Kiểm tra số đối xứng

Bài toán kinh điển trong lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 03:17 15-05-2018 69.328 lượt xem 7 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểm tra số đối xứng

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Cho số n, xác định xem n có phải là số đối xứng hay không.

Ví dụ:               

 • Input:               12321
 • Output:           YES

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau.

 • Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Thuật toán

 • Tìm số đảo của số nguyên vừa nhập
 • So sánh số đảo và số nguyên đó
 • Là số đối xứng nếu 2 số bằng nhau và ngược lại

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code  tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

int timSoDao(int);
bool laSoDoiXung(int);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nInput;
	cout << "Enter n(integer): ";
	cin >> nInput;

	// Kiểm tra là số đối xứng
	if (laSoDoiXung(nInput))
	{
		cout << "YES" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "NO" << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm tìm và trả về số đảo của một số nguyên dương n cho trước
int timSoDao(int nInput)
{
	int nSoDao = 0, nRem;

	while (nInput != 0)
	{
		// Lấy chữ số cuối của số nguyên sử dụng toán tử chia lấy dư (Modulus)
		nRem = nInput % 10;

		// Nhân số đảo với 10 và cộng với chữ số cuối
		nSoDao = (nSoDao * 10) + nRem;

		// Xóa chữ số cuối bằng cách sử dụng toán tử chia lấy phần nguyên (Division)
		nInput = nInput / 10;
	}

	return nSoDao;
}

// Hàm kiểm tra một số nguyên dương n cho trước có phải là số đối xứng hay không
bool laSoDoiXung(int nInput)
{
	if (nInput == timSoDao(nInput))
		return true;
	else
		return false;

	// <=> return (n == timSoDao(n));
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DragnLXC đã bình luận 09:28 22-09-2019

Code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SoDoiXung
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Write("Mời bạn nhập số: ");
      string str1 = Console.ReadLine();
      int _soDau = Convert.ToInt32(str1);
      int SoDAu = _soDau;
      int soDao = 0;
      while (_soDau!=0)
      {
        int x = _soDau % 10;
        _soDau = _soDau/10;
        soDao = (soDao * 10) + x;
      }
      if (soDao == SoDAu)
      {
        Console.WriteLine("Đây là số đối xứng!");
      }
      else
	    {
        Console.WriteLine("Sai");
	    }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

CáThíchLeoCây đã bình luận 16:42 05-08-2018
number = int(input("nhap vao so nguyen:"))
r = 0
number1 = number
rebmun = 0
while number > 0:
  r = number % 10
  rebmun = rebmun*10 + r
  number /= 10

if rebmun == number1:
  print rebmun,"la so doi xung"
else:
  print number1,"khong la so doi xung"

python

 

vohoang41291 đã bình luận 15:02 24-05-2018
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

#define MAX 100

bool checkPalidrome(char *str);

int main()
{
	char str[MAX];
	cout << "Nhap mot chuoi ky tu bat ky: ";
	cin >> str;
	checkPalidrome(str);
	system("pause");
	return 0;
}

bool checkPalidrome(char *str)
{
	int lenght = strlen(str);
	for (int i = 0; i < lenght; i++)
	{
		if (str[i] == str[lenght - 1 - i])
		{
			cout << "YES" << endl;
			return true;
		}
		else
		{
			cout << "NO" << endl;
			return false;
		}
	}
}

 

tvc12591 đã bình luận 11:08 01-05-2018

Python

def sodoixung(_n):
  _rev = 0
  _rem = 0
  while _n>0:
    _rem = _n % 10
    _rev = _rev*10 + _rem
    _n = _n // 10
  return _rev
def kiemtradoixung(_n):
  if _n == sodoixung(_n):
    print('Đây là số đối xứng')
  else:
    print('Đây không là số đối xứng')

kiemtradoixung(1123211)

 

Dee Pink đã bình luận 09:52 21-02-2017
Cơ bản vẫn nên dùng char để tránh tràn số :)
Không có video.