan tu xuat hien tat ca cac dong
  list_trung = []
  # Kiem tra su xuat hien tung phan tu o hang 1 trong cac hang con lai
  for phanTu in ma_tran[0]:
    # Bien dem su xuat hien cua phan tu trong tat cac cac dong
    # Neu moi dong co xuat hien thi bien dem tang len 1
    dem = 0
    # Quet qua moi hang bat dau tu hang 2 
    for hang in range(1, Hang):
      # Neu co phan tu xuat hien trong hang
      if ma_tran[hang].count(phanTu) != 0:
        # Thi bien dem tang len 1
        dem += 1
    # Neu Bien dem == Hang - 1 (vi khong co quet qua hang 1)
    if dem == (Hang - 1):
      # Thi them phan tu vao list_trung
      list_trung.append(phanTu)
  return list_trung

# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    # Chuyen doi chuoi sang cac phan tu chua trong list dng split
    # Va ep ve kieu int dung map de chuyen cac phan tu thanh so thuc
    Hang, Cot = map(int, input('Nhap vao hang va cot cua ma tran 2 chieu: ').split())
    if Hang <= 0 or Cot <= 0:
      # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
      kt = True
      print('\nVui long nhap kich thuoc ma tran la so nguyen duong > 0\n!Xin nhap lai!\n')
    else:
      ma_tran = nhap_ma_tran(Hang, Cot)
      # Neu nhap phan tu dung kich thuoc
      if ma_tran is not None:
        # Thi xuat cac phan tu xuat hien o tat ca cac dong
        print(*ptu_trung_cac_dong(ma_tran))
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

duongnguyen0510 đã bình luận 07:49 14-07-2021
def kichthuoc():
  while True:
    try:
      n=[int(i) for i in input().split()]
      if len(n)!=2:
        print('Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc da khai bao!')
      else:
        break
    except ValueError:
      print('Dinh dang dau vao khong hop le!')
  return n[0],n[1]
def matran():
  m,n = kichthuoc()
  danhsach=[]
  for i in range(m):
    while True:
      hang=input('nhap hang thu {}:'.format(i+1)).split()
      if len(hang)!=n:
        print('Danh sach hai chieu khong dung kich thuoc da khai bao!')
      else:
        danhsach.append(hang)
        break
  tuxuathien=[]
  for i in danhsach[0]:
    for j in danhsach[1:]:
      if i not in j[1:]:
        break
      if i not in tuxuathien: 
        tuxuathien.append(i)
  return tuxuathien
print(*matran())

 

HEX Pythoner đã bình luận 05:06 10-07-2021
def Input_matrix():
  """
    n: Row
    m: Column
    
    Matrix n x m
  """
  global n, m
  while True:
    n, m = map(int, input("How many rows and columns are there (Ex: x y): ").split())
    if (n and m) >= 0:
      break
  
  # Create matrix
  Matrix = []
  for r in range(n):
    while True:
      sub_matrix = input(f"Enter the element for row {r+1} separated by space: ").split()
      if len(sub_matrix) == m:
        Matrix.append(sub_matrix)
        break
      elif len(sub_matrix) < m:
        print("Not enough elements!")
      else:
        print("Element limit exceeded!")
  
  return Matrix

def Malength(matrix):
  """ Return the element of maximum length """

  MaX = len(matrix[0][0])
  for sub_matrix in matrix:
    Max = max(map(len, sub_matrix))
    if MaX < Max:
      MaX = Max
  
  return MaX

def Show_matrix(matrix, length):
  """ Print matrix """

  print(" MAXTRIX ".center(30, '-'))
  print(f"Rows: {n}\nColumns: {m}", end='\n' * 2)

  # Decorate
  border = "-" * m * (length + 3) + "-"
  print(border)
  for sub_matrix in matrix:
    print("| ", end='')
    for ele in sub_matrix:
      print(f"{ele}".center(length), end=' | ')
    print('\r')
    print(border)

# Main question here
def Duplicate_list_element(matrix):
  """ Return duplicate list element """
  
  ele_row_1 = [ele for ele in matrix[0]]
  lst_dup = []
  for idx in range(m):
    for jdx in range(1, n):
      if ele_row_1[idx] not in matrix[jdx]:
        break
    else:
      lst_dup.append(ele_row_1[idx])

  return " ".join(lst_dup) if len(lst_dup) != 0 else None

def Matridemostrasion(matrix):
  _len = Malength(matrix)
  Show_matrix(matrix, _len)
  print(f"Duplicate elemnt: {Duplicate_list_element(matrix)}")

def main():
  Matridemostrasion(Input_matrix())

if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  except ValueError:
    print("Value error!")
  except IndexError:
    print("Value must be positive!")

 

xxxts2txxx đã bình luận 22:14 28-06-2021
# Viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách hai chiều kích thước MxN. 
# Trả về danh sách phần tử xuất hiện ở tất cả các hàng.

def NhapKichThuocMaTran():
  while True:
    try:
      s = [int(i) for i in input("Nhập kích thước ma trận: ").split()]
      if len(s)==0:
        print("Danh sách rỗng, nhập lại...")
      elif len(s)!=2:
        print("Danh sách chỉ chứa 2 phần thử")
      else:
        break
    except ValueError:
      print("Vui lòng nhập kích thước là số nguyên")
  return s[0],s[1]

def Bai90():
  m,n = NhapKichThuocMaTran()
  MaTran =[]
  for i in range(m):
    while True:
      Hang = input("Nhập hàng thứ {0}: ".format(i+1)).split()
      if len(Hang)!=n:
        print("Nhập số lượng phần tử trong hàng là {0}: ".format(n))
      else:
        MaTran.append(Hang)
        break
  DanhSachPhanTuLapTatCaHang = []
  for i in MaTran[0]:
    for j in MaTran[1:]:
      if i not in j:
        break
      if i not in DanhSachPhanTuLapTatCaHang:
        DanhSachPhanTuLapTatCaHang.append(i)
  return DanhSachPhanTuLapTatCaHang

print(*Bai90())

 

Không có video.