Bài toán tính tiền Taxi

Bài toán kinh điển trong lập trình

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 03:11 15-05-2018 56.629 lượt xem 9 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Bài toán tính tiền Taxi

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Yêu cầu bài toán

Viết hàm tính tiền đi taxi từ số km cho trước, biết:

 • Số km ≤ 1 giá 15000đ
 • 1 < số km ≤ 5 giá 13500đ
 • Số km > 5 giá 11000đ
 • Nếu số km > 120 km sẽ được giảm 10% trên tổng số tiền.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Constants.h

// Constants.h
#ifndef _CONSTANTS_
#define _CONSTANTS_

// Định nghĩa namespace chứa các hằng số
namespace constants
{
	const int NGUONG_1(1);
	const int NGUONG_2(5);
	const int NGUONG_3(120);
	const double TI_LE_GIAM(0.1);
	const int GIA_1(15000);
	const int GIA_2(13500);
	const int GIA_3(11000);
}
#endif // !_CONSTANTS_

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

double tinhTienTaxi(int);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include <iostream>
#include "Constants.h"
#include "Header.h"

using namespace std;
using namespace constants;

int main()
{
	double dKm;
	cout << "Nhap so km: ";
	cin >> dKm;

	double dMoney = tinhTienTaxi(dKm);
	cout << "Tong tien taxi: " << dMoney << endl;

	return 0;
}

double tinhTienTaxi(double km)
{
	double sotien = 0;

	if (km <= NGUONG_1)
	{
		sotien = km * GIA_1;
	}
	else // km > NGUONG_1
	{
		if (km <= NGUONG_2)
		{
			sotien = NGUONG_1 * GIA_1 + (km - NGUONG_1) * GIA_2;
		}
		else // km > NGUONG_2
		{
			sotien = NGUONG_1 * GIA_1 + (NGUONG_2 - NGUONG_1) * GIA_2 + (km - NGUONG_2) * GIA_3;

			if (km > NGUONG_3)
			{
				sotien = sotien * (1 - TI_LE_GIAM);
			}
		}
	}

	return sotien;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Efrement đã đánh giá 10:32 22-04-2020

Nhàn đã đánh giá 11:16 11-09-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
duongthanh đã bình luận 22:51 22-10-2019

cách viết nKm hay dKm thì chữ cái "n" vs "d" trước chữ Km ý nghĩa ntn ạ ??

DragnLXC đã bình luận 13:13 21-09-2019

Code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TinhTienTaxi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
      /*
       * Viet ham tinh tien taxi từ số km cho biết trước
       * km<1: 15k
       * 1<km<5: 13,5K
       * km>5: 11k
       * km>120: giam 20% tổng số tiền
       */
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Write("Mời bạn nhập số Km: ");
      String km = Console.ReadLine();
      int Km = Convert.ToInt32(km);
      int Gia1 = 15000, Gia2 = 13500, Gia3 = 11000;
      if (Km < 1)
      {
        int S = Km * Gia1;
        Console.WriteLine("Số tiền phải trả: {0}",S + " Vnđ");
      }
      if (1 <= Km & Km <5)
      {
        int S = Gia1 + (Km - 1) * Gia2;
        Console.WriteLine("Số tiền phải trả: {0}", S + " Vnđ");
      }
      if (5 <=Km & Km <120)
      {
        int S = Gia1 + 3 * Gia2 + (Km - 4) * Gia3;
        Console.WriteLine("Số tiền phải trả: {0}", S + " Vnđ");
      }
      if (Km >= 120)
      {
        int S1 = Gia1 + 3 * Gia2 + (Km - 4) * Gia3;
        int S2 = S1 - S1 * (20 / 100);
        Console.WriteLine("Số tiền phải trả: {0}", S2 + " Vnđ");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

trung010 đã bình luận 09:00 03-03-2019

ở Header.h, phải là tinhTientaxi (double) mới đúng

 

CáThíchLeoCây đã bình luận 05:00 14-11-2018
s = raw_input("nhap vao quang duong: ")
if s <= 1:
  money = s*15
elif s <= 5:
  money = s*13.5
elif s <= 120:
  money = 11*s
else:
  money = (15 + 4*13.5 + (s-5)*11)*0.9

print money

 

CáThíchLeoCây đã bình luận 04:20 05-08-2018
km = input("nhap vao quang duong da di:")
money = 0
km1 = km
while km > 0:
 if km <= 1:
 money += 15000
 km -= 1
 elif km <= 5:
 money += 13500
 km -= 1
 else:
 money += 11000
 km -= 1
 
if km1 > 120:
 money = money - money*0.1
 print "So tien phai tra:",money,"d"
else:
 print "So tien phai tra:",money,"d"

 

Không có video.