Viết hàm trả về list số tự nhiên và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n (Với n là tham số tự nhiên)

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:10 16-04-2021 927 lượt xem 3 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về list số tự nhiên và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n (Với n là tham số tự nhiên)

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là số tự nhiên n. Trả về list số tự nhiên và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Hàm trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 • Các phương thức xử lý List trong Python:
 • List Comprehension
 • Unpacking arguments

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị kết quả theo đề bài yêu cầu

 • Dòng đầu tiên hiển thị list các số tự nhiên nhỏ hơn n. Các giá trị cách nhau bởi khoảng trắng.
 • Dòng thứ hai hiển thị list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n. Các giá trị cách nhau bởi khoảng trắng.

Lưu ý: Nếu n là số âm thì xuất thông báo: Vui long nhap so tu nhien!

              Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1:
0
 • Output 1:


 • Input 2:
1
 • Output 2:
0
0
 • Input 3:
6
 • Output 3:
0 1 2 3 4 5
0 1 4 9 16 25
 • Input 4:
-5
 • Output 4:
Vui long nhap so tu nhien!
 • Input 5:
Kteam
 • Output 5:
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm list_va_list_binh_phương với tham số là số tự nhiên n
 • Sử dụng List Comprehension kết hợp với vòng lặp for để khởi tạo các list.
 • Trả về các giá trị theo yêu cầu đề bài.
 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Dùng hàm input() để nhập giá trị n từ bàn phím.
 • Chuyển giá trị n mới nhận được sang kiểu số nguyên, vì các giá trị nhận được từ hàm input() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xử lý trường hợp âm. Hiển thị thông báo nếu có.
 • Gọi hàm list_va_list_binh_phương và truyền vào tham số n.
 • Sử dụng kỹ thuật Unpacking arguments để hiển thị các giá trị của list ra màn hình theo định dạng đầu ra.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Dùng hàm print() hiển thị thông báo lỗi ra màn hình

Code mẫu

def list_va_list_binh_phuong(n):
  #Khoi tao list su dung List Comprehension
  dsSoTuNhien = [i for i in range(n)]
  dsBinhPhuong = [i*i for i in range(n)]
  return dsSoTuNhien, dsBinhPhuong

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
 #Nhap gia tri tu ban phim
 #Ep kieu du lieu sang so nguyen
 n = int(input())
 #Su dung cau truc re nhanh xu ly truong hop so am
 if n < 0:
   print("Vui long nhap so tu nhien!")
 else: 
   #Goi thuc thi ham va truyen tham so cho ham
   dsSoTuNhien, dsBinhPhuong = list_va_list_binh_phuong(n)
   print(*dsSoTuNhien)
   print(*dsBinhPhuong)
#Khoi lenh duoc thuc thi khi loi xay ra
except:
 print("Dinh dang dau vao khong hop le!")

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là số tự nhiên n. Trả về list số tự nhiên và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ LIST CÁC KÝ TỰ THEO THỨ TỰ ĐẢO NGƯỢC CỦA CHUỖI S. (VỚI THAM SỐ LÀ CHUỖI S).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 23:01 12-07-2021
# Ham tra ve so tu nhien va binh phuong cac so nho hon n
def so_va_binh_phuong(n):
  # Tao list cac so tu nhien nho hon n
  ds_so = [i for i in range(n)]
  # Tao list binh phuong cac so nho hon n
  ds_binh_phuong = [i**2 for i in range(n)]
  return ds_so, ds_binh_phuong
# Bien kiem tra loi du lieu dau vao voi True chay lai chuong trinh
kt = True
while kt:
  try:
    # Neu thuc hien thi thoat chuong trinh voi kt = False
    kt = False
    n = int(input('Nhap vao so tu nhien n: '))
    if n > 0:
      print(f'{so_va_binh_phuong(n)[0]}\n{so_va_binh_phuong(n)[1]}')
    elif n < 0:
      # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
      kt = True
      print('\nSo kiem tra can phai lon hon 0! Xin nhap lai!\n')
    else:
      # Neu la so 0 thi khong lam gi ca
      print()
  except:
    # Tiep tuc thuc hien lai chuong trinh
    kt = True
    print('\nLoi thong so dau vao xin nhap lai!\n')

 

HEX Pythoner đã bình luận 01:22 25-06-2021
def Input():
  n = 0
  while n <= 0:
    n = int(input("Enter the number: "))
    if n <= 0:
      print("n > 0")
  return n

def List_numbers(n):
  return [i for i in range(n)], [j*j for j in range(n)]

if __name__ == "__main__":
  try:
    a, b = List_numbers(Input())
    print(*a)
    print(*b)
  except ValueError:
    print("Value error!")

 

xxxts2txxx đã bình luận 00:21 05-05-2021
# Viết hàm trả về list số tự nhiên và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n (Với n là tham số tự nhiên)

def danhsach(n):
  liststn = [i for i in range(n)]
  listbinhphuong = [i**2 for i in range(n)]
  return liststn, listbinhphuong


while True:
  try:
    n = int(input("Nhập đầu vào số tự nhiên n: "))
    if n < 0 :
      print("n là số tự nhiên, nhập lại...")
    else:
      break
  except:
    print("Nhập sai định dạng nhập lại")
    
stn, binhphuong = danhsach(n)
print(stn)
print(binhphuong)

 

Không có video.