Viết hàm trả về số lượng từ vừa chứa ký tự, vừa chứa chữ số trong chuỗi s.

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:10 16-04-2021 765 lượt xem 4 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Viết hàm trả về số lượng từ vừa chứa ký tự, vừa chứa chữ số trong chuỗi s.

Bài toán cần xử lý

Viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về số lượng từ vừa chứa ký tự, vừa chứa chữ số trong chuỗi s.


Kiến thức cần có

 • Hàm input() và hàm print()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Cấu trúc lặp trong Python
 • Cấu trúc rẽ nhánh trong Python
 • Hàm trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi trong Python
 • split()
 • isdigit()
 • isalpha()

Định dạng đầu vào

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi bất kỳ.


Định dạng đầu ra

Gồm một dòng duy nhất hiển thị kết quả theo đề bài yêu cầu


Ví dụ

 • Input 1:
Kteam1 kteam k2team
 • Output 1:
2
 • Input 2:
#nothing
 • Output 2:
0
 • Input 3:
--Kteam-- **1** _K2_Team
 • Output 3:
1

Gợi ý

 • Định nghĩa hàm dem_tu với tham số là chuỗi s:
 • Khởi tạo biến đếm bằng 0 để đếm các từ thỏa yêu cầu đề bài
 • Sử dụng phương thức split() để lấy danh sách các từ trong chuỗi s
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các từ trong chuỗi s:
  • Sử dụng 2 biến làm biến đánh dấu chữ số và ký tự. Gán giá trị khởi đầu là False
  • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các ký tự trong từng từ:
   • Sử dụng phương thức isalpha() isdigit() để kiểm tra từng ký tự
   • Thay đổi biến đánh dấu thành True nếu kiểm tra đúng
  • Nếu cả 2 biến đánh dấu đều ở giá trị True tức là từ thỏa yêu cầu đề bài. Tăng biến đếm.
 • Trả về giá trị biến đếm cho hàm
 • Dùng hàm input() để nhập hai chuỗi từ bàn phím.
 • Gọi hàm dem_tu và truyền vào các tham số cần thiết.
 • Dùng hàm print() hiển thị kết quả theo định dạng đầu ra yêu cầu.

Code mẫu

def dem_tu(s):
  dem = 0
  #Su dung phuong thuc split() de cat chuoi s thanh cac tu ngan cach bang khoang trang
  dsCacTu = s.split()

  #Su dung vong lap for de duyet cac tu trong danh sach cac tu cua chuoi s
  for tu in dsCacTu:
    coKyTu = False
    coChuSo = False

    #Duyet cac ky tu trong tu
    for kyTu in tu:
      #Kiem tra ky tu
      if kyTu.isalpha():
        coKyTu = True
      #Kiem tra chu so
      if kyTu.isdigit():
        coChuSo = True

    #Neu tu vua chua ky tu vua chua chu so thi tang bien dem
    if coKyTu and coChuSo:
      dem += 1
  return dem
 
#Nhap gia tri tu ban phim
s = input()

#Goi ham va truyen cac tham so can thiet
print(dem_tu(s))

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về số lượng từ vừa chứa ký tự, vừa chứa chữ số trong chuỗi s. Thêm bài giải của bạn vào phần bình luận để được Kteam review code và fix lỗi (nếu có) trong livestream của khóa học này.

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách VIẾT HÀM TRẢ VỀ LIST SỐ TỰ NHIÊN VÀ  LIST BÌNH PHƯƠNG CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN N (VỚI N LÀ THAM SỐ TỰ NHIÊN).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ThanhLoc đã bình luận 22:36 12-07-2021

 

# Ham tra ve so tu vua co so va ky tu
def so_ky_tu(str):
  # Tach chuoi thanh cac tu
  str = str.split()
  # Cho bien dem tu vua co so va ky tu
  chua_so_ky_tu = 0
  # Dung vong lap for de kiem tra cac tu
  for tu in str:
    # Bien kiem tra so co trong tu (False: Khong co)
    so = False
    # Bien kiem tra ky tu co trong tu (False: Khong co)
    ky_tu = False
    # Dung vong lap for de kiem tra cac chu trong 1 tu
    for c in tu:
      # Neu chu do la so va chua co so nao trong tu thi
      if c.isdigit() and not(so):
        so = True
      # Neu chu do la ky tu va chua co ky tu nao trong tu thi
      elif (c.islower() or c.isupper()) and not(ky_tu):
        ky_tu = True
    # Neu tu vua co so vua co ky tu 
    if so and ky_tu:
      # Thi bien dem tu vua chua so va ky tu tang len 1
      chua_so_ky_tu += 1
  return chua_so_ky_tu
str = input('Nhap chuoi can kiem tra: ')
print(so_ky_tu(str))

 

Kevin_1209 đã bình luận 10:24 30-06-2021
import re
def find_numb_char(str):
	#lọc định dạng chữ+số hoặc số+chữ
	structure = re.findall('.\d|\d.',str)
	#tách symbol ra khỏi bộ lọc
	for i in structure :
		if not (i[0].isalpha() and i[1].isdigit()) or (i[1].isalpha() and i[0].isdigit()):
			structure.remove(i)
	# extract từ trong chuỗi bằng định dạng structure
	numb_char = str.strip().split()
	words = list()
	for n in numb_char :
		for a in structure:
			if a in n:
				words.append(n)	
	return words

n = input('Input: ')
i = find_numb_char(n)
print(f'Words include number and characture are : {i}\nQuatity those appear : {len(i)}')

 

HEX Pythoner đã bình luận 01:04 25-06-2021
# Use a regular regex library
import re

def Input():
  string = input("Enter the string: ")
  return string

def Finding_number_character(string):
  lst_str = string.split()
  count = 0
  for ele in lst_str:
    # Detect number and string in elements in a list
    if re.search("[0-9]", ele) and re.search("[A-z]", ele):
      count += 1
  return count

if __name__ == "__main__":
  print(Finding_number_character(Input()))

 

xxxts2txxx đã bình luận 00:13 05-05-2021

 

# Viết hàm với tham số truyền vào là chuỗi s. Trả về số lượng từ vừa chứa ký tự, vừa chứa chữ số trong chuỗi s.
def soluongtudacbiet(s):
  soluong = 0
  for tu in s.split():
    kytu = 0
    so = 0
    for i in tu:
      if i.isdigit():
        so +=1
      if i.isalpha():
        kytu+=1
    if so !=0 and kytu!=0:
      soluong+=1
  return soluong

print(soluongtudacbiet("--Kteam-- **1** _K2_Team"))

 

Không có video.