Tính số tuổi người dùng

Bài toán kinh điển trong lập trình

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 03:10 15-05-2018 42.149 lượt xem 15 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Tính số tuổi người dùng

 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, thành thạo cách khai báo biến và các phép toán cơ bản.


Yêu cầu bài toán

Viết chương trình tính tuổi cho một người. Người dùng sẽ nhập vào năm sinh và chương trình xuất ra số tuổi tương ứng.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Source.cpp

// Source.cpp
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
	int nYOB(0);
	int nCurYear(2017);

	cout << "Nhap nam sinh cua ban: ";
	cin >> nYOB;

#if 0

	// Khai báo biến Time để lấy giá trị thời gian thực từ máy tính
	time_t Time = time(0);

	// Khởi tạo con trỏ Now lấy giá trị thời gian từ Time
	tm* Now = localtime(&Time);

	// Lấy năm hiện tại từ hệ thống máy tính gán cho biến nCurYear
	nCurYear = Now->tm_year + 1900;

#endif

	cout << "-------------------" << endl;
	cout << "Ban sinh nam " << nYOB << endl;
	cout << "Ban " << nCurYear - nYOB << " tuoi." << endl;

	return 0;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
daox.kma đã bình luận 00:40 11-04-2019
#include <stdio.h>
#define CURRENT_YEAR 2019


int main(){
	int birth;
	printf("Enter your birth:");
	scanf("%d",&birth);
	printf("your age in %d is %d",CURRENT_YEAR,CURRENT_YEAR-birth);
	return 0;
}

 

vplangnhincuocsong đã bình luận 11:58 16-11-2018
// CTTinhTuoi.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
//

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
	int nNamSinh(0);
	int nYear(0);
	cout << "Nhap vao nam sinh cua ban: ";
	cin >> nNamSinh;
	time_t Time = time(0);
	tm* Now = localtime(&Time);
	nYear = Now->tm_year + 1900;
	cout << "Ban sinh nam: " << nNamSinh << endl;
	cout << "So tuoi cua ban la: " << 2018 - nNamSinh << endl;
	return 0;
}

// Run program: Ctrl + F5 or Debug > Start Without Debugging menu
// Debug program: F5 or Debug > Start Debugging menu

// Tips for Getting Started: 
//  1. Use the Solution Explorer window to add/manage files
//  2. Use the Team Explorer window to connect to source control
//  3. Use the Output window to see build output and other messages
//  4. Use the Error List window to view errors
//  5. Go to Project > Add New Item to create new code files, or Project > Add Existing Item to add existing code files to the project
//  6. In the future, to open this project again, go to File > Open > Project and select the .sln file

Sao nó không chạy được vẫn báo lỗi ở dòng #define đầu tiên nhỉ

CáThíchLeoCây đã bình luận 04:26 14-11-2018
from datetime import datetime
now = datetime.now()
y = now.year
age = int(raw_input("Enter your brithday: "))
print "In %d, your age is %d" % (y,y - age)

 

tamcao đã bình luận 16:59 20-10-2018

cái khúc:nCurYear = Now->tm_year + 1900; 

"1900" là năm mình tự cho hay s ạ

Jihoo đã bình luận 18:43 05-08-2018

Đây là cách làm của mình với đúng yêu cầu của đề bài tính số tuổi qua năm sinh

Mình chỉ lấy thời điểm năm hiện tại là 2018 nhé :D

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << " Nhap nam sinh cua ban? ";
  int namSinh;
  cin >> namSinh;
  int tuoi;
  tuoi = 2018 - namSinh;
  cout << " Tuoi: " << tuoi << endl;
  return 0;
}

 

Không có video.