Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) 4/5 (165 reviews)

Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0)

Đã đăng 2017-07-09 01:54:51 bởi Kteam
2 bình luận 43476 lượt xem
Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0) 4 /5 stars (2 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1) (n>0)

Ví dụ:

Input: 2

Output: 1.166


Hướng dẫn

Thuật toán

Dựa vào biểu thức trong đề bài, chúng ta sẽ có cách giải như sau:

Bước 1: Nhập vào n (n>0)

Bước 2: Thực hiện tăng dần biến i từ 1 đến n

Bước 3: Tính tổng của i / (i + 1)

 

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

// Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)

===========================================================================


#include <iostream>
using namespace std;

int Nhap()
{
	int x;
	do
	{
		cin >> x;
		if (x < 0)
			cout << "Nhap sai, yeu cau nhap lai!";
	} while (x < 0);
	return x;
}

double Tinh(int n)
{
	double s = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++)
		s = s + (double)i / (i + 1);
	return s;
}

int main()
{
	int n; 

	cout << "Nhap so nguyen n: ";
	n = Nhap();
	cout << "Ket qua la: "<< Tinh(n) << endl;

	return 0;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0)
tvc12591 2018-05-02 21:26:30

Code Python

def tongchia(_n):
  _tong = 0
  for _i in range(1,_n+1):
    _tong = _tong + _i/(_i+1)
  return _tong
print(tongchia(4))

 

0 bình chọn
Reply
Tính S(n)=1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)   (n>0)
Trọng Nghĩa 2017-07-13 14:41:49
float Cacl(int n)
{
  float sum = 0;
  for(int i = 1; i < n; i++)
  {
    sum += i/(i+1);
  }

  return sum;
}

Bài này ko nên đệ quy cho tốn time chạy

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education