Viết hàm trả về hai danh sách sau khi đã hoán đổi nữa sau danh sách cho nhau. (Tham số là 2 danh sách bất kỳ).

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Đặng Gia Khánh Cập nhật lần cuối 06:26 21-05-2021 546 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về hai danh sách sau khi đã hoán đổi nữa sau danh sách cho nhau. (Tham số là 2 danh sách bất kỳ).

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách cùng kích thước: danh sách tên và danh sách quốc tịch. Hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • split()
 • Unpacking arguments
 • Indexing và cắt list
 • len()

Định dạng đầu vào

Gồm hai dòng:

Gồm n dòng, với n là số lượng phần tử của danh sách:

 • Dòng đầu tiên chứa các phần tử của danh sách 1, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng
 • Dòng thứ hai chứa các phần tử của danh sách 2, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng

Định dạng đầu ra

Gồm hai dòng chứa hai danh sách kết quả sau khi đã hoán đổi nửa sau danh sách cho nhau, các phần tử cách nhau bởi khoảng trắng.

Lưu ý: Nếu danh sách có số lẻ phần tử thì lấy nửa danh sách nhiều hơn để hoán đổi.


Ví dụ

 • Input 1:
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2
 • Output 1:
1 1 1 2 2
2 2 1 1 1
 • Input 2:
1 2 3 1 2 3 4
one two one two three
 • Output 2:
1 2 3 one two three
one two 1 2 3 4
 • Input 3:
1 2 3 one two three
 • Output 3:
1 2 3
one two three
 • Input 4:
1 2 3 1 2 3 4
kteam
 • Output 4:
1 2 3 kteam
1 2 3 4

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm hoan_doi_danh_sach với tham số là hai danh sách bất kỳ:
 • Sử dụng kỹ thuật Indexing và cắt list để giải quyết yêu cầu bài toán
 • Trả về hai danh sách sau khi đã được hoán đổi
 • Dùng hàm input() và hàm split() để nhập hai danh sách từ bàn phím và cắt chúng ra thành list.
 • Gọi hàm hoan_doi_danh_sach và truyền vào tham số cần thiết.
 • Sử dụng hàm print() và  kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị kết quả ra màn hình theo định dạng đầu ra.

Code mẫu

def hoan_doi_danh_sach(danhSach1, danhSach2):
  nuaDoDaiDS1 = len(danhSach1) // 2
  nuaDoDaiDS2 = len(danhSach2) // 2
  #Su dung ky thuat Indexing vaf Cat list de thuc hien yeu cau de bai
  nuaDanhSach1 = danhSach1[nuaDoDaiDS1:]
  nuaDanhSach2 = danhSach2[nuaDoDaiDS2:]
  danhSach1 = danhSach1[:nuaDoDaiDS1] + nuaDanhSach2
  danhSach2 = danhSach2[:nuaDoDaiDS2] + nuaDanhSach1
  return danhSach1, danhSach2


#Nhap danh sach tu ban phim
danhSach1 = input().split()
danhSach2 = input().split()

#Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
dsHoanDoi1, dsHoanDoi2 = hoan_doi_danh_sach(danhSach1, danhSach2)
#Unpacking arguments
print(*dsHoanDoi1)
print(*dsHoanDoi2)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là hai danh sách cùng kích thước: danh sách tên và danh sách quốc tịch. Hiển thị ra màn hình tên và quốc tịch tương ứng với vị trí trong danh sách. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ TRUNG BÌNH CỘNG VÀ HAI DANH SÁCH SỐ NHỎ HƠN & SỐ LỚN HƠN HOẶC BẰNG  TBC. (THAM SỐ LÀ HAI DANH SÁCH SỐ THỰC).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

“Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.”
― Dalai Lama XIV

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 19:34 14-07-2021
# Ham hoan doi nua sau cua hai list
def hoan_doi(lis1, lis2):
  # Tao 2 list luu tru sau khi da duoc hoan doi
  # list1 = Nua lis1 dau + Nua lis2 sau
  # list2 = Nua lis2 dau + Nua lis1 sau
  list1 = lis1[:(len(lis1))//2] + lis2[(len(lis2)//2):]
  list2 = lis2[:(len(lis2))//2] + lis1[(len(lis1)//2):]
  return list1, list2

lis1 = input('Nhap vao chuoi de chuyen thanh List thu nhat: ').split()
lis2 = input('Nhap vao chuoi de chuyen thanh List thu hai: ').split()
# Hien thi lis1 sau khi hoan vi
print(*hoan_doi(lis1, lis2)[0])
# Hien thi lis2 sau khi hoan vi
print(*hoan_doi(lis1, lis2)[1])

 

duongnguyen0510 đã bình luận 23:06 12-07-2021
n1=input().split()
n2=input().split()
a=[]
b=[]
for i in range(len(n1)//2):
  a.append(n1[i])
for j in range(len(n2)//2,len(n2)):
  a.append(n2[j])
for j1 in range(len(n2)//2):
  b.append(n2[j1])
for i1 in range(len(n1)//2,len(n1)):  
   b.append(n1[i1])
print(*a)
print(*b)

 

HEX Pythoner đã bình luận 05:57 30-06-2021
def Input():
  lst_1 = input("Enter element for the list 1: ").split()
  lst_2 = input("Enter element for the list 2: ").split()
  return lst_1, lst_2

# Half end = HE
# First half = FH
def Swap_half_end(FH, HE):
  for ele in HE:
    FH.append(ele)
  return FH

def Half_end(lst1, lst2):

  # First half & second half lst1
  FH_lst1 = lst1[:len(lst1) // 2]
  HE_lst1 = lst1[(len(lst1) // 2):]

  # First half & second half lst2
  FH_lst2 = lst2[:len(lst2) // 2]
  HE_lst2 = lst2[(len(lst2) // 2):]

  HE1 = Swap_half_end(FH_lst1, HE_lst2)
  HE2 = Swap_half_end(FH_lst2, HE_lst1)
  
  print("String 1 after swap: ", end='')
  print(*HE1)
  print("String 2 after swap: ", end='')
  print(*HE2)

if __name__ == "__main__":
  Half_end(*Input())

'''
---------------------------------Plan B--------------------------------
def Half_end_B(lst1, lst2):
  # First half & second half lst1
  FH_lst1 = lst1[:len(lst1) // 2]
  HE_lst1 = lst1[(len(lst1) // 2):]

  # First half & second half lst2
  FH_lst2 = lst2[:len(lst2) // 2]
  HE_lst2 = lst2[(len(lst2) // 2):]

  HE1 = FH_lst1 + HE_lst2
  HE2 = FH_lst2 + HE_lst1
  
  print("String 1: ", end='')
  print(*HE1)
  print("String 2: ", end='')
  print(*HE2)
'''

 

xxxts2txxx đã bình luận 10:28 28-06-2021
# Viết hàm trả về hai danh sách sau khi đã hoán đổi nữa sau danh sách cho nhau. (Tham số là 2 danh sách bất kỳ).

# DanhSach1 = input("Nhập danh sách 1: ").split()
# DanhSach2 = input("Nhập danh sách 2: ").split()
DanhSach1 = "1 2 3 1 2 3 4".split()
DanhSach2 = "one two one two three".split()
def HoanDoiNuaDanhSach(ds1,ds2):
  a = int(len(ds1)//2)
  b = int(len(ds2)//2)
  KQDS1 = ds1[0:a]+ds2[b:]
  KQDS2 = ds2[0:b]+ds1[a:]


  return KQDS1, KQDS2

for i in HoanDoiNuaDanhSach(DanhSach1,DanhSach2):
  print(*i)

 

Không có video.