Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Kiểm tra ngày hợp lệ Kiểm tra ngày hợp lệ Kiểm tra ngày hợp lệ Kiểm tra ngày hợp lệ Kiểm tra ngày hợp lệ 2/5 (165 reviews)

Kiểm tra ngày hợp lệ

Đã đăng 2016-12-30 21:14:31 bởi Kteam
3 bình luận 18017 lượt xem
Kiểm tra ngày hợp lệ 2 /5 stars (2 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết chương trình kiểm tra ngày (gồm 3 thành phần là ngày, tháng, năm) cho trước có phải là một ngày hợp lệ.


Hướng dẫn

Định nghĩa

Một ngày được gọi là hợp lệ (có thật) khi:

 • Năm là số dương (lớn hơn 0).
 • Tháng từ 1 đến 12.
 • Ngày từ 1 đến số ngày tối đa của tháng đó.

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear);

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear);

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Main.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nDay, nMonth, nYear;
	cout << "Day: ";
	cin >> nDay;

	cout << "Month: ";
	cin >> nMonth;

	cout << "Year: ";
	cin >> nYear;

	if (laNgayHopLe(nDay, nMonth, nYear))
	{
		cout << "YES" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "NO" << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear)
{
	if ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0)
	{
		return true;
	}
	return false;

	// <=> return ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0);
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear)
{
	int nNumOfDays;

	switch (nMonth)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12: 
		nNumOfDays = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11: 
		nNumOfDays = 30;
		break;
	case 2:
		if (laNamNhuan(nYear))
		{
			nNumOfDays = 29;
		}
		else
		{
			nNumOfDays = 28;
		}
		break;
	}

	return nNumOfDays;
}

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
	// Kiểm tra năm
	if (nYear < 0)
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra tháng
	if (nMonth < 1 || nMonth > 12)
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra ngày
	if (nDay < 1 || nDay > tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear))
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	return true; // Trả về trạng thái cuối cùng...
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Kiểm tra ngày hợp lệ
tvc12591 2018-05-01 11:04:35

Python

def checkngaythangnam(_day,_month,_year):
  _day1 = 0
  if _year < 0:
    print('Năm bạn nhập vào không chính xác')
  else:
    if _month < 0 or _month >= 12:
      print('Tháng bạn vừa nhập không hợp lệ')
    else:
      if _month == 1 or _month == 3 or _month == 5 or _month == 7 or _month == 8 or _month == 10 or _month == 12:
        _day1 = 31
      elif _month == 4 or _month == 6 or _month == 9 or _month == 11:
        _day1 = 30
      else:
        if (_year % 4 == 0 and _year % 100 != 0) or _year % 400 == 0:
          _day1 = 28
        else:
          _day1 = 29
      if _day <= 0 or _day > _day1:
        print('Ngày bạn vừa nhập không hợp lệ')
  return
#checkngaythangnam(29,2,2000)

 

0 bình chọn
Reply
Kiểm tra ngày hợp lệ
Trọng Nghĩa 2017-07-13 14:52:13
bool nhuan(unsigned short year)
{
   return(((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0))
}

bool hopLe(char ngay, char thang,unsigned short nam)
{
   int ngayTrongThang[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
   if(thang < 0 || thang > 12)
     return false;
   
   //Năm nhuận tháng 2 29 ngày:
   if(nhuan(nam))
     ngayTrongThang[1]++;

   return(ngay > 0 && ngay < = ngayTrongThang[thang - 1]);
} 

 

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Trọng Nghĩa 2017-07-13 14:53:23
edit lại là tháng bắt đầu từ ngày 1 chứ ko phải ngày 0 :)))
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education