Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Kiểm tra số đối xứng Kiểm tra số đối xứng Kiểm tra số đối xứng Kiểm tra số đối xứng Kiểm tra số đối xứng 3.8/5 (164 reviews)

Kiểm tra số đối xứng

Đã đăng 2016-12-19 02:44:27 bởi Kteam
5 bình luận 30139 lượt xem
Kiểm tra số đối xứng 3.8 /5 stars (6 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Cho số n, xác định xem n có phải là số đối xứng hay không.

Ví dụ:               

 • Input:               12321
 • Output:           YES

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau.

 • Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Thuật toán

 • Tìm số đảo của số nguyên vừa nhập
 • So sánh số đảo và số nguyên đó
 • Là số đối xứng nếu 2 số bằng nhau và ngược lại

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code  tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

int timSoDao(int);
bool laSoDoiXung(int);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nInput;
	cout << "Enter n(integer): ";
	cin >> nInput;

	// Kiểm tra là số đối xứng
	if (laSoDoiXung(nInput))
	{
		cout << "YES" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "NO" << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm tìm và trả về số đảo của một số nguyên dương n cho trước
int timSoDao(int nInput)
{
	int nSoDao = 0, nRem;

	while (nInput != 0)
	{
		// Lấy chữ số cuối của số nguyên sử dụng toán tử chia lấy dư (Modulus)
		nRem = nInput % 10;

		// Nhân số đảo với 10 và cộng với chữ số cuối
		nSoDao = (nSoDao * 10) + nRem;

		// Xóa chữ số cuối bằng cách sử dụng toán tử chia lấy phần nguyên (Division)
		nInput = nInput / 10;
	}

	return nSoDao;
}

// Hàm kiểm tra một số nguyên dương n cho trước có phải là số đối xứng hay không
bool laSoDoiXung(int nInput)
{
	if (nInput == timSoDao(nInput))
		return true;
	else
		return false;

	// <=> return (n == timSoDao(n));
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Kiểm tra số đối xứng
CáThíchLeoCây 2018-08-05 16:42:21
number = int(input("nhap vao so nguyen:"))
r = 0
number1 = number
rebmun = 0
while number > 0:
  r = number % 10
  rebmun = rebmun*10 + r
  number /= 10

if rebmun == number1:
  print rebmun,"la so doi xung"
else:
  print number1,"khong la so doi xung"

python

 

0 bình chọn
Reply
Kiểm tra số đối xứng
vohoang41291 2018-05-24 15:02:22
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

#define MAX 100

bool checkPalidrome(char *str);

int main()
{
	char str[MAX];
	cout << "Nhap mot chuoi ky tu bat ky: ";
	cin >> str;
	checkPalidrome(str);
	system("pause");
	return 0;
}

bool checkPalidrome(char *str)
{
	int lenght = strlen(str);
	for (int i = 0; i < lenght; i++)
	{
		if (str[i] == str[lenght - 1 - i])
		{
			cout << "YES" << endl;
			return true;
		}
		else
		{
			cout << "NO" << endl;
			return false;
		}
	}
}

 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
CáThíchLeoCây 2018-08-05 16:41:22
sao làm được code có highlight vậy bạn
0 bình chọn
Reply
Kiểm tra số đối xứng
tvc12591 2018-05-01 11:08:05

Python

def sodoixung(_n):
  _rev = 0
  _rem = 0
  while _n>0:
    _rem = _n % 10
    _rev = _rev*10 + _rem
    _n = _n // 10
  return _rev
def kiemtradoixung(_n):
  if _n == sodoixung(_n):
    print('Đây là số đối xứng')
  else:
    print('Đây không là số đối xứng')

kiemtradoixung(1123211)

 

0 bình chọn
Reply
Kiểm tra số đối xứng
Dee Pink 2017-02-21 09:52:44
Cơ bản vẫn nên dùng char để tránh tràn số :)
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education