Viết hàm trả về giá trị, số lượng và vị trí xuất hiện của phần tử lớn nhất trong danh sách. (Tham số là danh sách các số thực).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 16:17 14-05-2021 1.068 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về giá trị, số lượng và vị trí xuất hiện của phần tử lớn nhất trong danh sách. (Tham số là danh sách các số thực).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách các số thực. Trả về giá trị, số lượng và vị trí xuất hiện của phần tử lớn nhất trong danh sách.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • len()
 • max()
 • count()
 • List Comprehension
 • Unpacking arguments

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa các phần tử là số thực của danh sách, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng


Định dạng đầu ra

Gồm ba dòng:

 • Dòng đầu tiên hiển thị giá trị phần tử lớn nhất trong danh sách
 • Dòng thứ hai hiển thị số lượng phần tử lớn nhất
 • Dòng thứ ba hiển thị các vị trí của phần tử lớn nhất, các vị trí cách nhau bởi khoảng trắng

Lưu ý: Nếu danh sách rỗng thì xuất thông báo: Danh sach rong

             Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Vui long nhap cac phan tu la so thuc!


Ví dụ

 • Input 1:
-5 3.5 9 2 -3.75 6 9 9 3.375 9
 • Output 1:
9.0
4
2 6 7 9
 • Input 2:
123.456
 • Output 2:
123.456
1
0
 • Input 3:
10 10 10 10 10
 • Output 3:
10.0
5
0 1 2 3 4
 • Input 4:
#nothing
 • Output 4:
Danh sach rong
 • Input 5:
4 3$ 5 kteam 8.9 3.3.4
 • Output 5:
Vui long nhap cac phan tu la so thuc!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm phan_tu_lon_nhat với tham số là danh sách số thực:
 • Sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất trong danh sách
 • Sử dụng hàm count() để đếm số phần tử lớn nhất
 • Sử dụng List Comprehension kết hợp với vòng lặp for và hàm if để khởi tạo list gồm các vị trí của phần tử lớn nhất
 • Trả về các kết quả cho hàm
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập dòng đầu tiên từ bàn phím và cắt chúng thành danh sách các phần tử
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và hàm len() để kiểm tra xem có phải là danh sách rỗng không. Xuất thông báo lỗi nếu có.
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi khi ép kiểu dữ liệu
 • Đặt chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm list() map() để ép kiểu dữ liệu của các phần tử sang số thực và trả về danh sách các số thực
 • Gọi hàm phan_tu_lon_nhat và truyền vào tham số cần thiết.
 • Sử dụng hàm print() và  kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

def phan_tu_lon_nhat(danhSachSo):
  giaTri = max(danhSachSo)
  soLuong = danhSachSo.count(giaTri)
  dsViTri = [vt for vt in range(0, len(danhSachSo)) if danhSachSo[vt] == giaTri]
  return giaTri, soLuong, dsViTri

#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach = input().split()
#Kiem tra xem danh sach co rong hay khong
if len(danhSach) == 0:
  print("Danh sach rong")
else:
  #Khoi lenh co the phat sinh loi
  try:
    #Ep kieu du lieu sang so thuc
    danhSachSo = list(map(float, danhSach))
    #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
    giaTri, soLuong, dsViTri = phan_tu_lon_nhat(danhSachSo)
    print(giaTri)
    print(soLuong)
    #Unpacking arguments
    print(*dsViTri)

  #Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
  except:
    print("Vui long nhap cac phan tu la so thuc!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là một danh sách các số thực. Trả về giá trị, số lượng và vị trí xuất hiện của phần tử lớn nhất trong danh sách. Trả về danh sách các phần tử lẻ. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM HIỂN THỊ RA MÀN HÌNH TÊN VÀ QUỐC TỊCH TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ TRONG DANH SÁCH. (THAM SỐ LÀ 2 DANH SÁCH).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 14:55 14-07-2021
# Ham tra ve gia tri, so luong, vi tri so lon nhat trong list
def giaTri_soLuong_viTri(lis):
  # List cac vi tri cua so lon nhat
  list_vi_tri = []
  # Bien dem so luong gai tri lon nhat
  dem = 0
  for i in range(len(lis)):
    # Neu phan tu la max trong list
    if lis[i] == max(lis):
      # Thi dem max tang len 1
      dem += 1
      # Va them phan tu do vao list vi tri max
      list_vi_tri.append(i)
  return max(lis), dem, list_vi_tri
# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    # Chuyen doi chuoi sang cac phan tu chua trong list
    # Va ep ve kieu float dung map de chuyen cac phan tu thanh so thuc
    # Sau do cho cac phan tu do thuoc vao List de xu dung cac phan tu trong do
    lis = list(map(float, input('Nhap vao chuoi de chuyen thanh list: ').split()))
    if len(lis) == 0:
      print('Danh sach rong')
    else:
      giaTri, soLuong, viTri = giaTri_soLuong_viTri(lis)
      print(giaTri)
      print(soLuong)
      print(*viTri)
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

duongnguyen0510 đã bình luận 19:44 12-07-2021
while True:
  try:
    n=[float(i) for i in input().split()]
    if len(n)==0:
      print('danh sach rong')
    else:
      break
  except:
    print('Vui long nhap cac phan tu la so thuc!')
def tinhtoan(n):
  max=n[0]
  for i in range(len(n)):
    if max<n[i]:
      max=n[i]
  print(max,'\n',n.count(max))
  for j in range(len(n)):
    if max==n[j]:
      print(j, end=' ')
tinhtoan(n)

 

HEX Pythoner đã bình luận 06:28 29-06-2021
def Input():
  lst_num_float = map(float, input("Enter space-separated integer numbers: ").split())
  return tuple(lst_num_float)

def Value_Numberof_Indexing_MAX(lst):
  Manumber = max(lst)

  Number_of = lst.count(Manumber)

  lst_idx = [i for i in range(len(lst)) if lst[i] == Manumber]

  return Manumber, Number_of, lst_idx

if __name__ == "__main__":
  try:
    tup_MNP = Value_Numberof_Indexing_MAX(Input())
    tup_str = ("Maximum number:", "Number of:", "Position:")

    # Print element tup_str + tup_MNP
    for i in range(len(tup_MNP)-1):
      print(tup_str[i], tup_MNP[i], end="\n")
    else:
      print(tup_str[i+1], *tup_MNP[i+1])

  except ValueError:
    print("Value error!")

 

xxxts2txxx đã bình luận 09:49 28-06-2021
# Viết hàm trả về giá trị, số lượng và vị trí xuất hiện của phần tử lớn nhất trong danh sách.
# (Tham số là danh sách các số thực).
def NhapDanhSach():
  while True:
    try:
      s = [float(i) for i in input("Nhập danh sách số thực: ").split()]
      if len(s)==0:
        print("Danh sách rỗng, nhập lại...")
      else:
        break
    except:
      print("Vui lòng nhập đúng các phần tử số thực")
  return s

def SoLonNhat(lst):
  max = lst[0]
  for i in lst:
    if i>max:
      max=i
  return max

def SoLuongPhanTu(so,lst):
  dem = 0
  for i in lst:
    if i ==so:
      dem+=1
  return dem

def ViTriXuatHien(so,lst):
  return [i for i in range(len(lst)) if lst[i] == so]

DanhSachPhanTu = NhapDanhSach()
def Bai84(lst):
  GiaTriLonNhat = SoLonNhat(lst)
  SoLuong = SoLuongPhanTu(GiaTriLonNhat,lst)
  DanhSachViTri = ViTriXuatHien(GiaTriLonNhat,lst)
  return GiaTriLonNhat, SoLuong,DanhSachViTri

for i in Bai84(DanhSachPhanTu):
  print(i)


 

Không có video.