Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Tính thứ tự của ngày trong năm Tính thứ tự của ngày trong năm Tính thứ tự của ngày trong năm Tính thứ tự của ngày trong năm Tính thứ tự của ngày trong năm 5/5 (163 reviews)

Tính thứ tự của ngày trong năm

Đã đăng 2016-12-30 23:44:15 bởi Kteam
4 bình luận 18060 lượt xem
Tính thứ tự của ngày trong năm 5 /5 stars (1 reviews)
 
 

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:


Mô tả bài toán

Viết hàm cho biết ngày cho trước là ngày thứ tự bao nhiêu trong trong năm đó.

Ví dụ:

 • Input:
  • Day: 10
  • Month: 2
  • Year: 2016
 • Output: 41

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số thứ tự của ngày chính là số ngày đã trôi qua của tháng đó cộng với số ngày tối đa của các tháng trước đó.

 

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập. 

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

 

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h
#ifndef _HEADER_
#define _HEADER_

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear);

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear);

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear);

// Hàm tính và trả về số thứ tự ngày trong năm từ ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
int tinhSTTNgayTrongNam(int nDay, int nMonth, int nYear);

#endif // _HEADER_

Source.cpp

// Main.cpp
#include <iostream>
#include "Header.h"
using namespace std;

int main()
{
	int nDay, nMonth, nYear;
	cout << "Day: ";
	cin >> nDay;

	cout << "Month: ";
	cin >> nMonth;

	cout << "Year: ";
	cin >> nYear;

	if (laNgayHopLe(nDay, nMonth, nYear))
	{
		int nCount = tinhSTTNgayTrongNam(nDay, nMonth, nYear);
		cout << "Ngay thu: " << nCount << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Ngay khong hop le." << endl;
	}

	return 0;
}

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool laNamNhuan(int nYear)
{
	if ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0)
	{
		return true;
	}
	return false;

	// <=> return ((nYear % 4 == 0 && nYear % 100 != 0) || nYear % 400 == 0);
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng thuộc năm cho trước
int tinhSoNgayTrongThang(int nMonth, int nYear)
{
	int nNumOfDays;

	switch (nMonth)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12: 
		nNumOfDays = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11: 
		nNumOfDays = 30;
		break;
	case 2:
		if (laNamNhuan(nYear))
		{
			nNumOfDays = 29;
		}
		else
		{
			nNumOfDays = 28;
		}
		break;
	}

	return nNumOfDays;
}

// Hàm kiểm tra ngày dd/mm/yyyy cho trước có phải là ngày hợp lệ
bool laNgayHopLe(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
	bool bResult = true; // Giả sử ngày hợp lệ

	// Kiểm tra năm
	if (!(nYear > 0 && nMonth))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra tháng
	if (!(nMonth >= 1 && nMonth <= 12))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	// Kiểm tra ngày
	if (!(nDay >= 1 && nDay <= tinhSoNgayTrongThang(nMonth, nYear)))
	{
		bResult = false; // Ngày không còn hợp lệ nữa!
	}

	return bResult; // Trả về trạng thái cuối cùng...
}
// Hàm tính và trả về số thứ tự ngày trong năm từ ngày dd/mm/yyyy cho trước (đã hợp lệ)
int tinhSTTNgayTrongNam(int nDay, int nMonth, int nYear)
{
	int count = nDay;

	for (int i = 1; i <= nMonth - 1; i++)
	{
		count = count + tinhSoNgayTrongThang(i, nYear);
	}

	return count;
}

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

 

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Tính thứ tự của ngày trong năm
gikilluazol 2018-12-04 11:01:13

xin giup do e dong nay a for (int i = 1; i <= nMonth - 1; i++)

0 bình chọn
Reply
Tính thứ tự của ngày trong năm
gikilluazol 2018-12-04 10:44:12

cho hỏi dòng này là sao ạ (!(nYear > 0 && nMonth))

0 bình chọn
Reply
Tính thứ tự của ngày trong năm
tvc12591 2018-05-01 11:02:10

Python

def timngay(_month,_year):
  _day = 0
  if _year < 0:
    print('Năm bạn nhập không chính xác')
  else:
    if _month < 0 or _month >12:
      print('Tháng bạn vừa nhập không hợp lệ')
    else:
      if _month == 1 or _month == 3 or _month == 5 or _month == 7 or _month == 8 or _month == 10 or _month == 12:
        _day = 31
      elif _month == 4 or _month == 6 or _month == 9 or _month == 11:
        _day = 30
      else:
        if (_year % 4 == 0 and _year % 100 != 0) or _year % 400 == 0:
          _day = 29
        else:
          _day = 28
  return _day

def songay(_day,_month,_year):
  _sum = _day
  if _day < 0 or _day > timngay(_month,_year):
    print('Ngày bạn nhập không hợp lệ')
  else:
    for _i in range(1,_month):
      _sum = timngay(_i,_year) + _sum
    print(_sum)
  return
songay(12,2,1991)

 

0 bình chọn
Reply
Tính thứ tự của ngày trong năm
vanthanhps2 2018-01-09 16:37:49

Thank Admin, đang làm cái mạch lấy time từ module RTC DS3231 và tính một công thức, trong công thức cần một biến là số thứ tự ngày trong năm. Đang thắc mắc thì gặp cái này ^_^.

0 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education