Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Tính số tuổi người dùng Tính số tuổi người dùng Tính số tuổi người dùng Tính số tuổi người dùng Tính số tuổi người dùng 4.4/5 (164 reviews)

Tính số tuổi người dùng

Đã đăng 2016-12-18 23:11:10 bởi Kteam
13 bình luận 26942 lượt xem
Tính số tuổi người dùng 4.4 /5 stars (7 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, thành thạo cách khai báo biến và các phép toán cơ bản.


Yêu cầu bài toán

Viết chương trình tính tuổi cho một người. Người dùng sẽ nhập vào năm sinh và chương trình xuất ra số tuổi tương ứng.


Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Source.cpp

// Source.cpp
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
	int nYOB(0);
	int nCurYear(2017);

	cout << "Nhap nam sinh cua ban: ";
	cin >> nYOB;

#if 0

	// Khai báo biến Time để lấy giá trị thời gian thực từ máy tính
	time_t Time = time(0);

	// Khởi tạo con trỏ Now lấy giá trị thời gian từ Time
	tm* Now = localtime(&Time);

	// Lấy năm hiện tại từ hệ thống máy tính gán cho biến nCurYear
	nCurYear = Now->tm_year + 1900;

#endif

	cout << "-------------------" << endl;
	cout << "Ban sinh nam " << nYOB << endl;
	cout << "Ban " << nCurYear - nYOB << " tuoi." << endl;

	return 0;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tính số tuổi người dùng
vplangnhincuocsong 2018-11-16 11:58:44
// CTTinhTuoi.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
//

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;

int main()
{
	int nNamSinh(0);
	int nYear(0);
	cout << "Nhap vao nam sinh cua ban: ";
	cin >> nNamSinh;
	time_t Time = time(0);
	tm* Now = localtime(&Time);
	nYear = Now->tm_year + 1900;
	cout << "Ban sinh nam: " << nNamSinh << endl;
	cout << "So tuoi cua ban la: " << 2018 - nNamSinh << endl;
	return 0;
}

// Run program: Ctrl + F5 or Debug > Start Without Debugging menu
// Debug program: F5 or Debug > Start Debugging menu

// Tips for Getting Started: 
//  1. Use the Solution Explorer window to add/manage files
//  2. Use the Team Explorer window to connect to source control
//  3. Use the Output window to see build output and other messages
//  4. Use the Error List window to view errors
//  5. Go to Project > Add New Item to create new code files, or Project > Add Existing Item to add existing code files to the project
//  6. In the future, to open this project again, go to File > Open > Project and select the .sln file

Sao nó không chạy được vẫn báo lỗi ở dòng #define đầu tiên nhỉ

0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
CáThíchLeoCây 2018-11-14 04:26:34
from datetime import datetime
now = datetime.now()
y = now.year
age = int(raw_input("Enter your brithday: "))
print "In %d, your age is %d" % (y,y - age)

 

0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
tamcao 2018-10-20 16:59:59

cái khúc:nCurYear = Now->tm_year + 1900; 

"1900" là năm mình tự cho hay s ạ

0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
Jihoo 2018-08-05 18:43:00

Đây là cách làm của mình với đúng yêu cầu của đề bài tính số tuổi qua năm sinh

Mình chỉ lấy thời điểm năm hiện tại là 2018 nhé :D

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << " Nhap nam sinh cua ban? ";
  int namSinh;
  cin >> namSinh;
  int tuoi;
  tuoi = 2018 - namSinh;
  cout << " Tuoi: " << tuoi << endl;
  return 0;
}

 

0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
nhok14780 2018-08-02 12:09:46

#include<iostream>
using namespace std;

int tuoi(int x ,int y)
{
    cout<<"Nhap nam sinh vao: "; cin>>x;
    cout<<"\nBay gio la nam bao nhieu: "; cin>>y;
    return y-x;
}
int main()
{
    int z,t;
    cout<<"\nNam nay ban duoc "<<tuoi(z,t)<<" tuoi\n\a";
    system("pause");
    return 0;
}
Minh lam nhu nay`

 

0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
tvc12591 2018-04-30 19:11:00

Mình bổ sung code Python nhé

import time
def timtuoi(_namsinh):
  _year = time.localtime()
  if _namsinh > _year[0]:
    print('Bạn chưa sinh')
  else:
    print('Bạn sinh năm',_namsinh,'và năm nay bạn',_year[0] - _namsinh,'tuổi')
  return

 

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Kteam 2018-05-01 17:03:27
cảm ơn bạn đã đóng góp!
0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
laura 2017-10-08 16:45:25

cho e hỏi #if 0 và #endif trong chương trình có chức năng gì v ạ? e thử ko thêm vào thì ko chạy được =((

1 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
sumoBBQ 2018-04-17 23:21:56
Câu lệnh trong #if 0 #endif không được thực thi nha bạn , có thể hiểu đơn giản là mình bỏ đoạn code đó đi để sau có gì thì dùng lại kiểu một dạng comment. Nếu muôn đoạn code đó chạy thì thay #if 0 bằng #if 1 nhé.
0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
ttangtrungtin 2017-07-04 00:09:45

 

nCurYear = Now->tm_year + 1900;  tại sao +1900 vậy anh em ko hiểu lắm

 

0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
K9 2017-07-10 21:09:23
mặc định bắt đầu từ năm 1900
0 bình chọn
Reply
Tính số tuổi người dùng
kienonline19.haui 2017-01-10 20:52:00
cout << "Ban sinh nam " << nAge << endl; cái dòng này có vẻ sai anh ơi ^^
0 bình chọn
Reply
View all 1 comments
Kteam - Howkteam Free Education
Kteam 2017-02-09 01:03:19
Cảm ơn e, đã cập nhật lại :)
0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education