Tìm ngày Trước và Sau của một ngày

Bài toán kinh điển trong lập trình

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 15:31 18-09-2019 50.780 lượt xem 6 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tìm ngày Trước và Sau của một ngày

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết hàm cho biết ngày hôm trước và ngày hôm sau của một ngày cho trước.


Hướng dẫn

Định nghĩa

Một ngày được gọi là hợp lệ (có thật) khi:

 • Năm là số dương (lớn hơn 0).
 • Tháng từ 1 đến 12.
 • Ngày từ 1 đến số ngày tối đa của tháng đó.

Thuật toán

Cách tính ngày hôm trước của một ngày thực hiện như sau:

 • Ngày hôm trước chính là ngày giảm 1 đơn vị.
  • Nếu giảm ngày dẫn đến ngày không hợp lệ (bằng 0) thì ngày hôm trước chính là ngày cuối cùng của tháng trước. Vậy giảm tháng 1 đơn vị.
   • Nếu giảm tháng dẫn đến tháng không hợp lệ (bằng 0) thì ngày hôm trước chính là ngày cuối cùng của năm trước. Vậy tháng là 12 và giảm năm 1 đơn vị.
  • Khi đã xác định được tháng và năm cụ thể thì ngày chính là số ngày tối đa của tháng thuộc năm đó.

Cách tính ngày hôm sau của một ngày thực hiện như sau:

 • Ngày hôm sau chính ngày tăng 1 đơn vị.
  • Nếu tăng ngày dẫn đến ngày không hợp lệ (lớn hơn số ngày tối đa của tháng thuộc năm đó) thì ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên của tháng sau. Vậy ngày bằng 1 và tăng tháng 1 đơn vị.
   • Nếu tăng tháng dẫn đến tháng không hợp lệ (lớn hơn 12) thì ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên của tháng đầu thuộc năm sau. Vậy tháng là 1 và tăng năm 1 đơn vị.

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Hearder.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear);

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear);

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear);

// Hàm tìm ngày hôm trước của một ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
void timNgayHomTruoc(int& nDay, int& nMonth, int& nYear);

// Hàm tìm ngày hôm sau của một ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
void timNgayHomSau(int& nDay, int& nMonth, int& nYear);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Main.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nDay, nMonth, nYear;
	cout << "Day: ";
	cin >> nDay;

	cout << "Month: ";
	cin >> nMonth;

	cout << "Year: ";
	cin >> nYear;

	if (laNgayHopLe(nDay, nMonth, nYear))
	{
		int tmpDay = nDay;
		int tmpMonth = nMonth;
		int tmpYear = nYear;

		// Tìm ngày hôm trước
		timNgayHomTruoc(tmpDay, tmpMonth, tmpYear);
		cout << "Yesterday: " << tmpDay << " / " << tmpMonth << " / " << tmpYear << endl;


		tmpDay = nDay;
		tmpMonth = nMonth;
		tmpYear = nYear;

		// Tìm ngày hôm sau
		timNgayHomSau(tmpDay, tmpMonth, tmpYear);
		cout << "Tomorrow: " << tmpDay << " / " << tmpMonth << " / " << tmpYear << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Ngay khong hop le." << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear)
{
	if ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0)
	{
		return true;
	}
	return false;

	// <=> return ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0);
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear)
{
	int nNumOfDays;

	switch (nMonth)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12: 
		nNumOfDays = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11: 
		nNumOfDays = 30;
		break;
	case 2:
		if (laNamNhuan(nYear))
		{
			nNumOfDays = 29;
		}
		else
		{
			nNumOfDays = 28;
		}
		break;
	}

	return nNumOfDays;
}

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
	bool bResult = true; // Giả sử ngày hợp lệ

	// Kiểm tra năm
	if (!(nYear > 0 && nMonth))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra tháng
	if (!(nMonth >= 1 && nMonth <= 12))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra ngày
	if (!(nDay >= 1 && nDay <= tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear)))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	return bResult; // Trả về trạng thái cuối cùng...
}
// Hàm tìm ngày hôm trước của một ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
void timNgayHomTruoc(int& nDay, int& nMonth, int& nYear)
{
	nDay--;
	if (nDay == 0)
	{
		nMonth--;
		if (nMonth == 0)
		{
			nMonth = 12;
			nYear--;
		}

		nDay = tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear);
	}
}

// Hàm tìm ngày hôm sau của một ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
void timNgayHomSau(int& nDay, int& nMonth, int& nYear)
{
	nDay++;
	if (nDay > tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear))
	{
		nDay = 1;
		nMonth++;
		if (nMonth > 12)
		{
			nMonth = 1;
			nYear++;
		}
	}
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

hieu thien ton đã đánh giá 22:15 29-05-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ngoduchungnaruto đã bình luận 10:59 27-02-2019

dòng 24 25 bị nhầm rồi kìa :(( chạy sẽ bị sai cho xem

Lolipedia đã bình luận 21:13 07-11-2018
#include "pch.h"
#include <iostream>
using namespace	std;

//check the lunar year
bool checklunaryear(int year)
{
	if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0)
		return true;
	else
		return false;
}

int setdaytomonth(int month, int year)
{
	int dayofmonth;
	switch (month)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12:
		dayofmonth = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11:
		dayofmonth = 30;
		break;
	case 2:
	if (checklunaryear(year))
		dayofmonth = 29;
	else
		dayofmonth = 28;
	break; 
	
	default:
		cout << "This is not suitable!" << endl;
	break;
	}
	return dayofmonth;
}
//check the suitable day
bool checksuitable(int day, int month, int year)
{
	if (year < 0)
		return false;
	if (day<1 || day>setdaytomonth(month, year))
		return false;
	if (month < 1 || month>12)
		return false;
	return true;
}
//the last day.
int lastofday(int day, int month)
{
	int lastday;
	switch (month)
	{
	case 1:
	case 2:
	case 4:
	case 6:
	case 8:
	case 9:
	case 11:
		if (day == 1) lastday = 31;
		else lastday = day - 1;
		break;
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 10:
	case 12:
		if (day == 1) lastday = 30;
		else lastday = day - 1;
		break;
	}
	return lastday;
}
//the last month
int lastmonth(int day,int month)
{
	int lastmonth;
	switch (month)
	{
	case 1:
		if (day == 1) lastmonth = 12;
		else lastmonth = 1;
		break;
	case 2:
	case 3:
	case 4:
	case 5:
	case 6:
	case 7:
	case 8:
	case 9:
	case 10:
	case 11:
	case 12:
		if (day == 1) lastmonth = month - 1;
		else lastmonth = month;
		break;
	}
	return lastmonth;
}
//last year
int lastyear(int day, int month, int year)
{
	int lastyear;
	if (day == 1 && month == 1) lastyear = year - 1;
	else lastyear = year;
	return lastyear;
}
//next day
int nextday(int day, int month)
{
	int nextday;
	switch (month)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12:
		if (day == 31) nextday = 1;
		else nextday = day + 1;
		break;
	case 2:
		if (day == 28 || day == 29) nextday = 1;
		else nextday = day + 1;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11:
		if (day == 30) nextday = 1;
		else nextday = day + 1;
		break;
	}
	return nextday;
}
int nextmonth(int day, int month)
{
	int nextmonth;
	switch (month)
	{
	case 12:
		if (day == 31) nextmonth = 1;
		else nextmonth = 12;
		break;
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
		if (day == 31) nextmonth = month + 1;
		else nextmonth = month;
		break;
	case 2:
		if (day == 28 || day == 29) nextmonth = month + 1;
		else nextmonth = month;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11:
		if (day == 30) nextmonth = month + 1;
		else nextmonth = month;
		break;
	}
	return nextmonth;
}
//next year.
int nextyear(int day, int month, int year)
{
	int nextyear;
	if (day == 31 && month == 12) nextyear = year + 1;
	else nextyear = year;
	return nextyear;
}
int main()
{
	int d, m, y;
	cout << "Enter day:";
	cin >> d;
	cout << "Enter month:";
	cin >> m;
	cout << "Enter year:";
	cin >> y;
	if (checksuitable(d, m, y))
	{
		cout << "The last:" << lastofday(d, m) << "/" << lastmonth(d, m) << "/" << lastyear(d, m, y) << endl;
		cout << "The next:" << nextday(d, m) << "/" << nextmonth(d, m) << "/" << nextyear(d, m, y) << endl;
	}
	else
		cout<<"The day is not suitable! Please try again!";
		
	return 0;
}

 

 

tvc12591 đã bình luận 11:03 01-05-2018

Python

def timngay(_month,_year):
  _day = 0
  if _year < 0:
    print('Năm bạn nhập không chính xác')
  else:
    if _month < 0 or _month >12:
      print('Tháng bạn vừa nhập không hợp lệ')
    else:
      if _month == 1 or _month == 3 or _month == 5 or _month == 7 or _month == 8 or _month == 10 or _month == 12:
        _day = 31
      elif _month == 4 or _month == 6 or _month == 9 or _month == 11:
        _day = 30
      else:
        if (_year % 4 == 0 and _year % 100 != 0) or _year % 400 == 0:
          _day = 29
        else:
          _day = 28
  return _day

def ngaysau(_day,_month,_year):
  if _day<0 or _day >timngay(_month,_year):
    print('Ngày nhập vào không chính xác')
  else:
    _day = _day + 1
    if _day >timngay(_month,_year):
      _day = 1
      _month = _month +1
      if _month >12:
        _day = 1
        _month = 1
        _year = _year + 1
  print(_day,'/',_month,'/',_year)
  return
def ngaytruoc(_day,_month,_year):
  if _day < 0 or _day > timngay(_month,_year):
    print('Ngày bạn nhập không hợp lệ')
  else:
    _day = _day - 1
    if _day == 0:
      _month = _month - 1
      _day = timngay(_month,_year)
      if _month == 0:
        _month = 12
        _year = _year - 1
        _day = timngay(_month,_year)
  print(_day,'/',_month,'/',_year)
  return
ngaysau(31,12,1991)
ngaytruoc(1,1,1991)

 

Không có video.