Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  4/5 (164 reviews)

Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1) 

Đã đăng 2017-07-09 01:41:16 bởi Kteam
5 bình luận 41259 lượt xem
Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1)  4 /5 stars (1 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Tính P(n)=1.3.5...(2n+1)

Ví dụ:

 • Input: 2
 • Output: 15

Hướng dẫn

Thuật toán

Dựa vào biểu thức ở đề bài, chúng ta sẽ có cách giải như sau:

 • Bước 1: Nhập vào n (n>0)
 • Bước 2: Tính tích các số lẻ từ 1 đến 2*n+1

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

// Tinh P(n)=1.3.5...(2n+1)  (n>=0)

===========================================================================


#include <iostream>
using namespace std;

int Nhap()
{
	int x;
	do
	{
		cin >> x;
		if (x < 0)
			cout << "Nhap sai, yeu cau nhap lai!";
	} while (x < 0);
	return x;
}

long Tinh(int n)
{
	long p = 1;
	for (int i = 0; i <= n; i++)
		p = p * (2 * i + 1);
	return p;
}

int main()
{
	int n; 

	cout << "Nhap so nguyen n: ";
	n = Nhap();
	cout << "Ket qua la: "<< Tinh(n) << endl;

	return 0;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1) 
tvc12591 2018-05-01 10:55:47

Python

def tongduong(_n):
  _tong = 0
  for _i in range(0,_n+1):
    _tong = _tong + (2*_i +1)
  return _tong

 

0 bình chọn
Reply
Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1) 
vanhoivo 2017-09-21 02:23:41

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SumOfOdd
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Please enter value of n: ");
            uint n =uint.Parse(Console.ReadLine());
            if (n < 0)
                Console.WriteLine("Input is invalid! (n>=0)");
            int sumOdd = 0;
            for (int i = 1; i <= 2*n+1; i++)
                if (i % 2 != 0)
                    sumOdd += i;
            Console.WriteLine("Sum of Odd is: " + sumOdd);

            Console.ReadKey();
        }
    }
}

0 bình chọn
Reply
Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1) 
lehoc97.th 2017-09-15 15:07:49

Các tiền bối chỉ giúp em lỗi trong bài này với ạ, em không dùng hàm con thì cho kết quả đúng, nhưng dùng hàm con thì kết quả sai.

Thanks.

#include <iostream.h>

int nhap()
{
    int x;
    do
    {
        cin>>x;        
    }while(x < 0);
    return x;
}
int tinh()
{
    int i, n;
    float s = 0;
    for(i = 1; i <= n; i++)
    {
        s += 1.0/(2*i + 1);
    }
    return s;
}
int main()
{
    int n;
    cout<<"S(n) = 1/3 + 1/5 + 1/7 + ... + 1/(2n+1)\n";
    cout<<"Nhap so nguyen n: ";
    n=nhap();
    cout<<"Ket qua la: S = "<<tinh()<<endl;
    return 0;
}

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
thangmta30 2017-10-08 03:19:22
Bạn truyền tham số vào hàm mới được
0 bình chọn
Reply
Tính S(n)= 1+3+5+n...+(2n+1) 
minhtuancnttk39 2017-07-10 11:47:00

- Chứng minh quy nạp phản chứng cho thấy... 

- Tổng của các số lẻ từ 1 -> n sẽ là: (n + 1)^2 / 4

--> Cách đơn giản là như thế.. còn cách trên chưa tốt.

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education