Xuất file output trên 1 dòng từ chuỗi input bất kỳ nhập vào từ nhiều dòng

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 13:32 02-04-2021 2.984 lượt xem 1 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Xuất file output trên 1 dòng từ chuỗi input bất kỳ nhập vào từ nhiều dòng

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình nhập vào từ file input một câu chào hỏi làm quen với độ dài bất kỳ, mỗi từ nằm trên một dòng. Xuất ra file output câu chào hỏi vừa nhận được trên 1 dòng duy nhất, các từ cách nhau 1 khoảng trắng. 


Kiến thức cần có

 • Mở file, đóng file
 • Câu lệnh with làm việc với file trong Python
 • Hàm đọc file read() và hàm ghi file write()
 • Hàm splitlines() trả về tập các dòng
 • Các phương thức xử lý chuỗi: join()
 • Biến và kiểu dữ liệu

Định dạng đầu vào

Dữ liệu đầu vào lưu trữ trong file "Bai1.12.inp"

Gồm n dòng với n là độ dài của câu chào:

 • Mỗi dòng chứa một từ của câu

Định dạng đầu ra

Dữ liệu đầu ra lưu trữ trong file "Bai1.12.out"

 • Gồm một dòng duy nhất hiển thị câu chào, các từ cách nhau 1 khoảng trắng

Ví dụ:

 • Input 1: Bai1.12.inp
Xin
chao
Kteam
 • Output 1: Bai1.12.out
Xin chao Kteam

 • Input 2: Bai1.12.inp
Xin
chao
Kteam
va
cac
ban
 • Output 2: Bai1.12.out
Xin chao Kteam va cac ban

Gợi ý

 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='r' nhằm mở file để đọc.
 • Dùng hàm read() để đọc toàn bộ dữ liệu có trong file input và lưu vào biến.
 • Dùng hàm splitlines() để cắt dữ liệu theo từng dòng và lưu vào danh sách.
 • Dùng hàm join() để nối các từ trong danh sách lại với nhau, các từ cách nhau 1 khoảng trắng
 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='w' nhằm mở file để ghi.
 • Dùng hàm write() để ghi câu chào vào file output

Code mẫu

#Mo file voi mode='r' de doc file
with open('Bai1.12.inp', 'r') as fileInp:

   #Dung ham read() doc toan bo du lieu tu file
   toanBoFile = fileInp.read()

#Dung ham splitlines() cat du lieu theo tung dong va luu thanh danh sach
danhSachCacDong = toanBoFile.splitlines()

#Dung ham join() noi cac dong du lieu lai cach nhau 1 khoang trang
cauChaoHoanChinh = ' '.join(danhSachCacDong)

#Mo file voi mode='w' de ghi file
with open('Bai1.12.out', 'w') as fileOut:

   #Ghi noi dung vao file
   fileOut.write(cauChaoHoanChinh)

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình nhập vào từ file input một câu chào hỏi làm quen với độ dài bất kỳ, mỗi từ nằm trên một dòng. Xuất ra file output câu chào hỏi vừa nhận được trên 1 dòng duy nhất, các từ cách nhau 1 khoảng trắng. 

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách XUẤT FILE OUTPUT TRÊN 1 DÒNG DUY NHẤT TỪ CHUỖI INPUT BẤT KỲ NHẬP VÀO TRÊN NHIỀU DÒNG (CÓ XỬ LÝ NGOẠI LỆ ĐẦU VÀO).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
xxxts2txxx đã bình luận 22:14 24-02-2021
Text = ''
with open('B12in.txt','r',encoding='utf-8') as b12:
  data = b12.readlines()
  for i in range(len(data)-1):
    data[i] = data[i][:-1] 
    Text += data[i] +' '
Text += data[-1]
with open('B12out.txt','w',encoding='utf-8') as b12:
    data = b12.write(Text)

 

Không có video.