Tìm giai thừa của một số (Find Factorial of Number)

Bài toán kinh điển trong lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 03:26 15-05-2018 37.070 lượt xem 4 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tìm giai thừa của một số (Find Factorial of Number)

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Cho số n, tính giai thừa của số nguyên dương n.

Ví dụ:

 • Input:                 5
 • Output:             5! = 120

Hướng dẫn

Định nghĩa

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", kí hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên.

n! = n x (n - 1) x (n-2) .... 4 x 3 x 2 x 1

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1.

Ví dụ: 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120


Thuật toán

Cách 1: Dùng vòng lặp

Cách 2: Dùng đệ quy

Ta có thể định nghĩa đệ quy (quy nạp) n! như sau:

 • 0! = 1
 • n! = n × (n - 1)!   với n> 0

Ví dụ: 3! = 3 x 2! = 6 (vì 2! = 2)

 

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

int tinhGiaiThua(int);
int tinhGiaiThuaDeQuy(int);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nInput;
	cout << "Enter n(integer): ";
	cin >> nInput;

	int nFactorial = tinhGiaiThua(nInput);
	cout << nFactorial << endl;

	return 0;
}

// Cách 1: Sử dụng vòng lặp
int tinhGiaiThua(int nInput)
{
	int nFact = 1;
	for (int i = nInput; i > 0; i--)
	{
		nFact = nFact * i;
	}
	return nFact;
}

// Cách 2: Sử dụng đệ quy
int tinhGiaiThuaDeQuy(int nInput)
{
	if (nInput == 0)
	{
		return 1;
	}
	return nInput * tinhGiaiThuaDeQuy(nInput - 1);
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DragnLXC đã bình luận 09:58 22-09-2019

C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TimGiaiThua
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Write("Mời bạn nhập số: ");
      string str1 = Console.ReadLine();
      int So = Convert.ToInt32(str1);
      int S =1 ;
      if (So == 0)
      {
        Console.WriteLine("0! = 1");
      }
      else
      {
        for (int i = 1; i <= So; i++)
        {
          S = S * i;
        }
        Console.WriteLine("{0}! = {1}", So, S);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

CáThíchLeoCây đã bình luận 22:20 05-08-2018
number = int(input("nhap vao 1 so nguyen:"))

def giai_thua(num):
  if num == 0:
    return 1
  else:
    return num * giai_thua(num - 1)
print "giai thua cua",number,"la",giai_thua(number)


 

CáThíchLeoCây đã bình luận 22:19 05-08-2018

python 2.7
 

number = int(input("nhap vao 1 so nguyen:"))

def giai_thua(num):
  if num == 0:
    return 1
  else:
    return num * giai_thua(num - 1)
print "giai thua cua",number,"la",giai_thua(number)

 

tanlalan777 đã bình luận 09:35 26-07-2018
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << " Nhap so ban muon tinh giai thua" << endl;
    int x;
    int dapso(1);
    cin >> x;
    while (x != 0)
    {
        dapso = dapso * x;
        x = x - 1;
    }
    cout << dapso << endl;
    system("pause");

return 0;
}

em xin đóng góp bài này dùng vòng lặp ạ(Vì em chưa học đệ quy)

Không có video.