Kiểm tra ngày hợp lệ

Bài toán kinh điển trong lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 02:59 15-05-2018 39.437 lượt xem 3 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểm tra ngày hợp lệ

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết chương trình kiểm tra ngày (gồm 3 thành phần là ngày, tháng, năm) cho trước có phải là một ngày hợp lệ.


Hướng dẫn

Định nghĩa

Một ngày được gọi là hợp lệ (có thật) khi:

 • Năm là số dương (lớn hơn 0).
 • Tháng từ 1 đến 12.
 • Ngày từ 1 đến số ngày tối đa của tháng đó.

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear);

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear);

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Main.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nDay, nMonth, nYear;
	cout << "Day: ";
	cin >> nDay;

	cout << "Month: ";
	cin >> nMonth;

	cout << "Year: ";
	cin >> nYear;

	if (laNgayHopLe(nDay, nMonth, nYear))
	{
		cout << "YES" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "NO" << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear)
{
	if ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0)
	{
		return true;
	}
	return false;

	// <=> return ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0);
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear)
{
	int nNumOfDays;

	switch (nMonth)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12: 
		nNumOfDays = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11: 
		nNumOfDays = 30;
		break;
	case 2:
		if (laNamNhuan(nYear))
		{
			nNumOfDays = 29;
		}
		else
		{
			nNumOfDays = 28;
		}
		break;
	}

	return nNumOfDays;
}

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
	// Kiểm tra năm
	if (nYear < 0)
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra tháng
	if (nMonth < 1 || nMonth > 12)
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra ngày
	if (nDay < 1 || nDay > tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear))
	{
		return false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	return true; // Trả về trạng thái cuối cùng...
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
tvc12591 đã bình luận 11:04 01-05-2018

Python

def checkngaythangnam(_day,_month,_year):
  _day1 = 0
  if _year < 0:
    print('Năm bạn nhập vào không chính xác')
  else:
    if _month < 0 or _month >= 12:
      print('Tháng bạn vừa nhập không hợp lệ')
    else:
      if _month == 1 or _month == 3 or _month == 5 or _month == 7 or _month == 8 or _month == 10 or _month == 12:
        _day1 = 31
      elif _month == 4 or _month == 6 or _month == 9 or _month == 11:
        _day1 = 30
      else:
        if (_year % 4 == 0 and _year % 100 != 0) or _year % 400 == 0:
          _day1 = 28
        else:
          _day1 = 29
      if _day <= 0 or _day > _day1:
        print('Ngày bạn vừa nhập không hợp lệ')
  return
#checkngaythangnam(29,2,2000)

 

Trọng Nghĩa đã bình luận 14:52 13-07-2017
bool nhuan(unsigned short year)
{
   return(((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0))
}

bool hopLe(char ngay, char thang,unsigned short nam)
{
   int ngayTrongThang[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
   if(thang < 0 || thang > 12)
     return false;
   
   //Năm nhuận tháng 2 29 ngày:
   if(nhuan(nam))
     ngayTrongThang[1]++;

   return(ngay > 0 && ngay < = ngayTrongThang[thang - 1]);
} 

 

Không có video.