Kiểm tra số tự mãn (Narcissistic Number)

Bài toán kinh điển trong lập trình

4.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 03:09 15-05-2018 34.978 lượt xem 9 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Kiểm tra số tự mãn (Narcissistic Number)

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Cho số nguyên dương n, kiểm tra n có là số tự mãn (Narcissistic Number) không.

Ví dụ:

 • Input:                                153
 • Output:            Là số tự mãn 3 chữ số

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số tự mãn (Narcissistic Number) là một số mà có tổng của từng chữ số mũ n (n >= 2) bằng chính nó.

Ví dụ:

 • Số tự mãn 3 chữ số: 153 = (1 * 1 * 1) + (5 * 5 * 5) + (3 * 3 * 3).
 • Số tự mãn 4 chữ số: 8208 = (8 * 8 * 8 * 8) + (2 * 2 * 2 * 2) + (0 * 0 * 0 * 0) + (8 * 8 * 8 * 8)

Thuật toán

 • Đếm số chữ số của số nguyên dương n
 • Tách từng chữ số của n, và tính tổng của các chữ số mũ (với mũ bằng số lượng chữ số của n)
 • So sánh n và tổng vừa tính. N là số tự mãn nếu kết quả bằng nhau, và ngược lại.

 

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Hearder.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

int demSoChuSo(int nInput);
bool laSoTuMan(int nInput);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nInput;
	cout << "Enter n(integer): ";
	cin >> nInput;

	if (laSoTuMan(nInput))
	{
		cout << nInput << " la so tu man co " << demSoChuSo(nInput) << " chu so." << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Khong phai so tu man." << endl;
	}

	return 0;
}

// Đếm số chữ số của số nguyên dương
int demSoChuSo(int nInput)
{
	int nCount(0);
	while (nInput != 0)
	{
		nInput = nInput / 10;
		nCount++;
	}
	return nCount;
}

// Kiểm tra số tự mãn
bool laSoTuMan(int nInput)
{
	int nNumOfDigits = demSoChuSo(nInput);
	int nRem, nSum(0);

	int nTemp = nInput;
	while (nTemp != 0)
	{
		// Tách từng chữ số của n từ phải sang trái
		nRem = nTemp % 10;

		// Tính tổng của các chữ số mũ (với mũ bằng số lượng chữ số của n)
		nSum = nSum + pow(nRem, nNumOfDigits);

		// Loại bỏ từng chữ số của n từ phải sang trái
		nTemp = nTemp / 10;
	}
	return (nSum == nInput);
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

vansang.nguyen96 đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
khatmausr502 đã bình luận 01:04 24-12-2019

mình có thể tìm số chữ số = log10(n)+1

DragnLXC đã bình luận 21:01 22-09-2019

C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace soTuMan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Write("Mời bạn nhập số cần kiểm tra: ");
      int num = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int Num = num;
      int _Num = num;
      int count = 0;
      double S = 0 ;
      while (num !=0)
      {
        num = num / 10;
        count++;
      }
      while (_Num != 0)
      {
        int x = _Num % 10;
        S = S + Math.Pow(x, count); // hàm tính mũ x^count
        _Num = _Num / 10;
      }
      
      if (S == Num)
      {
        Console.WriteLine("Số {0} là số tự mãn!", Num);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Sai!");
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

CáThíchLeoCây đã bình luận 23:14 05-08-2018
number = int(input("nhap vao so nguyen:"))

def dem_so(n):
  num = 0
  while n > 0:
    num += 1
    n /= 10
  return num

so_mu = dem_so(number)

def kiem_tra(n):
  r = 0
  Sum = 0
  num = n
  while n > 0:
    r = n % 10
    Sum += r**so_mu
    n /= 10
  if num == Sum:
    print num,"la so tu man"
  else:
    print num,"khong la so tu man"

kiem_tra(number)

 

dvkhangnt đã bình luận 14:52 26-05-2018

Ai hướng dẫn mình code bài này bằng đệ qui với ạ! e cảm ơn :) :)

tvc12591 đã bình luận 11:05 01-05-2018

Python

def sotuman(_n):
  _dem = demso(_n)
  _sum = 0
  _rem = 0
  while _n>0:
    _rem = _n % 10
    _sum = _rem**_dem + _sum
    _n = _n // 10
  return _sum
def kiemtrasotuman(_n):
  if _n == sotuman(_n):
    print('Đây là số tự mãn')
  else:
    print('Đây không phải là số tự mãn')
kiemtrasotuman(8208)

 

Không có video.